De flesta skiftarbetare är idag kvinnor som arbetar inom vården. Ny forksning visar att långvarigt nattarbete för kvinnor ger nästan fördubblad risk för bröstcancer.

Foto: Cecilia Elander

Långvarigt nattarbete ökar risken för bröstcancer

Kvinnor som arbetat natt i mer än 20 år löper ökad risk att få bröstcancer, visar ny forskning. Det verkar hänga ihop både med att kroppens biologiska dygnsrytm blir störd och med sänkt produktion av sömnhormonet melatonin.
Rådet till kvinnor kan vara att undvika att arbeta natt väldigt lång tid. Det sa professor Torbjörn Åkerstedt när han presenterade studien.

Omkring 16 procent av alla arbetstagare har någon form av nattarbete. Majoriteten av dem arbetar inom vård och omsorg, till exempel som sjukvårdsbiträden, hemvårdare eller sjuksköterskor. Eftersom vården dominerar är de flesta skiftarbetare idag kvinnor. De som arbetar skift i traditionellt manliga yrken är numera en ganska liten grupp. Det konstaterade Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet, då han presenterade sin studie om nattarbete och bröstcancer vid ett seminarium på AFA Försäkring nyligen.

Torbjörn Åkerstedt har, tillsammans med en rad forskarkolleger, följt 13 000 kvinnor ur det så kallade tvillingregistret upp till 60 års ålder. Forskarna har analyserat i vilken utsträckning kvinnorna har arbetat natt under yrkeslivet och om de har fått bröstcancer. Tidigare studier har pekat på att långvarigt nattarbete kan ge en viss ökning av risken för bröstcancer.

Fler risker med nattarbete

Tidigare forskning har även identifierat andra risker med nattarbete. I ett längre perspektiv löper de som arbetar nattskift till exempel lite högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, möjligen högre risk att få diabetes och en dubblerad risk att få sjukdomen MS, om de arbetar nattskift före 20 års ålder. Risken för olyckor ökar vid nattskift, liksom risken för sömnstörningar och trötthet.

– De akuta effekterna är mycket tydliga, sa Torbjörn Åkerstedt. Det handlar om trötthet, för kort sömn, sociala kollisioner och att kroppens biologiska klocka inte hänger med.

Den nya studien visar att kvinnor som arbetar natt också har markant ökad risk att få bröstcancer. Risken ökar från 2 procent vid normala arbetstider till 3,5 procent vid nattarbete.

Nattarbete i det här sammanhanget innebär att kvinnornas arbetstid har omfattat tiden mellan midnatt och klockan 04.00. Forskarna har inte haft uppgift om exakt vilka arbetstidsmönster som kvinnorna i den studien har haft. De kan både ha växlat mellan dag och natt och ha arbetat ständig natt.

Nattarbete stör kroppens biologiska klocka

Den ökade risken för cancer förklaras sannolikt, baserat på djurförsök, av två saker. För det första att nattarbete stör kroppens biologiska klocka. Rytmen i olika system rubbas om man arbetar på natten och sover på dagen.

– Desynkroniseringen mellan kroppens olika rytmer ökar risken för mutationer i generna, sa Torbjörn Åkerstedt.

För det andra minskar kroppens produktion av ”sömnhormonet” melatonin då man arbetar i ljus på natten. Försök på råttor har visat att melatonin dämpar tillväxten av cancertumörer.

Slutsatsen är inte att nattarbete är farligt för kvinnor från första dagen, exponeringstiden och det totala antalet nattskift spelar roll

På AFA-seminariet fick Torbjörn Åkerstedt frågan vilket råd han vill ge till kvinnor som jobbar i vård och omsorg, där arbetet måste pågå dygnet runt. Slutsatsen är inte att nattarbete är farligt för kvinnor från första dagen, svarade han. Det är, baserat på resultat från andra studier, uppenbart att exponeringstiden och det totala antalet nattskift spelar roll.

– Man bör inte exponeras för lång tid, särskilt inte om man har en ärftlig risk för bröstcancer. Risken är inte försumbar, men det är inte så att de flesta behöver gå och vara rädda, sa Torbjörn Åkerstedt.

Inlägg taggat med:

Sömn
Arbetstid
Arbetsorganisation
Text: Margareta Edling, 17 november 2014

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...