Två sjuksköterskor diskuterar framför en datorskärm.

Hot och våld hör till vardagen för anställda inom vården. Utbildning i patientbemötande är ett sätt att skapa en tryggare arbetsmiljö.

Foto: Jan Vejstad

Nolltolerans mot hot och våld på akuten i Örebro

En aggressiv kommentar, en spark i magen. Hot och våld från patienter är vardag för akutens personal. Samtidigt som de räddar liv tvingas de hantera våldsamma personer. På akuten i Örebro har man hittat sätt att förbättra arbetsmiljön, skriver Nerikes Allehanda.

Marléne Kerber, sjuksköterska och chef, med många år bakom sig på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro berättar att kliniken sedan ett år tillbaka har ett beslut om nolltolerans mot hot och våld på pränt. De informerar patienterna via en tv-skärm om vilka regler som gäller. Marléne Kerber noterar varje fall av hot och våld i ett speciellt datasystem.

Det är en signal till våra anställda att arbetsgivaren står bakom dem.

– Jag tycker att det är jättebra att vi skärpt detta. Det är en signal till våra anställda att arbetsgivaren står bakom dem, säger hon till Nerikes Allehanda. Hon berättar att det går att undvika problem genom att bemöta patienterna på rätt sätt, och de anställda går kurser i bemötande – men också i självförsvar.

Lokalernas utformning spelar roll

– Personalen har en nyckelroll för att skapa en trygg och säker miljö, men det är också viktigt hur man utformar lokalerna, säger Marléne Kerber.

Sedan 12 år tillbaka har akutmottagningen fönsterglas och dörrar som är förstärkta. Det finns också kameror som övervakar entrén och väntrummet. Och våren 2013 startade bygget av en ny barnakut, så att man inte behöver blanda barnen och deras anhöriga med de vuxna som söker akut.

Inlägg taggat med:

Tillbud
Hot och våld
Text: Mats Utbult, 26 augusti 2013

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...