De flesta skiftarbetare är idag kvinnor som arbetar inom vården. Ny forksning visar att långvarigt nattarbete för kvinnor ger nästan fördubblad risk för bröstcancer.

Foto: Cecilia Elander

Långvarigt nattarbete ökar risken för bröstcancer

Kvinnor som arbetat natt i mer än 20 år löper ökad risk att få bröstcancer, visar ny forskning. Det verkar hänga ihop både med att kroppens biologiska dygnsrytm blir störd och med sänkt produktion av sömnhormonet melatonin.
Rådet till kvinnor kan vara att undvika att arbeta natt väldigt lång tid. Det sa professor Torbjörn Åkerstedt när han presenterade studien.

Omkring 16 procent av alla arbetstagare har någon form av nattarbete. Majoriteten av dem arbetar inom vård och omsorg, till exempel som sjukvårdsbiträden, hemvårdare eller sjuksköterskor. Eftersom vården dominerar är de flesta skiftarbetare idag kvinnor. De som arbetar skift i traditionellt manliga yrken är numera en ganska liten grupp. Det konstaterade Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet, då han presenterade sin studie om nattarbete och bröstcancer vid ett seminarium på AFA Försäkring nyligen.

Torbjörn Åkerstedt har, tillsammans med en rad forskarkolleger, följt 13 000 kvinnor ur det så kallade tvillingregistret upp till 60 års ålder. Forskarna har analyserat i vilken utsträckning kvinnorna har arbetat natt under yrkeslivet och om de har fått bröstcancer. Tidigare studier har pekat på att långvarigt nattarbete kan ge en viss ökning av risken för bröstcancer.

Fler risker med nattarbete

Tidigare forskning har även identifierat andra risker med nattarbete. I ett längre perspektiv löper de som arbetar nattskift till exempel lite högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, möjligen högre risk att få diabetes och en dubblerad risk att få sjukdomen MS, om de arbetar nattskift före 20 års ålder. Risken för olyckor ökar vid nattskift, liksom risken för sömnstörningar och trötthet.

– De akuta effekterna är mycket tydliga, sa Torbjörn Åkerstedt. Det handlar om trötthet, för kort sömn, sociala kollisioner och att kroppens biologiska klocka inte hänger med.

Den nya studien visar att kvinnor som arbetar natt också har markant ökad risk att få bröstcancer. Risken ökar från 2 procent vid normala arbetstider till 3,5 procent vid nattarbete.

Nattarbete i det här sammanhanget innebär att kvinnornas arbetstid har omfattat tiden mellan midnatt och klockan 04.00. Forskarna har inte haft uppgift om exakt vilka arbetstidsmönster som kvinnorna i den studien har haft. De kan både ha växlat mellan dag och natt och ha arbetat ständig natt.

Nattarbete stör kroppens biologiska klocka

Den ökade risken för cancer förklaras sannolikt, baserat på djurförsök, av två saker. För det första att nattarbete stör kroppens biologiska klocka. Rytmen i olika system rubbas om man arbetar på natten och sover på dagen.

– Desynkroniseringen mellan kroppens olika rytmer ökar risken för mutationer i generna, sa Torbjörn Åkerstedt.

För det andra minskar kroppens produktion av ”sömnhormonet” melatonin då man arbetar i ljus på natten. Försök på råttor har visat att melatonin dämpar tillväxten av cancertumörer.

Slutsatsen är inte att nattarbete är farligt för kvinnor från första dagen, exponeringstiden och det totala antalet nattskift spelar roll

På AFA-seminariet fick Torbjörn Åkerstedt frågan vilket råd han vill ge till kvinnor som jobbar i vård och omsorg, där arbetet måste pågå dygnet runt. Slutsatsen är inte att nattarbete är farligt för kvinnor från första dagen, svarade han. Det är, baserat på resultat från andra studier, uppenbart att exponeringstiden och det totala antalet nattskift spelar roll.

– Man bör inte exponeras för lång tid, särskilt inte om man har en ärftlig risk för bröstcancer. Risken är inte försumbar, men det är inte så att de flesta behöver gå och vara rädda, sa Torbjörn Åkerstedt.

Inlägg taggat med:

Sömn
Arbetstid
Arbetsorganisation
Text: Margareta Edling, 17 november 2014

Senaste artiklar

Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

När Sandviken energi satte säkerhetsarbetet högst upp på agendan, och införde ett nytt system för att rapportera risker, minskade arbetsolyckorna med 16 procent på ett år. ”Nu genomsyrar vårt säkerhetstänk…

Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

Under pandemin har många med kontorsarbete arbetat hemifrån. Utan rutiner och social kontroll ökar risken för alkoholproblem. Men det finns bra hjälp att få för chefer och skyddsombud som vill…

De screenar personalen med försvarets metod

På Södertälje sjukhus intensivvårdsavdelning har coronapandemin varit omtumlande för personalen. Därför har sjukhusledningen screenat personalen för psykisk ohälsa och stöttat dem som behövde hjälp. De gjorde det med hjälp av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kristina Tärk i ett intensivvårdsrum

Två sätt att stötta covidpersonal

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under pandemin har likheter med att vara stationerad i en krigszon. Försvarsmakten har metoder för...