Stefan Bakken, socialsekreterare och koordinator för rehabteamet, Annelie Johansson, ekonomisekreterare och skyddsombud och Inger Sundblom, verksamhetschef.

Kollegor på försörjningsstödsenheten i Gävle: Stefan Bakken, socialsekreterare och teamkoordinator, Annelie Johansson, ekonomisekreterare och skyddsombud och Inger Sundblom, verksamhetschef.

Foto: Annah Larsson/Gävle kommun

Mer tid för klienter ett lyft för socialtjänsten

Aktivt arbete med klienterna, hälsosammare arbetsmiljö och bättre ekonomi. Det lyckades enheten för försörjningsstöd i Gävle med genom att anställa fler handläggare.

– Vi fick förmånen att utöka rehabgruppen med tre tjänster. Det gjorde att vi handläggare kunde gå ner från runt 60 ärenden var till hälften så många och jobba mer aktivt med varje klient, säger Stefan Bakken, socialsekreterare och koordinator för rehabteamet på enheten för försörjningsstöd i Gävle kommun.

– Många av våra klienter lider av psykiska funktionsnedsättningar och missbruk. I och med att vi fick mer tid har vi nu möjlighet att följa med dem till psykiatrimottagningen, hälsocentraler, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Projektet startade 2013 och fick namnet HASKY, efter första bokstaven i de fem ordinarie handläggarna Helene, Anna, Stefan, Karin och Yumaras förnamn. Satsningen gick helt enkelt ut på att anställa tre extra socialsekreterare. Initiativtagare till projektet var Inger Sundblom, verksamhetschef på enheten för försörjningsstöd.

– Idag söker fler människor vår hjälp. Då får man försöka att öka arbetsstyrkan. Som chef såg jag att färre ärenden per handläggare måste vara en möjlig väg till bättre resultat, säger hon.

Färre paniklösningar och minskad stress

Med färre ärenden lyckades rehabteamet på ett år hjälpa 107 personer som levt på försörjningsstöd att istället få sjukersättning från Försäkringskassan, aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen eller ett jobb med lön. Den minskade arbetsbördan gav rehabteamet ny energi, vilket i sin tur bidrog till en bättre arbetsmiljö.

I och med att vi trivs med att jobba med klienterna på det här sättet blev också miljön i vårt team bättre

– Man måste ha en rimlig arbetsmängd för att kunna arbeta effektivt. Då blir det färre paniklösningar och brandkårsutryckningar, så att säga. I och med att vi allihop trivs med att jobba med klienterna på det här sättet blev också miljön i vårt team bättre, säger Stefan Bakken.

Inger Sundblom beskriver det som att en arbetsplats behöver få ett tillskott av endorfin. I takt med att arbetsglädjen ökade på försörjningsstödsenheten i Gävle minskade också känslan av stress.

– Jag tror att handläggarna i HASKY-projektet känner att de har kunnat se personerna bakom varje ärende och därmed kunnat jobba på ett bättre sätt, säger Annelie Johansson, ekonomisekreterare och skyddsombud på enheten för försörjningsstöd, och fortsätter:

– Får man jobba med färre klienter minskar den stress det innebär att ha 60–70 ärenden samtidigt. Visst kan det vara stressigt ändå, men man får bättre överblick. Det tror jag ger arbetsro.

Lönsamt med fler handläggare

Trycket på försörjningsstödsenheten i Gävle är stort. Fler än 1 200 hushåll behöver för närvarande ekonomisk hjälp. Samtidigt som arbetsbördan minskade för rehabteamet när tre extra socialsekreterare anställdes ökade den något för Inger Sundblom, som nu är chef för 30 anställda.

– Jag har en väldigt stor grupp. Och när fler handläggare anställdes innebar det givetvis fler medarbetare. Men det tar jag gärna, för jag visste att det här skulle löna sig, säger hon.

Och lönat sig har det gjort att anställa extra handläggare. En utvärdering av HASKY-projektet, som fackförbundet Vision låtit revisionsföretaget PwC göra, visar att de 107 personer som fick hjälp att hitta annan försörjning skulle ha kostat Gävle kommun 7,5 miljoner kronor per år om de fortsatt leva på försörjningsstöd. De tre nya handläggarna kostar däremot kommunen 1,1 miljon kronor per år.

– Projekttiden går ut i september 2015. De här extra tjänsterna som vi har fått får vi behålla. Så handläggarna i rehabgruppen kommer få fortsätta att jobba med färre ärenden, säger Inger Sundblom, och tillägger:

– Socialtjänsten är i kris. Så jag hoppas att fler kommuner tar till sig den här metoden och förstår att de behöver anställa fler medarbetare. Det är den enda vägen.

FAKTA/HASKY-projektet:

Läs mer om HASKY-projektet och Gävle kommuns satsning på fler socialsekreterare i rapporten som fackförbundet Vision tagit fram: ”Arbeta smartare, få tredubbel vinst – ett projekt inom socialtjänsten i Gävle”.

Text: Adam Fredholm, 02 juni 2015

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Distansundervisning – så gjorde Celsiusskolan

På idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala är både lärare och elever vana vid distansundervisning. När skolan stängdes på grund av coronaviruset kunde undervisningen därför fortsätta ganska problemfritt. Onsdagen den 18 mars…

Små team i hemtjänsten kan minska smitta

Hemtjänsten i Västervik arbetar i små team med fasta brukare. De har även bra fart på sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det gör att de nu är väl rustade att mota bort…

Covid-19 – stöd för att hantera det på jobbet

Hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen av coronaviruset Covid-19, samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser? Här finns stöd och hjälp för att hantera det.  Coronaviruset…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna jobbar hemifrån

Arbetsmiljö för köksbordsjobbare

Coronaviruset har under våren 2020 gjort att väldigt många kontorsarbeten sköts från hemmet. Här kommer forskare med sina bästa tips...