Sandra Johansson och Eva Persson, städare och kvalitetssamordnare och arbetsledare på städenheten i Karlshamn.

Sandra Johansson och Eva Persson, städare och kvalitetssamordnare och arbetsledare på städenheten i Karlshamn, samverkar för att få en god arbetsmiljö vid städning.

Foto: Torbjörn Uhlin

Så förbättrade städarna i kommunen sin arbetsmiljö

Karlshamns städare har blivit friskare och ökat sin yrkesstolthet. Vägen dit: satsningar på hälsa och utbildning – och en städenhet för hela kommunen. Byggstenar i förändringsarbetet är samverkan, delaktighet – och arbetskläder med reklam arbetsplatsen.

Städservice finner man centralt i Karlshamn, i Rådhuset. Några våningar upp sitter ett heltänt gäng på åtta personer och vill berätta om en sagolik utveckling av arbetsplatsen.

Allt började för 15 år sedan. Då ingick varje städare i den enhet på kommunen som man städade i, på skolan, förskolan med mera. Men missnöjet var stort bland städarna.

– Städfrågor hamnade alltid på undantag. De försvann bland alla andra viktiga saker att ta upp, säger Pelle Karlsson. Städarna syntes inte och skulle göra sina jobb utan att störa.

Introduktion och vägledning

Det var en dålig utveckling, och klagomålen ökade. Sjukfrånvaron var stor, såväl korttidsfrånvaron som de långa sjukskrivningarna. Personalen slet ut sig av jobbet med kemirisker och dålig utrustning. En personalenkät talade ett tydligt språk. Det krävdes en ny organisation för ordning och reda, där yrkesfrågorna fick högre prioritet.

– Dessutom fanns hot om uppköp av städtjänsterna. Vi var väldigt konkurrensutsatta, eftersom vi var så splittrade, säger Helen Olsson, som är städare, huvudskyddsombud och maskinansvarig.

Städservice blev omvandlad till en enda enhet, med en grupp som ansvarar för skolor och förskolor i centrala Karlshamn, en som ansvarar för arbetet utanför tätorten och en som tar hand om övriga uppdrag. I ”övriga”-gruppen ingår även Servicegruppen.

– Vi förändrades från Ingenting till Någonting, säger Eva Persson, arbetsledare. Vi sökte en helhetslösning och markerade vår identitet genom att skaffa oss arbetskläder med tydlig text som visar att vi kommer från Städservice.

Alla ska öka sin kompetens genom att gå två branschutbildningar, var och en med teori under en vecka och två prov av praktisk karaktär, innan man får sina yrkesbevis.

– Detta har betytt mycket. Kunskap ger makt och våra städare vågar numera ta diskussionen med rektorn eller omsorgschefen, säger Pelle Karlsson.

Till stöd för nyanställda och praktikanter finns tre ambassadörer. De ska hjälpa till med introduktion och vägledning, och även ge nysvenskar stöd i språkanvändning. De finns även till för övriga arbetskamrater som har ett aktuellt behov av stöd. I sin tur har de hjälp av företagshälsan.

Bra kontakt med företagshälsovården

Arbetsmiljön är en central fråga. Där har man kontakt med sin företagshälsovård Avonova för att förebygga arbetsskador. Alla kan ringa till dit när de har ont, och senast inom tre dagar får de bedömning av det onda och rådgivning.

Arbetsmiljön är en central fråga

– Jag hade ont efter att ha målat om hela huset, berättar Sandra Johansson, städerska, kvalitetsansvarig och ambassadör. När jag började städa ökade värken, jag ringde och fick träffa en sjukgymnast på en gång. Efter en månad var jag frisk, och hade då successivt kunnat öka min arbetsinsats.

Maskiner och andra redskap för städning är viktiga för ett bra arbete och en god arbetsmiljö. Vi tar alla hissen ner till källarvåningen för att kolla in vad som finns till städarnas förfogande, på en städcentral som är förråd för Rådhusets städpersonal och Servicegruppen. Sandra hoppar upp på en ny städmaskin och kör runt den.

– Den är som en dröm att köra. Den är smal så att den går in i hissar och genom trånga dörrar, säger hon och njuter. Och den går så tyst.

Tvättmaskinen är i full gång med sin tvätt av moppar. Sådana mopptvättmaskiner finns på många ställen där Städservice arbetar.

– Medarbetarna får åka på mässor och delta i gemensamma aktiviteter inom städbranschen, för att öka på sin kompetens och möta sina kollegor på andra orter, säger Gunilla Knutsson, en av de tre arbetsledare som ansvarar för en grupp.

Ökade kunskaper gör jobbet roligare

Hon visar upp Röda pärmen som alla har och ska kunna hitta i. Den innehåller fakta om en rad områden: kemikalieinformation, säkerhet, riktlinjer, ledigheter, hot och våld, åtgärder vid blodsmitta, elsäkerhet.

– Dessutom ska alla kunna hantera datorn för personlig kunskap men även för bokningar av maskin och städningar, säger Linda Landström, städare och huvudskyddsombud. Där finns även grundläggande information om kemikalier, risker och bedömningar inför användning, med mera.

Städservice har en egen Facebookgrupp där man lägger ut städtips, hälsningar åt den som fyller år, bilder från senaste personalmötet och arrangemang på gång. Den är bara för personalen. Man är även med i branschens Facebookgrupp, där man får nyttig kunskap om senaste nytt vad gäller hygien och rengöring. Den har 300 följare.

– Jag har ett grundintresse för teknik och ser det goda med sociala medier, säger Pelle Karlsson. Många har kommit igång och hänger med därför att vi har lockat in dem just med festbilder och glada tillrop. Facebookgruppen är nyttig för den uppdaterar kunskapen ständigt och är väldigt seriös.

– Datorn måste alla kunna för att rapportera, och för att kunna söka ledigt, fyller han i med ett leende.

Karriär i enheten

– Det är viktigt att berätta om jobbet för praktikanter så att de känner att de vill städa, säger Sandra Johansson. När vi hade kontakt med Arbetsförmedlingen och tryckte på kompetens och arbetstrivsel verkade de närmast förvånade. De hade tänkt att städjobbet kan vem som helst utföra.

– En positiv sak är att man kan göra karriär inom enheten, säger Pelle Karlsson. Förutom arbetsledare har vi praktikanthandledare, ambassadörerna, maskinansvarig och kvalitetsansvarig.

Arbetsplatsträffarna (APT) har fått en förnyelse, med ökad delaktighet i vad man ska hantera och vad som behövs ifråga om utbildning och kompetens. Upplägget på APT, som ofta är i temaform, är att ”Använda medarbetarnas kompetens genom att ge till varandra”. Det utvecklar och förbättrar enheten ständigt, och alla är med på den resan, allas röster är viktiga.

– Ett arbete för medarbetarna har varit att ta fram Värdegrund för Städservice, säger Mayne Persson, arbetsledare. I en gemensam analys har personalen tagit fram värdeorden: Engagemang, Kvalitet och Trovärdighet som de har fyllt med innehåll.

Innebörden i värdegrunden är inställning för kundens behov och bästa, att hålla sig uppdaterad och planerad, att vårda maskiner och sig själv, att söka utbildning och göra kvalitetsuppföljning, att respektera varandra och visa på yrkesstolthet med ärlighet och ett korrekt bemötande. Bland andra värderingar.

Hälsan värderas högt

”Hälsan är en strategisk resurs. Det räcker inte med yrkeskompetens, även vilja och ork krävs”. Så beskriver Städservice sin syn på hälsovård. I personalenkäten framkom bland annat om hälsoläget, att ”personalen trivs men många är överviktiga, rökare och sitter för mycket”.

Så enheten lägger mycket tid och kraft på hälsoförebyggande åtgärder. Det handlar om ergonomiska insatser och kunskaper, stresshantering, hantering av relationer och kommunikation, av att rent allmänt må bra i kroppen. Det finns en utbildning på enheten som alla städare gått och där man betat av ovanstående kunskaper.

– Till hösten ska vi stimulera till egen träning och tio personer ska träna vid olika tillfällen plus få råd från sjukgymnast att träna utifrån sina eventuella besvär, säger Pelle Karlsson. Man pushar även för Jobbing, att röra på sig till och från jobbet.

Likaså har man i Karlshamns kommun möjlighet till hälsopaus på en timme i veckan, då alla kan använda sitt stretchband, gå med stegräknare eller annat nyttigt. Funkar det inte med att ta en hel timme kan den delas upp i kvartar.

– Genom Personalklubben deltar vi i olika arrangemang och resor, bland annat vandringsresor till Dolomiterna, säger Helen Olsson. Dessutom har vi rabatt på gym, badhus och andra fysiska aktiviteter som stavgång, vattengympa, motionspass och dans.

Försöker locka fler män

Betydligt fler kvinnor än män är städare, inte helt oväntat i denna bransch. Bara tre av 72 medarbetare är män och av dem städar två.

– En förklaring kan vara att man måste vikariera in sig, eftersom många män söker de få fasta tjänsterna men inte tar kortvikariaten, menar Ann-Karolin Olsson, städare, handledare och ambassadör.

Den könsmässiga snedfördelningen är ett problem. Städservice är ute på skolor och pratar om städning och pekar på det goda med arbetet och möjliga karriärer. Maskinerna drar då grabbarnas intresse. Kanske finns det en chans till ökat intresse för män på sikt, berättar Pelle Karlsson.

– Vi har sex praktikanter från Lernia, av dem är flera män men ingen är svenskfödd utan det är nysvenskar. Möjligen har de mindre fördomar mot arbetet, eller tar de jobb de får. Vi får fortsätta att höja statusen och marknadsföra arbetet som framtidsjobb i en bransch som växer.

Årets städare 2012

Resultaten av alla ansträngningar visar sig i omsättningen av personal, som är nära nog lika med noll. Långtidssjukskrivningar är mycket sällsynta, få är sjukskrivna överhuvudtaget. Ett fåtal slutar innan pension, några jobbar till och med över den. Så, det är inte märkligt att Städservice belönats med fina priser.

För ett par år sen fick Servicegruppen, som är en personalpool inom Städservice och även tar beställningar på städningar, priset som Årets arbetsplats i kommunen.

– Det här kickar igång oss själva, det är VI som vinner, säger Pelle Karlsson. Det har gjort mycket för att befästa vår roll som en yrkesskicklig arbetsplats som inte behöver konkurrensutsättas.

I kampen för Årets städare 2012, med semifinalen i Kristianstad var medarbetarna med i massor och med sina blåa arbetskläder. Finalen i Piteå följde de i kommunhuset på storbildsskärm.

– Och vi tävlade, och vi vann, VI vann, jublar Pelle Karlsson med en nick från Helen Olsson som tillägger glatt: I slutet av maj åker chefen och jag till städmässan Pulire i italienska Verona, som en del av priset. Det blir häftigt!

Priserna ger de anställda en extra känsla av yrkesstolthet och de bär de blå arbetskläderna med allt större glädje och höjt huvud. Chefer som är med i vardagen och hejar på betyder mycket. Städservice har en styrka i dialogen med politikerna, med ett stort engagemang och en växande kompetens.

Text: Torbjörn Uhlin, 06 mars 2014

Senaste artiklar

Stötta riskgrupper – få en friskare arbetsplats

Det går att minska sjukfrånvaron i en organisation genom att tidigt fånga upp både medarbetare och arbetsplatser i riskzonen. Nu finns en metod, utvecklad av SKR, för att jobba systematiskt…

Tidiga insatser ger friskare medarbetare

Individuell hälsosupport och ett ambitiöst chefsstöd. Det är två tidiga insatser som har hjälpt Botkyrka kommun att få ner sjukfrånvaron bland de anställda – med 7000 dagar. För några år…

Fem tips från en uppskattad enhetschef

Enhetschefer är en yrkesgrupp som på många sätt bär upp verksamheten. En uppskattad enhetschef är Anna-Maria Bonskog, som leder den kommunala hemsjukvården och rehabiliteringen i Färgelanda. Det gör hon så…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?