Erfarenheter av förändringsarbete

I det här samtalet får vi lära oss mer om varför processägarens roll är viktig i förändringsarbetet. Filmen är en del av Chefoskopet, ett forskningsbaserat verktyg där du får stöd i att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Du kanske också är intresserad av