Ett aktivt arbetsmiljöarbete

Filmen ger en introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM hjälper oss att utveckla verksamheten, medarbetarna och arbetsmiljön tillsammans. Filmen ingår i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som är speciellt anpassad för kommuner, regioner och kommunala företag.

Du kanske också är intresserad av