En processledare berättar – Chefoskopet

En processledare behöver erfarenhet och kreativitet. Här berättar Susanne Rådqvist om sin roll som processledare och vilka nyckelfaktorer som är betydelsefulla för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Lomma, Kävlinge och Burlöv valde att arbeta med en extern processledare i sitt arbete med Chefoskopet och med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar och hälsofrämjande ledarskap (PEPP-projektet).