Helene Rosenvinge, enhetschef i Österåker, och Anne Ahluwalia, politiker i äldrenämnen i Sundbyberg, uppskattade idén om ett system som bygger mer på att ge ersättning utifrån omsorgstyngd.

Foto: Åsa Hammar

Positivt gensvar för ny ersättning i hemtjänst

Kommunerna borde ta hänsyn till hur mycket hjälp olika brukare behöver, när de ersätter hemtjänsten för deras arbete. Det föreslår forskaren Ingela Målqvist. Nu har politiker och chefer inom hemtjänsten fått säga vad de tycker om förslaget.

Kommuner borde anpassa ersättningen till hemtjänsten efter hur mycket hjälp de olika brukarna behöver. Och de borde regelbundet fråga personalen hur de uppfattar verksamhet och arbetsmiljö. Det är några av förslagen i studien.

Helene Rosenvinge, tillförordnad enhetschef vid hemtjänsten i Österåker, tycker att förslaget till ny modell för ersättning och uppföljning är mycket intressant.

– Jag tror det här kan vara en modell som fungerar, för den får beställarna att ta ett helhetsansvar, säger hon.

Hon var en av deltagarna på en workshop, där forskaren Ingela Målqvist, som ansvarar för studien, frågade hemtjänstansvariga i kommunerna vad de tycker. På workshopen deltog bland annat schemaläggare, enhetschefer och politiker inom äldreomsorg.

Högre ersättning för högre omsorgstyngd

Forskare på Centrum för Arbets- och Miljömedicin och Karolinska Institutet har studerat hemtjänsten i projektet HEKLA – hemtjänstens ekonomi, kvalitet, ledning och arbetsförhållanden. De har därefter utarbetat det nya förslaget.

Studien är finansierad av Stockholms läns landsting och arbetsmarknadens parter via AFA Försäkring. Förslagen går bland annat ut på att:

 • Ersättningen utgår från hur mycket omsorg brukarna behöver.
 • Brukare med hög omsorgstyngd definieras som den som har demens eller psykisk sjukdom, eller behöver mer än fyra besök per dag.
 • Hemtjänsten får högre ersättning för brukare med hög omsorgstyngd, eftersom det innebär mer administration, mer planering och mer handledning om man vill ha en bra kvalitet på omsorgen.
 • Brukare med hög omsorgstyngd innebär personalkontinuitet, att personalen har tillräcklig kompetens och får tillräcklig handledning.

Uppföljning varje år

Forskarna föreslår också att verksamheten ska följas upp och utvärderas varje år, delvis utifrån faktorer som man inte använder så ofta idag. Det handlar om att kommunen tar fram:

 • Objektiva data om till exempel omsorgstyngd, tid för förflyttning mellan olika brukare, personalomsättning inom hemtjänsten.
 • En årlig IT-baserad enkät för att ta reda på vad de hemtjänstanställda själva tycker om kvaliteten på den omsorg de ger, och hur de uppfattar sina arbetsförhållanden.
 • En enkät till brukarna om hur de uppfattar kvaliteten på den omsorg de får – något som många kommuner gör redan idag.

Försiktigt positiv

Anne Ahluwalia är lokalpolitiker i äldrenämnden i Sundbyberg. Hon är försiktigt positiv.

– Jag tycker det här systemet verkar intressant och kommer att ta upp det i vår äldrenämnd i Sundbyberg. Egentligen hade vi nog behövt det för flera år sedan för att få hemtjänsten på rätt spår, säger hon.

Anne Ahluwalia har också arbetat som samordnare i hemtjänsten i Stockholm.

– Där reglerades tiden i detalj. Om en dusch beräknades ta en kvart, och den tog fem minuter till för att damen ifråga ville prata en stund först, så måste den hemtjänstanställda ta de där fem minuterna från någon annan. De anställda kände sig otroligt otillräckliga och som om de inte hade gjort sitt jobb när dagen var slut.

Helene Rosenvinge håller med.

– Med den ersättningsmodell många har idag blir det väldigt pressat. Det sliter på personalen. De får ont i kroppen och mår dåligt psykiskt. Det kostar också, men syns inte alltid för beställarna.

Med förslaget till ny ersättningsmodell vrider man på perspektivet, menar hon.

– Med den här modellen kan kommunerna inte bara beställa tjänster, utan de måste också titta på förutsättningarna för tjänsterna, och kvaliteten på omsorg och service. Och i förutsättningarna ingår att personalen ska ha en bra arbetsmiljö och att det ska finnas kompetens och resurser för att ge en god omsorg.

Forskaren Ingela Målqvist, som hade arrangerat workshopen, var nöjd med gensvaret.

– Det var synd att det inte kom så många. Men de som var här var engagerade och köpte i stort sett våra tankegångar. Och så har vi ju ett nytt likadant seminarium den 12 januari, för politiker, beställare och biståndshandläggare i kommunerna.

 

Läs mer om förslaget i artikeln Ersättning för hållbar hemtjänst.

Text: Åsa Hammar, 15 december 2015

Senaste artiklar

Möt stök med stök för tryggare bibliotek 

Rutiner, pyssel, personal och ommöbleringar. Det är några av de verktyg som bibliotek kan ta till för att öka tryggheten. Stök på biblioteken är ett ökande problem. Det yttrar sig…

Arbetsplatser som passar fler

Bra belysning och ljuddämpad miljö – men också tydliga arbetsuppgifter och kompetenskriterier för tjänster som ska tillsättas. Vad är gemensamt för alla de här sakerna? Det kallas UUA – universell utformning av arbetsplatser.   Universell utformning av arbetsplatser (UUA) är…

”Vi blir alla människor”

På en psykiatrisk vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet tvångsåtgärder minskat drastiskt. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen sjunkit. En nyckel till framgång har varit programmet Safewards, som är till för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Forskning. På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

Hot och våld på vårdavdelningar

Att hot och våld förekommer på akutmottagningar råder det inget tvivel om, men hur stort är problemet på vårdavdelningar? Det...