Foto på två personer som går med ryggen mot kameran. Den ena personen, till vänster, har en regnbågsfärgad regnkappa på sig.

Regnbågsflaggan skapades i USA på 70-talet och är en internationell symbol för stolthet och mångfald hos homo-, bi-, trans- och queerpersoner. Den står också för tolerans och respekt för alla medmänniskor.

Foto: Marie Eriksson

Få vara den man är – det minskar stressen på jobbet

Göteborgs Stads HBTQ-råd lyfter fram Grynings akuta skyddsboende som ett konkret exempel på god arbetsmiljö. “Vi visar tydligt att vi respekterar varandra, oavsett hur lika eller olika vi är”, säger Anna som arbetar där.

Göteborgs Stads HBTQ-råd har funnits sedan slutet av 2013 och bevakar homo-, bi-, trans- och queerpersoners mänskliga rättigheter och situation. Och rådet har alltså uppmärksammat Grynings akuta skyddsboende för unga utsatta för hedersrelaterat förtryck (se faktaruta) för deras goda arbetsmiljö, kopplat till hbtq-frågorna.

– Vi har ett öppet klimat i personalgruppen, vi har ett levande och ständigt pågående samtal med varandra om våra egna normer och värderingar, säger skyddspedagogen Anna, som av säkerhetsskäl inte kan lämna ut sitt efternamn. 

Som skyddspedagog arbetar hon med säkerhetsfrågor för boendets klienter, har samtal med dem om deras livssituation och ger stöd. Hon deltar också i olika aktiviteter för klienterna som till exempel matlagning.

Det är en sak att ha som mål att respektera varandras olikheter och en annan att faktiskt göra det. Hur gör ni för att kunna lyckas med det på er arbetsplats?

– Det är viktigt att släppa fokus på den som man tycker avviker och se på sig själv istället. “Vem är jag i mötet med en annan människa? Hur använder jag min makt? Och vad innebär det för dem som jag möter?” Det är användbara frågor som vi ställer här och diskuterar med varandra.

Få koll på normer som styr

Med hjälp av workshops, kunskap om hbtq-frågor och vikten av ett normkritiskt tänkande, har de på Annas arbetsplats kunnat skapa en inkluderande arbetsmiljö med ett öppet samtalsklimat. Arbetsgivaren har också tänkt till vid anställningar för att inte riskera att skapa för homogena arbetsgrupper. Det ser Anna som en betydelsefull framgångsfaktor i sig.

Om du jämför den här arbetsmiljön med andra som du har jobbat i – vad är den största skillnaden?

– På alla mina tidigare arbetsplatser har man utgått ifrån att alla lever efter en heteronorm som innebär att det bara finns två kön, man och kvinna och att de är varandras motsatser. Här får vi vara olika individer utan att behöva få en etikett, säger hon.

– Det handlar om att få vara den man är i sin professionella roll. Det tycker jag minskar stress och skapar ett kreativt och tryggt arbetsklimat.

Det hjälper också arbetsgruppen i mötet med barn och unga vuxna, menar hon. De kommer hit med olika värderingar och åsikter i en utsatt situation. Ibland rackar en del ner på varandra och de som jobbar här, till exempel på olika sätt att klä sig. “Du ser ju ut som en kille”, kan någon ropa i nedsättande ton.

– Då gäller det att med en gång kunna stoppa det, och prata öppet om ideal och vilka normer det är som styr. Varför har man på sig vissa kläder? Och vem har rätt att besluta om hur du ska se ut och leva? Genom vårt sätt att själva vara kan vi bli trovärdiga och nå fram, konstaterar Anna.

– Våra klienter bryter själva mot normer. Då behöver vi som arbetar här kunna ta tillvara på deras erfarenheter av att göra det, istället för att fokusera på personer som avviker.

 

Fotnot: Göteborg blev 2014 utsedd till landets bästa kommun för hbtq-personer, i en undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL (tidigare stod förkortningen för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande).

Text: Marie Eriksson, 04 augusti 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så klarar ni värmen på jobbet

När sommaren kommer är det viktigt att hålla koll på temperaturen på arbetsplatsen. Värmen kan nämligen påverka allt från hälsa och komfort till produktivitet och stressnivå. Sommaren är här, och…

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Två män och två kvinnor fikar och ler vid bord, tema inkludering hbtq.

Arbeta aktivt med hbtq-frågor på jobbet

Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba hbtq-personer på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör därför arbeta aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det säger...