Undersköterskor är den största enskilda grupp som drabbas av hot och våld på jobbet. Utbilda mer i konflikthantering för de yrkesgrupper som drabbas, är ett av råden i AFA Försäkrings rapport.

Foto: TT/Mikael Wallerstedt

Hot och våld vanligast i kontaktyrken

Nästan var tionde allvarlig arbetsolycka i Sverige orsakas av hot, våld eller rån. Anställda i vård och omsorg är den största gruppen i antal. Lokförare löper störst risk att drabbas. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Anna Weigelt, analytiker på AFA Försäkring, har sammanställt statistiken. Hon berättade om den på ett seminarium i december, tillsammans med Michel Normark, chef för avdelningen för analys och försäkringsvillkor.

Omkring 900 människor drabbas varje år av en allvarlig arbetsolycka till följd av hot och våld. Statistiken gäller åren 2010 till 2014. De senaste fem åren visar ingen ökning av antal drabbade.

Med allvarlig arbetsolycka menas att olyckan har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller läkningstid, eller till en medicinsk invaliditet i någon form. Alla blir alltså inte sjukskrivna.

– Ofta är den bästa rehabiliteringen att gå tillbaka till jobbet ganska snart, även om den drabbade till exempel behöver gå i behandling hos en psykolog efteråt, sa Michel Normark.

Vissa yrken mer drabbade

Hot och våld förekommer på hela arbetsmarknaden. Men vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra. Det gäller

  • Yrken där man kommer i kontakt med människor, till exempel inom vård och omsorg
  • Yrken där man hanterar pengar, som handel, restaurang och bankverksamhet
  • Polis och kriminalvård
  • Yrken som innebär att ha kontakt med allmänheten inom kollektivtrafik

Den största gruppen i antal som råkar ut för hot och våld som allvarlig arbetsolycka, är undersköterskorna. Det beror på att de utgör en väldigt stor yrkesgrupp. Om man tittar på risken, så är den 0,5 per tusen anställd bland dem.

Störst risk löper lokförarna, alltså de som kör tåg, i lokaltrafik och fjärrtrafik. De är en liten yrkesgrupp, men risken är 11 per 1000 anställd. Där handlar risken oftast om att köra ihjäl en människa som befinner sig på spåret.

Att den typen av händelse definieras som hot och våld, ifrågasattes av flera sakkunniga inom arbetsmiljö i publiken på seminariet. Men Anna Weigelt försvarade AFA Försäkrings kategorisering:

– Påkörningsolyckor kan drabba väldigt hårt och leder ofta till psykiska stressreaktioner, sa hon.

Hälften får psykisk diagnos

I genomsnitt får drygt hälften av de som drabbas en psykisk diagnos. Men det skiljer sig mycket mellan olika yrkesgrupper.

– Vanligast är det bland banktjänstemän, där 95 procent av olyckorna leder till en psykisk diagnos. För undersköterskor är den siffran 20 procent, och för personal på förskola och fritids 18 procent, sa Anna Weigelt.

Psykisk press att bli spottad på

Bland undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter handlar skadorna ofta om vridskador på fingrar, händer och handleder. Sjuksköterskor råkar ut för både fysiskt våld och verbala hot. En del av dem blir spottade på.

– Att bli spottad på kan innebära en väldig press. Man lämnar ett blodprov och måste därefter gå och vänta på besked om man har blivit smittad med till exempel Hepatit B, sa Michel Normark.

Bland personal inom förskola och fritids, är det ofta barn som har sparkat och slagit dem. Lärare och skolledare möter fler äldre barn, och där är det vanligare med verbala hot. Därför är andelen psykiska diagnoser högre i den gruppen, än för förskolans personal.

– Det förekommer också att förskollärare och lärare blir hotade av en förälder, sa Anna Weigelt.

Unga människor är särskilt utsatta. Många av dem arbetar i handeln med kontanthantering, och råkar ut för rån. För alla anställda kvinnor i åldern 16 till 25 år, utgör rånen 32 procent av de allvarliga arbetsolyckorna. För männen är de 30 procent.

Den här statistiken gäller alltså bara de som drabbats en allvarlig arbetsolycka på grund av hot och våld. Många fler får ersättning för att de har drabbats.

– Det är tidskrävande att klassificera olyckor. Därför finns ingen färdig sammanställning över alla som har fått ersättning på grund av hot och våld, säger Anna Weigelt.

Statistikerna hämtar sina uppgifter från den databas där anmälningarna om arbetsskador kommer in till AFA Försäkring.

Inlägg taggat med:

Hot och våld
Text: Åsa Hammar, 22 december 2015

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...