Resursläraren Karin Hellgren.

Resursläraren Karin Hellgren arbetar numera fyra dagar i veckan. – Nu kan jag återhämta mig bättre, och känner mer ork och engagemang, säger hon.

Foto: Marika Sivertsson

Karin, 64, fick orken tillbaka

Jobba 80 procent, få 90 procent av lönen och 100 procent av pensionen – så kan arbetsgivare locka kvar sina äldre och erfarna medarbetare ett par år. Karin Hellgren, lärare på Sofielundsskolan i Sollentuna, använder modellen och stormtrivs med sitt nya liv.

Inne i Sofielundsskolans matsal slamrar de första eleverna med porslin och byttor, och strömmen fylls snabbt på. Karin Hellgren ser oberörd ut där hon står mitt i oljudet, men hon konstaterar ändå att hon helst tar en bit mat när det har lugnat ned sig lite.

Hon är 65 år och arbetar sedan ett år tillbaka enligt 80-90-100-modellen. Siktet är inställt på att fortsätta som lärare på Sofielundsskolan tills hon fyller 68 år.

Jag har nedsatt hörsel, och ju äldre man blir desto svårare blir det att parera alla problem som uppstår då, förklarar hon.

För Karin Hellgrens del inleddes förändringarna i arbetslivet redan vid 60. Då slutade hon att arbeta i klass, på grund av nedsatt hörsel. Istället ingår hon i ett fem personer starkt lag av resurs- och speciallärare med uppgift att hjälpa elever som har problem att uppnå sina mål.

Bättre prestation i yrket

Vid 64 gick hon ned i arbetstid till 80 procent. Hon stormtrivs, och hon anser själv att hennes prestation som lärare har förbättrats, liksom hela livskvaliteten. I början var onsdagen ledig, men eftersom det är en konferensdag kom Karin Hellgren utanför mycket av den gemensamma diskussionen i lärarkåren på skolan. Numera är torsdagar den lediga dagen.

Jag har funderat på att förkorta arbetsdagen, men jag tror en heldag är bättre.

Onsdagar var perfekt. Att arbeta två dagar, sen vila upp sig och komma tillbaka. Jag har funderat på att förkorta arbetsdagen, men jag tror en heldag är bättre. Det är så skönt att inte behöva gå hemifrån, att få stanna i sängen lite längre, säger hon.

Sollentuna kommun har 2 700 anställda och drygt 40 medarbetare som arbetar i 80-90-100-systemet. Eller 80-80-100, som det kallas vid fyllda 63 år.

I och med att jag får arbeta så här så lockas jag att jobba: då slipper jag gå hemma med pensionen som är så eländig, berättar Karin Hellgren.

Viktigt påminna om pensionsinsättning

Det första året hon gick ned i arbetstid kostade henne en del i pensionsinsättning. Hon missade att ansöka om den det var biträdande rektor som efter ett år kom på att uppmana till det.

Informationen kan bli bättre, tycker rektorn Anders Bjur.

Jag förstod inte till en början vad detta var, om jag tittar tillbaka ett par år. Nu ser jag ett fantastiskt redskap för mig som rektor. Karin är ett fint exempel hon är suverän med de elever hon arbetar med. Den kompetensen har hon byggt upp under ett helt yrkesliv, jag vill inte släppa iväg henne och förlora den. Alla tjänar på detta och jag kommer fortsättningsvis att uppmuntra äldre medarbetare att söka förmånen.

Anders Bjur påpekar att ett stort generationsskifte kommer att äga rum i lärarkåren om några år, på Sofielundsskolan precis som i övriga lärarsverige. Att förmå äldre lärare att stanna ett par år till ser han som ett bra sätt att överbrygga den kompetensbrist som uppstår.

Jag skulle gärna se ett utökat erbjudande fanns verktyget att prata med medarbetaren om 80-90-100 någon gång efter fyllda 60 skulle det vara bra, säger han och fortsätter:

Läraryrket är slitsamt. Det här är ju dessutom ett sätt att få en mjukare övergång till pensioneringen, det är bra för medarbetaren.

Gå igenom arbetssituationen i förväg

Skyddsombudet Anders Strandberg efterlyser en mer fokuserad diskussion inför framtiden, så att den äldre medarbetarens arbetssituation får en genomlysning.

Jag har följt upp Karins fall genom att tala med henne, och här står allt bra till. Men längre fram kan det vara bra att gå igenom situationen i förväg.

På Lärarförbundet ser man gärna att modellen används, med förbehållet att en situation med generellt hög arbetsbelastning inte får lösas med att äldre personer går ned i tid när de inte längre orkar. Förhandlingschefen Mathias Åström pekar på fler utmaningar:

Ett tydligt ledarskap är viktigt. Innehållet i tjänsten måste anpassas till arbetstiden har man tre klasser ska man gå ned till två.

Ingår i mallen för medarbetarsamtal

Han påpekar att 80-90-100-modellen bör vara en del i ett åtgärdspaket, och att det finns fler metoder att uppnå att äldre medarbetare kommer till sin rätt. Men han anser att det ändå är anmärkningsvärt att 80-90-100-modellen är så sällsynt i skolorna.

Vi stöter inte ofta på den. Sett ur arbetsgivarens synvinkel borde den vara mycket intressant, i synnerhet som det gör det möjligt att behålla legitimerade lärare något år till. Det är ett sätt att hantera lärarkrisen, och i bästa fall ger det kombinationsmöjligheter äldre lärare kan få till uppgift att stötta yngre.

Sollentuna kommun har använt 80-90-100-modellen i fem år, men på Sofielundsskolan är den så sällan använd att inga rutiner har skapats för den. När Karin Hellgren erbjöds förmånen hade endast en lärare tidigare haft den på skolan. I fortsättningen blir dock möjligheterna att använda modellen svåra att missa i Sollentuna kommun. En fråga om 80-90-100-modellen ingår från och med i år i mallen för medarbetarsamtal.

Få erbjuder 80-90-100-modellen

Tidningen Vision gjorde år 2012 en enkätundersökning bland Sveriges kommuner och landsting, om arbetsgivarnas intresse av att underlätta arbetslivet för äldre medarbetare.

 • Färre än tio av 120 svarande kommuner och landsting erbjöd 80-90-100, eller en annan generell åtgärd för att få äldre att arbeta längre.
 • 62,5 procent uppgav att det var viktigt att behålla äldre arbetskraft.
 • Omkring 30 procent hade infört någon form av åtgärder för att åstadkomma det.
 • Vision arbetar för att 80-90-100-modellen ska anammas i de enskilda kommunerna och landstingen, och medverkar just nu till att den införs i Svenska kyrkan.
Text: Marika Sivertsson, 02 juni 2014

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...