Det är resan till en hälsofrämjande arbetsplats som är viktig, säger Ulla Olofsson, HR-strateg i Västerbottens läns landsting. Hon håller i certifieringen av hälsofrämjande arbetsplatser.

Foto: Åsa Hammar

Västerbotten certifierar för hälsa

Hälsofrämjande arbetsplatser är bra för personalen och lönsamt för verksamheten. Så resonerar man i Västerbottens landsting. Där kan alla arbetsplatser ansöka om att få bli certifierade som hälsofrämjande.

Västerbottens politiker har höga ambitioner. De har tagit beslut om att Västerbotten ska ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020. Den visionen gäller både patienter, befolkning, medarbetare och organisation.

Resultatet hittills är bland annat ett klart lägre sjuktal på landstings- och regionnivå sedan beslutet togs. Dessutom finns möjligheten för alla landstingets arbetsplatser att arbeta för att få bli certifierade som hälsofrämjande, också det ett politiskt beslut. Hittills har ett trettiotal kvalificerat sig.

– Vi var bland de första i landet med detta, säger Ulla Olofsson, HR-strateg i Västerbottens landsting.

Ulla Olofsson är en av dem som omsätter det politiska beslutet i handling. Hon håller i en grupp som stöttar de arbetsplatser som vill bli certifierade, och som kontrollerar om de uppfyller kriterierna.

En hälsofrämjande arbetsplats handlar inte om att ”springa fort och äta morötter”, som Ulla Olofsson uttrycker det, utan om arbetsmiljön – framför allt den psykosociala arbetsmiljön.

– Däremot är friskvård en viktig pusselbit för att man ska orka och må bra, säger Ulla Olofsson.

Handlar om den psykosociala arbetsmiljön

Kriterierna för att få bli certifierad är ganska tuffa. Det krävs bland annat:

 • Ett långsiktigt, systematiskt hälsofrämjande arbetssätt
 • Hög delaktighet hos personalen
 • Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Mål för fortsatt arbete med en hälsofrämjande arbetsplats
 • Att vara ambassadör för sin arbetsplats, och beredd att gå ut och berätta för andra verksamheter hur man själv gjorde

Den arbetsplats som vill börja ett sådant här arbete mot en certifiering kan ta del av:

 • Kom igång-material: en hälsoduk i A3-format att lägga på bordet. Där finns frågor för att börja tala med varandra om hur man har det på jobbet idag, vad som påverkar hälsan och trivseln på jobbet, och vart man vill nå.
 • En enkät för att – bara internt – skatta personalens hälsa innan man påbörjar förändringen.
 • En checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
 • Ett förslag till arbetsprocess för hur man kan gå tillväga för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.
 • En kortlåda med frågor som utgångspunkt för samtal. Frågorna har skapats utifrån de sex fokusområden som utgör Landstingets personalvision.

Kartlägger och sätter mål

Man brukar ofta börja arbetet på en vanlig arbetsplatsträff med ett första samtal runt hälsoduken. Därefter utser man en arbetsgrupp. Chef och skyddsombud brukar ingå, liksom de hälsoinspiratörer som finns på nästan varje arbetsplats.

Arbetsgruppen kartlägger nuläget, med hjälp av till exempel det som kom fram under samtalen runt hälsoduken, skattningsenkäten, checklistan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöplanen. Sedan kan gruppen börja prata om vilka mål de vill ha för sitt hälsofrämjande arbete.

Var och en måste hitta sina egna lösningar

– Det ska inte vara för styrt. Var och en måste börja där de är och hitta sina egna lösningar, säger Ulla Olofsson.

Därefter är det dags för en handlingsplan för det hälsofrämjande arbetet. Man kan till exempel göra ett årshjul för vad man ska göra vid olika tillfällen under året.

En utgångspunkt brukar vara att ta vara på det som är bra, och behålla det, samtidigt som man jobbar med det man är mindre bra på. Ta några punkter av varje, testa i liten skala, utvärdera, behåll eller förkasta. Det är viktigt att man ser resultat.

– Det är det här som är resan egentligen. Resan är mycket viktigare än målet, säger hon.

Politikerna godkänner för certifiering

När den första utvärderingen är gjord och arbetsgruppen tror att de uppfyller kriterierna, är det dags att ta kontakt med Ulla Olofssons hälsofrämjande grupp.

– Vi åker ut och intervjuar både chef och medarbetare, och går igenom alla kriterierna noggrant. Det är så roligt för vi lär oss så mycket på de här besöken! säger Ulla Olofsson.

Med den bedömningen som underlag är det landstingets ledningsgrupp som fattar beslutet om certifiering. Certifikatet håller i två år. Därefter kan man ansöka om ett nytt, och då kör man samma process en gång till. Ungefär fem arbetsplatser om året brukar ansöka om certifiering, och de allra flesta blir godkända.

Två gånger per år bjuder HR in till inspirationsdagar om hälsofrämjande arbetsplatser. Då berättar de hur man kan gå tillväga, och anställda från någon av dem som nyligen gått igenom processen berättar hur de gjorde. Alla är välkomna på inspirationsdagarna: medarbetare, chefer, skyddsombud, företagshälsovårdens personal, HR-personal och politiker.

Vad blir resultatet då? Mår medarbetarna bättre, och har verksamheten blivit effektivare på de arbetsplatser som infört ett mer hälsofrämjande arbetssätt?

Någon egen mätning av just de hälsofrämjande arbetsplatserna har inte gjorts än, även om det finns planer på det. Men de får goda betyg i landstingets medarbetarundersökningar.

– År 2012 gjordes den senaste stora medarbetarundersökningen, och vi håller just nu på med en ny. De som låg i topp då kom alla från hälsofrämjande arbetsplatser. Det kändes bra, säger Ulla Olofsson.

Text: Åsa Hammar, 03 mars 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Förskolan blomstrar med hjälp av friskfaktorer

Ökad måluppfyllelse, nöjdare medarbetare och lägre sjuktal. I Svedalas förskoleverksamheter har alla siffror pekat åt rätt håll det senaste åren. Hemligheten är ett främjande arbete med friskfaktorer – och hälsoinspiratörer!…

Här ger friskfaktorer bättre arbetsmiljö

För två år sen rullade äldreomsorgen i Umeå, med stöd av Suntarbetslivs resursteam, igång ett projekt för bättre arbetsmiljö. Enhetscheferna har en viktig roll, och mycket pekar på att de…

Så fick Lycksele 7 nya huvudskyddsombud

Lycksele kommun saknade huvudskyddsombud, HSO, för äldreomsorgen och flera andra verksamheter. Men inte nu längre - på ett enda möte tog sju av Kommunals skyddsombud beslutet att även bli HSO.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

En äldre dam och en sköterska sitter på en säng

Rädda ryggen – riskbedöm era lyft

Att lyfta och flytta människor inom vården innebär risker för personalen, men många skador kan förebyggas med utbildning och riskbedömning....