Foto: Åsa Hammar

Suntarbetsliv inspirerade till bättre arbetsmiljö

– Jag känner mig fylld av inspiration och energi! sa en deltagare efter ett av Suntarbetslivs tidigare inspirationsmöten. I november genomförs två nya möten, i Göteborg och Västerås.

En härligt välfylld och kostnadsfri buffét av verktyg för en bättre arbetsmiljö. Specialkomponerad för dig med ansvar för frågan i kommun- och landstingssektorn. 

Här dukar vi upp med seminarier och workshops, konkreta och arbetsplatsnära verktyg som fungerar – den 11 november i Västerås och den 26 november i Göteborg.

Deltagarna delar med sig till varandra av sina erfarenheter, utbyter kunskap och bra idéer med andra.

– Det var en väldigt bra dag, berättar Elisabet Molander om det inspirationsmöte som hon deltog i förra året. Hon jobbar som regionalt huvudskyddsombud på Lärarförbundet och är verksam i Botkyrka. Elisabet Molander fortsätter:

– Jag har fått med mig flera konkreta idéer att använda på arbetsplatser i min kommun. Det var väldigt inspirerande att träffa människor från hela Sverige, och ta del av alla goda exempel på hur man kan jobba med arbetsmiljö. Det blev så tydligt att vi har mycket att lära av varandra över gränserna för olika verksamheter.

En stor behållning för henne var presentationen av Suntarbetslivs verktyg Bättre beredd än rädd.

Här kan du läsa mer om, beställa eller ladda ner Suntarbetslivs verktyg för konkret stöd i arbetsmiljöarbetet inom kommun- och landstingssektorn samt Pactabolag.

Datum för anmälan till inspirationsmötena har nu gått ut.

Suntarbetsliv ger verktyg för bättre arbetsmiljö

Suntarbetsliv arbetar för att ge dig som chef och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att din verksamhet blir en attraktiv och effektiv arbetsplats.

Det gör vi genom att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och att göra denna kunskap tillgänglig för alla inom kommun- och landstingssektorn samt Pactabolag. 

Text: Marie Eriksson, 29 september 2014

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?