Agneta Kallstenius, arbetsmiljö- och hälsocontroller, och Martin Sjösten, huvudskyddsombud i Helsingborg.

Agneta Kallstenius, arbetsmiljö- och hälsocontroller, och Martin Sjösten, huvudskyddsombud, ser tävlingen Hälsofrämjande arbetsplatser som ett sätt att lyfta arbetsplatser som kommit en bit på vägen.

Foto: Torbjörn Uhlin

Helsingborg satsar hälsofrämjande

I Helsingborgs stad satsar de på drömarbetsplatser – och de gör det genom att förstärka känslan av gemenskap, jämlikhet och delaktighet på jobbet. Tävlingen Hälsofrämjande arbetsplatser är ett led i arbetet för en god arbetsmiljö.

Satsningen är långsiktig, visionen är att Helsingborg år 2035 “ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag”. Men för att komma på spåret mot detta goda har de gång på gång fått starta på nytt och tänka om – en lärorik resa, men inte helt enkel.

Det började med att staden ingick ett samverkansavtal 2009 som byggde på FAS05, det centrala avtalet om Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan mellan parterna, SKL och facken.

– Avtalet var då en nystart för att komma vidare från ett insomnat tillstånd, där arbetsplatsträffarna (APT) var en och en halv timmes vila med allt ansvar hos chefen, säger Martin Sjösten, huvudskyddsombud vid Kommunal sedan 13 år. Därför satsade vi på tydliga strukturer för arbetsplatsträffarna.

Levandegöra arbetsmiljön

De hade kört fast i gamla hjulspår, där arbetsmiljö hamnat i bakvattnet efter MBL- och andra arbetslivsfrågor.

Martin Sjösten och Agneta Kallstenius, arbetsmiljö- och hälsocontroller vid HR-avdelningen, kallar sig “arbetsmiljönördar”, och de pekar bägge på att utveckling av arbetsmiljön förändrar all verksamhet.

– Jag önskar att systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, blir lika intressant som en mobil: en passion som alla fingrar på, säger Agneta Kallstenius.

Jag önskar att SAM blir lika intressant som en mobil: en passion som alla fingrar på.

Agneta Kallstenius kom in i bilden strax efter att parterna undertecknat samverkansavtalet. Innan år 2010, då hon anställdes, fanns ingen med ansvar för arbetsmiljön vid HR-avdelningen.

– Jag arbetar för att involvera alla parter och bygga upp ett gemensamt ansvar kring frågorna, och levandegöra arbetsmiljön, säger Agneta Kallstenius.

De har satsat rejält på att utbilda såväl chefer som skyddsombud inom arbetsmiljö . Förr fick skyddsombuden en dags utbildning, och den saknade mål och mening, enligt Martin Sjösten.

– De fick gå den utan att lära sig något om Arbetsmiljölagen, säger Martin Sjösten. I stället fick de en halv dags undervisning i ergonomiskador. Men de ska ju inte bli läkare.

Nu har parterna gemensamt gjort om den, och under två och en halv dagar får chefer och skyddsombud lära sig om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De tar även upp ämnen som jämställdhet, mångfald, hot och våld, kränkande särbehandling och riskbedömning och. Fack, personalavdelningen och företagshälsovården håller i den.

– Utbildningen är inte värd något om deltagarna inte omsätter de nya kunskaparna i praktiken, understryker Agneta Kallstenius:

– Därför är det lönsamt att de reder ut vad som är det värsta med jobbet, och det hittar de främst bland arbetsskadorna, för att sedan ta upp hur de ska förebygga dem.

Anställdas röster

En annan viktig faktor är att man får möjlighet att reflektera. Normalt håller man högt tempo i arbetslivet och även på arbetsplatsträffarna. Nu har de lagt in “reflextider” på vissa möten och i utbildningen, för att skapa en kultur byggd på feedback (återföring).

– Den kulturen börjar bli alltmer vanlig hos oss, och är ett mål i vår medarbetar- och ledarpolicy. Det här ger möjligheter till att dra in fler i utvecklingsarbetet, säger Agneta Kallstenius. Numera växer fler deltagare på mötena.

Även chefernas utbildning har de förbättrat, så att den numer innehåller en halv dag om arbetsmiljölagstiftning, en dag om riskbedömning och ergonomi, och en dag om psykosocial arbetsmiljö. Den delen av chefsutbildningen genomför de tillsammans med skyddsombud och representanter för samverkansgruppen.

Den centrala samverkansgruppen har tagit initiativ till att vidareutveckla samverkansarbetet. Man har bildat en arbetsgrupp med förvaltningschef, HR-avdelningen och fackliga representanter, som bland annat tagit fram en “lättversion” av samverkansavtalet: Samverkan Helsingborg. Avsikten med det är att de anställda ska göra sina röster hörda genom samspel, medarbetarskap, ledarskap, arbetsplatsträffar och i samverkansgruppen.

Arbetsgruppen har även tagit initiativ till att ta fram checklistor, så att alla förvaltningar har en gemensam syn på hur man ska arbeta.

Ett exempel på förändringen är när Martin Sjösten som skyddsombud vid ett tillfälle beslutade om skyddsombudsstopp, som innebar att han stängde en enhet inom Vård- och omsorgsförvaltningen på grund av en spridd blodsmitta. Den åtgärden var då helt främmande på den här arbetsplatsen och många protesterade.

Martin Sjösten tycker att det var lite märkligt, med tanke på att de hade ett sextiotal föreskrifter att följa och de borde ha haft större förståelse för åtgärden.

– Men resultatet blev positivt. De berörda insåg problemet och följde upp med en plan för riskbedömning, plus en kortversion för kännedom till all personal.

Årets HR-visionär

Numera är arbetsmiljön en fråga som ständigt är på bordet, och som får plats genom möten och utbildningar inom hela staden. I juni 2014 lanserar de en portal om chefens arbetsmiljöansvar och medarbetares rutiner inom arbetsmiljöområdet.

De ser satsningen på hälsofrämjande arbetsplatser som ett positivt sätt att visa upp och göra frågorna tydliga, och att lyfta fram arbetsplatser som kommit en bit på vägen. Under tre år har nio pristagare bland de kommunala arbetsplatserna utsetts till Årets hälsofrämjande arbetsplatser. Senaste arbetsplats som fick pris var Vårdboendet Elinebo, som Suntarbetsliv har en egen artikel om.

Agneta Kallstenius berättar att när de nu förbereder årets utmärkelse 2014 har de infört att man på en arbetsplats kan nominera en annan.

– Vi upptäckte att de anställda på många arbetsplatser inte själva ser vilket fint arbete som de gör. Det kan kollegor på andra arbetsplatser se och tycka att är värt att uppmärksamma. Det viktiga är ju att alla mår bra på jobbet, av många skäl.

Utmärkelsen har satt arbetsmiljön i högsätet och samverkan mellan fack och arbetsgivare i fokus. För att utveckla det vidare har de också börjat samarbeta med hälsoforskare på Campus Helsingbor, en del av Lunds universitet. Läs mer om det samarbetet här!

Satsningen på Hälsofrämjande arbetsplatser har också gett Helsingborg fler priser: Utmärkelsen Årets HR-visionär 2013 gick till Staden Helsingborg. Årets Personaldirektör inom offentlig sektor år 2013 till stadens HR-direktör Jörgen Fransson. Detta ser Agneta Kallstenius som ett kvitto på att de är på rätt väg. Och Kommunals huvudskyddsombud Martin Sjösten säger:

– Snabba lösningar finns inte och kulturen vinner över strategierna. Det här handlar om dialog och att ha kul ihop, för då står vi starkare inför de dåliga dagarna.

 

En hälsofrämjande arbetsplats arbetar med:

 • Att skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner och roller.
 • Att ta eget ansvar för sin hälsa och livsstil, och för att sätta gränser i vardagen.
 • Att utnyttja möjligheten till utveckling av verksamhet och kompetens, och att prova nya arbetsuppgifter.
 • Att respektera och ta tillvara varandras olikheter.

Lärdomar vid nystart för en arbetsplats

 • Det ger en gemensam syn som ökar förståelsen av verksamheten, även det komplexa.
 • Fler chefer, medarbetare och fackliga representanter vill bolla problem med varandra. Det ger lösningar, fast utan hot.
 • Dialogformen blir ännu tydligare.
 • Fler inser att man aldrig blir färdig, och att allt blir bättre med andras delaktighet. Att revidera tar tid men man slipper buggar framöver.
 • Fördel vid byte av ansvariga, då slipper man gamla kostymer.

 

Läs mer:

Om vårdboendet Elinebo, som vann priset som mest framgångsrika hälsofrämjande arbetsplats i Helsingborgs kommun 2013, i artikeln Prisbelönt arbetsplats.

Om forskaren Eva Åströms studie av hälsofrämjande ledarskap hos cheferna i Helsingborgs Stad, i artikeln Egen balans i livet viktigt för att kunna vara en bra chef.

Lyssna på:

Poddsändning med Agneta Kallenstenius och Martin Sjögren om systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad

Text: Torbjörn Uhlin, 26 maj 2014

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?