Digital arbetsmiljö – anpassning till människan

Hur kan den digitala arbetsmiljön anpassas till människan? Här berättar experten Jonas Söderström om det.