Berättande perspektivet

Det berättande perspektivet bidrar till innehåll i samtalet, genom att gruppmedlemmarna utbyter erfarenheter, redovisar fakta, informerar varandra och delar med sig av kunskap.