Foto: Åsa Hammar

Suntarbetsliv inspirerade till bättre arbetsmiljö

– Jag känner mig fylld av inspiration och energi! sa en deltagare efter ett av Suntarbetslivs tidigare inspirationsmöten. I november genomförs två nya möten, i Göteborg och Västerås.

En härligt välfylld och kostnadsfri buffét av verktyg för en bättre arbetsmiljö. Specialkomponerad för dig med ansvar för frågan i kommun- och landstingssektorn. 

Här dukar vi upp med seminarier och workshops, konkreta och arbetsplatsnära verktyg som fungerar – den 11 november i Västerås och den 26 november i Göteborg.

Deltagarna delar med sig till varandra av sina erfarenheter, utbyter kunskap och bra idéer med andra.

– Det var en väldigt bra dag, berättar Elisabet Molander om det inspirationsmöte som hon deltog i förra året. Hon jobbar som regionalt huvudskyddsombud på Lärarförbundet och är verksam i Botkyrka. Elisabet Molander fortsätter:

– Jag har fått med mig flera konkreta idéer att använda på arbetsplatser i min kommun. Det var väldigt inspirerande att träffa människor från hela Sverige, och ta del av alla goda exempel på hur man kan jobba med arbetsmiljö. Det blev så tydligt att vi har mycket att lära av varandra över gränserna för olika verksamheter.

En stor behållning för henne var presentationen av Suntarbetslivs verktyg Bättre beredd än rädd.

Här kan du läsa mer om, beställa eller ladda ner Suntarbetslivs verktyg för konkret stöd i arbetsmiljöarbetet inom kommun- och landstingssektorn samt Pactabolag.

Datum för anmälan till inspirationsmötena har nu gått ut.

Suntarbetsliv ger verktyg för bättre arbetsmiljö

Suntarbetsliv arbetar för att ge dig som chef och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att din verksamhet blir en attraktiv och effektiv arbetsplats.

Det gör vi genom att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och att göra denna kunskap tillgänglig för alla inom kommun- och landstingssektorn samt Pactabolag. 

Text: Marie Eriksson, 29 september 2014

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...