Arbetsmiljöarbete – från tuggummitrick till dialog

Filmen presenterar chefen och skyddsombudet som vi sedan följer genom hela utbildningen. Den beskriver också hur arbete med arbetsmiljö utvecklats historiskt – från tuggummitrick till dialog.