Äldreboendet Kaitumgården i Jokkmokk.

Äldreboendet Kaitumgården i Jokkmokk har lyckats lösa sina arbetsmiljöproblem. De har fått ett bättre schema, fler anställda och hjälp av kommunens företagshälsovård med att se över arbetsmiljön.

Företagshälsovården förbättrade arbetsmiljön

I Jokkmokk har kommunen tagit hjälp av företagshälsovården för att få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet. På äldreboendet Kaitumgården har stödet betytt att gå från kaos och vantrivsel till en fungerande arbetsplats igen.

Jokkmokks kommun har köpt in ett par ovanliga tjänster från sin företagshälsovård Adviva. Alla kommunens chefer och skyddsombud har fått grundutbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM). Dessutom har Adviva hjälpt till med en ny modell för arbetsorganisationen på äldreboendet Kaitumgården och bidragit med expertstöd för att utveckla ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Stämningen har blivit mycket bättre sedan Adviva varit här och hjälpt oss komma igång. Deras stöd behövdes verkligen. Det har inte varit så bra här hela tiden, säger Kommunals huvudskyddsombud, undersköterskan Anton Holmkvist, som själv jobbar på Kaitumgården.

Anton Holmkvist skulle inte behöva uttrycka sig så försiktigt. Att ta in Adviva som stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet gjordes under bilan. Arbetsmiljöverket lade i juni 2010 ett föreläggande med hot om vite på 200 000 kronor för Jokkmokks kommun, på grund av arbetsförhållandena på Kaitumgården.

Arbetet organiserades om

Det blev kaos när den dåvarande socialchefen tog beslutet att blanda boende som var dementa med dem som inte var det, dra ner bemanningen och skapa ett nytt schema där personalen skulle förflytta sig mer mellan avdelningarna. Konsekvenserna blev mycket ensamarbete, de anställda tvingades ofta utföra tunga lyft ensamma och de råkade ut för både hot och våld från oroliga boende. Till slut lade huvudskyddsombudet Anton Holmkvist ett skyddsstopp för arbetet. Arbetsmiljöverket kom och inspekterade, och kommunen fick ett halvår på sig att reda upp situationen.

Arbetsmiljöverket krävde bland annat att kommunen skulle ta hjälp av utomstående och opartisk sakkunnig resurs som bägge parterna har förtroende för. Den resurs de anlitade skulle ha “dokumenterad erfarenhet av att undersöka, identifiera samt riskbedöma arbetsorganisatoriska och psykosociala arbetsförhållanden.”

Kommunen överklagade beslutet, men förvaltningsdomstolen slog fast att kommunen måste göra som Arbetsmiljöverket sade. De spikade ett nytt datum till maj 2012. Sedan satte arbetet igång. Jan-Olov Westman, områdeschef för bland annat Kaitumgården, berättar:

– Vi gick själva igenom bemanning, arbetsmängd, schemaläggning och allt det andra som Arbetsmiljöverket ställde som krav på oss, i samverkan mellan chefer, skyddsombud och schemaläggare. Därefter kom Adviva in i bilden. De analyserade och kollade av att det vi gjort stämde överens med kraven från Arbetsmiljöverket.

Företagshälsovården hjälpte till med arbetsmiljön

Av en slump hade Adviva år 2010 gått med i ett EU-finansierat utvecklingsprojekt för företagshälsovård, som deras branschorganisation Sveriges företagshälsor arrangerade. Det handlade om att pröva nya tjänster för att kunna erbjuda ett tidigare stöd till företagshälsovårdens kunder, alltså de företag, kommuner och landsting som de säljer sina tjänster till.

Kommunens chefer och skyddsombud gick därför under 2011 en tre dagars utbildning i BAM, bättre arbetsmiljö, som Adviva arrangerade.

På Kaitumgården hjälpte de därefter till med att utveckla och organisera arbetsmiljöronder på alla avdelningar, med skyddsombud och chefer på alla nivåer tillsammans med en arbetsmiljöingenjör och en företagssköterska från Adviva.

De har också hjälpt till att utveckla en idé om så kallade arbetsmiljöinspiratörer på varje avdelning. Arbetsmiljöinspiratörerna ska hjälpa arbetsplatsombud och chefer att se vilka frågor som är viktiga för de anställda. Det arbetet är inte klart än, men är på gång.

Dessutom har de under hösten 2012 erbjudit kommunen en gratis pröva på-tjänst med sjukrådgivning för de korttidssjuka. En företagssköterska ringer upp dag ett och dag tre, för att fråga om orsaken till sjukskrivningen och ge råd, men också för att se om sjukskrivningen kan vara arbetsmiljörelaterad. Kjell Degerman förklarar:

– Vår sköterska lär känna arbetsplatserna och kan se om det finns några mönster. Varför är det fyra stycken från den arbetsplatsen som har fått ont i nacken? Hon kan sedan stötta chefen i att skaffa fram till exempel bättre lyfthjälpmedel.

Sjukrådgivning per telefon

En och annan av de anställda har reagerat med misstänksamhet mot sjukrådgivningen, berättar omsorgschefen Jan Olov Westman.

– Det fanns de som frågade om det var de gamla sjukspionerna från Försäkringskassan som hade vaknat till liv. Men vi har förklarat att sjukrådgivningen är till för att komma till rätta med orsaken till sjukfrånvaron, inte för att kontrollera frånvaron i sig. Har frånvaron något med arbetet att göra? Kan vi förändra något på arbetsplatsen så folk slipper bli sjuka?

Alla parter verkar nöjda med det arbete som utförts hittills.

– Adviva har gjort ett bra arbete. Nu gäller det bara att hålla det här levande, säger huvudskyddsombudet Anton Holmkvist, som också vill ge en eloge till Jan Olov Westman för att han såg till att just deras förvaltning fick använda Advivas tjänster.

Jan Olov Westman tycker att de anställda blivit tryggare och att hans eget arbete har blivit roligare.

Arbetsmiljöfrågan har blivit mer synlig och folk har blivit mer öppna med att prata

– Arbetsmiljöfrågan har blivit mer synlig och folk har blivit mer öppna med att prata. Personalen hör av sig eller kommer in och vill prata, det har blivit lättare för folk att öppna sig.

Kjell Degerman tycker att samarbetet med kommunen har varit spännande och gagnar både kommunens anställda och Adviva företagshälsovård.

– När vi höjer kunskapsnivån hos kunden blir de ju bättre beställare. Fler kommuner borde fundera över vad de använder sin företagshälsovård till, menar han.

– Många köper ju bara hälsoundersökningar. Egentligen borde de kanske satsa pengarna på till exempel en bullerkartläggning på förskolorna. Vi på Adviva har diskuterat mycket hur vi kan jobba på andra sätt, så att våra tjänster gör mer nytta.

Text: Åsa Hammar, 30 november 2012

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...