Arbetstidens förläggning – fiktiva exempel på situationer

En film med korta scener som ger exempel på utmaningar relaterade till arbetstidens förläggning.