- För att förändra på sikt behöver man en bättre dialog mellan personal, ledning och politik. Men det är också viktigt att lära personalen hur de bättre kan hantera sin stressiga vardag, säger Helena Post Mårtensson, som leder projektet "Närd inte tärd".

Socialsekreterare lär sig att få mer balans i arbetslivet

– Lär personalen om balans i arbetslivet – och skippa inte kafferasten, säger Helena Post Mårtensson, som leder  ”Närd inte tärd”, ett projekt inom socialtjänsten i Jönköpings region.

Hög personalomsättning och ohälsa bland de anställda hör till socialtjänstens stora utmaningar och det var bakgrunden till att man inom FoU-ledare i Jönköpings regionförbund, där Helena Post Mårtensson är forskningsledare, startade projektet som avslutades i slutet av 2013.

– De drygt åttio projektdeltagare som arbetat inom socialtjänsten i mindre än två år fick en heldagsutbildning i hur de kan hantera och planera sitt arbete, som en del av sin introduktionsutbildning, berättar hon.

Genom kompetensutveckling för drygt 300 socialsekreterare och arbetsledare inom barn- och ungdomsvården i länet, ville projektet minska personalomsättningen och ohälsan i organisationen.

– Projektet har fått länets chefer att förstå vilka utmaningar socialtjänsten står inför. Men det har också varit en plattform för oss att hitta nya vägar för att förbättra kvaliteten i vårt arbete. Kompetensutveckling är bara en av många saker som vi kan göra för att få personalen att stanna, säger hon.

Var hjärnsmart

Under utbildningsdagen om balans i arbetslivet fick deltagarna lära sig allt från hur viktigt det är att inte hoppa över kafferasten och att prata med sina kollegor om annat än jobb, till hur hjärnan rent mekaniskt behöver återhämtning för att fungera effektivt.

– Var hjärnsmart! Med en utvilad hjärna kan du reflektera bättre över ditt material och du får bättre kvalitet i utredningarna. Hoppa inte över inbyggda vilopauser som lunch. Jobba inte över mer än det akuta kräver. Boka in skrivtid i kalendern, precis som du bokar klienter.

Det kan också vara bra att prata med sina kollegor om hur tillgänglig man behöver vara och tillsammans sätta upp riktlinjer för mobil, e-mail och övertidsarbete. Det är ofta svårt på en arbetsplats där det inte finns något slut på viktiga arbetsuppgifter.

– Här behöver gruppledaren och andra chefer var goda förebilder. Det är de som skapar kulturen och de måste visa att de själva värnar sitt arbete, men också sin fritid. Deras arbetssätt sipprar ner i hela organisationen.

Det är också viktigt att prioritera arbetsplatsträffar och möten för ärendehantering. Chefer behöver berätta för de anställda vilket ansvar de har för att berätta om sin arbetssituation: hur många ärenden de har på bordet, hur svåra ärendena är och hur de upplever sin arbetsbelastning.

– De många unga i branschen är ofta rädda att det ska verka som att de inte kan sköta sitt jobb. Men det är socialsekreterarens ansvar att meddela om de inte kan upprätthålla den kvalitet som lagen kräver.

Behöver system för att se varningstecken

Även om riktlinjer och regelbundna raster kan förbättra arbetsplatsförhållandena, behöver socialtjänsten bli en bättre arbetsplats om organisationen ska bli hållbar på sikt. Många socialsekreterare vittnar om en stark tystnadskultur och upplever ofta uppgivenhet för att deras kritik antingen inte förs fram, eller inte leder till förändring. Helena Post Mårtensson tror dock att många pratar med sina chefer.

– Problemet ligger nog mer i att det inte finns något system för att fånga upp och framföra informationen till högre ledning. Socialtjänsten skulle behöva en gemensam modell för att samla siffor och statistik över hur många ärenden som kommer in och hur de anställda mår. Då kan chefen se trender och varningstecken. Det blir också lättare att informera högre ledning om hur situationen ser ut.

– Det är svårt att nå fram i bruset genom att hänvisa till en känsla. Ledning och politik behöver siffror och fakta för att vakna. Det kan också vara lättare om grupp- eller enhetschefer går samman och beskriver sina behov och förslag till förbättringar, säger hon.

Samarbeta och nå genom bruset

Forskning visar att det inte finns tillräckligt bra kanaler för socialsekreterare att nå högre ledning och politik. Få verkar ha en konkret lösning på problemet. Helena Post Mårtensson tror att samarbete med andra chefer kan underlätta även här.

– Då är det lättare att få till återkommande möten med representanter från alla nivåer i organisationen. Som gruppledare är du kanske den allra viktigaste personen, eftersom det bara är du som har närhet till verksamheten och kan visa på mönster.

I slutändan behöver socialtjänsten mer ekonomiska resurser för att bli hållbar. Men det är också viktigt att visa andra förslag på förändring.

– Beskriv gärna behovet av mer långsiktigt stöd som administrativa mallar, bra handledning och en ordentlig introduktion för nyanställda. Jag tror att det är lätt att trötta ut politiken genom att bara äska mer personal.

”Närd inte tärd” – det här bestod projektet av:

  • 301 socialsekreterare och arbetsledare deltog i sammanlagt 122 utbildningsdagar, 9 olika utbildningar – 7 utbildningsdagar i genomsnitt per deltagare.
  • Projektet mynnade ut i en innovativ introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare och ger underlag inför fortsatt planering kring en gemensam kompetensutveckling för social– , barn– och ungdomsvård i Jönköpings län.
  • En utvärdering av projektet visar på ledningens betydelse för hur utbildningarna landar i organisationen och för den enskilde.
Text: Johanna Senneby, 23 april 2014

Senaste artiklar

Förskolorna tog in en arbetsmiljösamordnare

När arbetsmiljöproblemen på ett antal förskolor i Örebro blev övermäktiga gick fyra rektorer ihop och anställde en arbetsmiljösamordnare. Investeringen har betalat sig många gånger om, och idag är sjukskrivningstalen halverade.…

Råd till skyddsombud på distans

Nu är det många som arbetar hemifrån för att minska spridningen av coronaviruset. Vad är viktigt att tänka på för skyddsombud som arbetar på distans eller har arbetskamrater som gör…

Distansundervisning – så gjorde Celsiusskolan

På idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala är både lärare och elever vana vid distansundervisning. När skolan stängdes på grund av coronaviruset kunde undervisningen därför fortsätta ganska problemfritt. Onsdagen den 18 mars…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Prata om samvetsstressen

Samvetsstress är vanligt inom vård och omsorg, och i coronatider har det blivit högaktuellt. Forskaren Eva Ericson-Lidman har goda råd...

Kvinna jobbar hemifrån

Arbetsmiljö för köksbordsjobbare

Coronaviruset har under våren 2020 gjort att väldigt många kontorsarbeten sköts från hemmet. Här kommer forskare med sina bästa tips...