Arbetsbelastning – fiktiva exempel på situationer

I den här filmen får du ta del av flera korta fiktiva exempel på situationer som kan leda till hög arbetsbelastning.