Skönsmons hemtjänst får pris av Ribbingska minnesfonden

Fint pris från Ribbingska fonden. Åsa Swahn, Ulrika Andersson och Malin Larsson tar tillsammans emot pris för utvecklingen av hemtjänsten i Sundsvall.

Foto: Erik Skogh/Lunds universitet

Skönsmons hemtjänst får pris

Nu får hemtjänsten i Skönsmon, Sundsvall, pris för att ha utvecklat ett arbetssätt som präglas av tilltro och tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare.
– Det känns jätteroligt att vi blir uppmärksammade för vårt arbete, som egentligen är så enkelt och naturligt, säger undersköterskan Ulrika Andersson, som varit med och tagit fram modellen.

Priset på 100 000 kronor delades ut i Lund den 13 juni i Lund av Ribbingska minnesfonden. De som tog emot den var Åsa Swan, verksamhetsutvecklare, Ulrika Andersson, undersköterska, och Malin Larsson, socialnämndens ordförande i Sundsvall.

– Det här priset betyder att medarbetarna får en bekräftelse på att det varit värt allt arbete de lagt ner. När de fick mandat och ansvar att ta fram den här modellen blev kvaliteten bättre för brukarna, och arbetsmiljön blev bättre, säger Åsa Swan.

Skönsmomodellen är en modell för att organisera hemtjänsten som går ut på att arbeta i mindre grupper med ett rimligt antal brukare inom ett geografiskt område. Målet är att ge brukarna kvalitet och trygghet i omsorgen genom att de träffar så få hemtjänstanställda som möjligt.

Personalen utvecklade Skönsmomodellen

Personalen i Skönsmons hemtjänst i Sundsvall utvecklade modellen år 2012. Under ett par månader var nio av de anställda i Skönsmons hemtjänst frikopplade från sina vanliga arbetsuppgifter, för att ta fram ett nytt sätt att organisera hemtjänsten som byggde mer på brukarnas behov. Den lilla gruppen gjorde en kartläggning av det dåvarande arbetssättet och intervjuade både brukare och personal.

Kommunen hade en rad mått för att mäta kvaliteten i hemtjänsten, men inget mått som visade det brukarna sade att de värdesatte högst – kontinuitet av personal.

Undersköterskorna i Skönsmon byggde därefter om organisationen till flera mindre grupper med ansvar för en begränsad mängd brukare. Inom varje grupp fick personalen själva planera sina dagar tillsammans med brukarna. Biståndsbesluten fanns kvar i botten och styrde förstås vilken omsorg varje brukare hade rätt till.

– Det här nya arbetssättet har betytt att vi har fått kontroll över vår arbetsdag på ett helt annat sätt. Vi bestämmer själva hur vi använder vår tid för de personer vi är kontaktpersoner för och har i uppdrag att hjälpa, säger Ulrika Andersson, undersköterska.

Nu kan hon planera med brukarna när de helst vill duscha, tvätta kläder eller gå och handla. Det kunde hon inte förut. Då fick hon nya scheman varje dag och kunde placeras var som helst inom ett stort område.

Fortsätter med äldreboende

Idag arbetar alla 18 hemtjänstgrupper i Sundsvalls kommun på samma sätt som i Skönsmon. Ulrika Andersson har hjälpt de andra hemtjänstgrupperna i kommunen att införa modellen.

– För de som bara har arbetat enligt det gamla sättet, har det ibland tagit tid att vänja sig vid att själva få planera sin dag. De har inte tillåtits att tänka själva förut, säger hon.

I höst kommer hon också att stötta personalen på ett äldreboende som bygga upp ett nytt arbetssätt med hjälp av samma modell. Det finns också planer på att fortsätta utvecklingsarbetet i hemtjänsten tillsammans med kommunens biståndshandläggare.

Det här är det mest naturliga sättet att jobba för hemtjänsten, och egentligen ingenting konstigt, menar Ulrika Andersson.

– I de flesta yrken har ju människor möjlighet att planera sin dag åtminstone delvis. I hemtjänsten har det funnits en tradition att inte få göra det. Det är som att man inte litar på personalen. Nu har vi infört det här i hela Sundsvall, och det fungerar, säger hon.

Text: Åsa Hammar, 13 juni 2017

Senaste artiklar

Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin…

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?