Chefoskopet – Olika perspektiv behövs

I den här filmen berättar forskarna Erik Berntson och Linda Corin om betydelsen av olika perspektiv när man utvecklar verksamheter. Filmen är en del av Chefoskopet, ett forskningsbaserat verktyg där du får stöd att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.