Vårdcentralen i Åhus deltar i en forskarstudie om friskfaktorer. Gunnel Andersson, chef för vårdcentralen, och Carola Haglund Rantamäki, distriktssköterska, är stolta över de goda resultat studien visar.

Foto: Torbjörn Uhlin

Så håller de sig friska på vårdcentralen i Åhus

Vårdcentralen Åhus har friska medarbetare och en öppen dialog mellan chef och personalen. Nu har de vässat sin arbetsmiljö ännu mer genom att delta i en forskarstudie om salutogena, hälsofrämjande, faktorer på vårdcentraler.

Det har lugnat ner sig nu i höst på Vårdcentralen Åhus, efter en het sommar med massor av turister och besökare. Normalt bor runt 11 000 personer i samhället. Sommartid blir de två till tre gånger fler med turisterna, och under de årliga beachboll-dagarna ökar de till 100 000.

– Trycket är stort då och all personal är inriktade på akut och halvakut verksamhet, säger Gunnel Andersson, verksamhetschef för Åhus och Tollarps vårdcentraler. Men tillsammans klarar vi av att ställa om oss, mycket tack vare att alla är inställda på att medverka och lösa problemen tillsammans, inklusive de duktiga semestervikarierna.

Stabil personalgrupp

Hälsoläget på vårdcentralen för de runt 40 anställda är gott. Man har låg sjukfrånvaro och liten personalomsättning. Många har jobbat här mycket länge, exempelvis en läkare i 33 år, och Gunnel Andersson har varit chef på enheten i 11 år.

Carola Haglund Rantamäki, distriktssköterska och specialistsköterska inom astma-KOL, framhåller den öppna kommunikationen och ett tydligt ledarskap.

– Vi är lyhörda och stödjande, det är en viktig friskhetsfaktor, säger Carola Haglund Rantamäki. Det tjänar alla på, det ger energi att bli sedd och bekräftad. Chefen är viktig där, att hon ser var och ens behov och får alla med i båten, även dem som är lite tröga.

Patienterna har också inflytande och ger feedback till personalen.

– Vi har öppen information om oss på hemsidan och kan lätt nås exempelvis via mejl. Alla ska känna sig välkomna och bli sedda av oss, fortsätter hon.

Välkommen studie

Alla har egen tid för reflektion och förbättringsarbete inlagt i sitt schema, och handledningen för studerande och läkare under utbildning är också schemalagd. Småbarnsföräldrar har möjlighet att få ett anpassat individuellt schema.

Alla har egen tid för reflektion och
förbättringsarbete inlagt i sitt schema

Att vara med i en studie om hälsofaktorer var självklart för vårdcentralens anställda. De ville på det sättet få bekräftelse på det de skötte bra, men även få veta vad de kunde förbättra.

Studien om hälsofrämjande faktorer bygger främst på en enkät som de anställda fyller i, och utfördes under år 2013 av forskare vid Högskolan i Kristianstad, på alla 26 offentliga och privata vårdcentraler i nordöstra Skåne.

Inriktningen på salutogena värden intresserade medarbetarna på Vårdcentralen Åhus, och sättet att presentera den av forskaren Lina Ejlertsson gav direkt koppling. Så svarsfrekvensen blev 100 procent.

– Forskaren fick tid för presentation under ett internat som personalen var på, och sedan svarade vi direkt på enkäten, säger Gunnel Andersson. Dessutom vände vi på kuttingen och lät forskaren arbeta i receptionen här i Åhus och i Tollarp en tid, för att hon skulle få lära känna vår arbetsmiljö.

Studien blev klar i juni 2014. På Åhus vårdcentral visar den bland annat att medarbetarna på enheten känner en bra balans mellan privatliv och arbetsliv. Återhämtningen fungerar oftast väl, de yngre medarbetarna har en mer positiv upplevelse där.

Många upplever sig kunna påverka i sitt arbete, ett skäl är individuella scheman. De flesta, sju av tio, tycker att det är viktigt med tid för reflektion. Där handlar det om tillgång till egentid, något som många känner sig hindrade att ta ut på grund av arbetspressen. Men chefen pushar på att man lägger in egentiden i sitt schema, “som är färskvara som försvinner med stressen”, menar Gunnel Andersson.

Återkoppla med forskarna

Gunnel Andersson kommer att ta upp forskningsresultaten i Åhus vårdcentrals personalgrupp under en utvecklingsdag och en arbetsplatsträff. Hon vill hålla uppe faktorer där de kommit långt, som delaktighet, tid för reflektion och egentid.

Stressfaktorn är den stora fråga som Gunnel Andersson vill utreda. Vilken del av stressen kan man påverka på jobbet, och vad är krav uppifrån som man bara måste följa?

Vikten av en stödjande arbetsplats betonas av många, och sju av tio anställda tycker det fungerar på jobbet. Fungerande metoder är något Gunnel Andersson också vill utveckla med hjälp av forskningen.

– Vi vill skapa en arbetsmiljö där man mår bättre efter arbetsdagen, säger Gunnel Andersson. Man ska inte komma hem till de anhöriga och inte orka vara närvarande.

För att finna kunskap mot stress och för att stärka den stödjande arbetsplatsen hoppas nu chefen och de anställda på den uppföljning av studien som forskarna planerar.

Text: Torbjörn Uhlin, 25 november 2014

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?