– Under handledartimmen får jag det stöd jag behöver som läkare, säger Per Bonerfelt. Jag kan fråga mig: Har jag gjort tillräckligt för patienten? Har jag ställt rätt diagnos?

Foto: Jan Vejstad

Handledning minskar stressen för unga läkare

Terapeuter och kuratorer inom vården har ofta egen handledning som en naturlig del av sitt arbete. För läkaryrket är det långt ifrån självklart. När det inte finns handledning, är de mest utsatta unga AT-läkare med kort erfarenhet. Inom landstinget i Örebro har de riktlinjer för hur de ska handleda AT-läkare.

AT betyder ”allmäntjänstgöring” och det handlar om den första tiden i arbetet för de nya läkarna.

Den oförlösta stressen och osäkerheten kommer till ro när Per Bonerfelt, AT-läkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, träffar sin handledare och får berätta.

– Under handledningen pratar vi om våra behov och om vi gjort tillräckligt, säger han. Vid arbetet på avdelningen finns inte tiden för reflektion. Vi bara matar på med intryck. Ibland har jag gått hem med en klump i magen och funderar över om jag ställt rätt diagnos på en patient.

– Under handledartimmen får jag det stöd jag behöver som läkare. Jag kan fråga mig: Har jag gjort tillräckligt för patienten? Har jag ställt rätt diagnos?

Men viktigast är ändå möjligheten att få reflektera, säger Per Bonerfelt.

Under handledartimmen får jag det stöd jag behöver som läkare.

Gemensamma riktlinjer för flera sjukhus

Det knastrar under fötterna och det är en bitande snålblåst utanför glasdörrarna till Örebro Universitetssjukhus. Inne i entréhallen står Rebecca Borg som jobbar som övergripande studierektor för AT vid Universitetssjukhuset i Örebro.

– Jag har inte varit ensam om den här planeringen av handledning, säger hon. I Örebro finns en länsövergripande studierektorsgrupp med läkare från alla de tre sjukhusen i länet, Örebro, Karlskoga och Lindesberg, primärvården och psykiatrin. Tillsammans har vi gjort upp gemensamma riktlinjer kring handledning för AT-läkare och läkare som går specialistutbildning, ST-läkare.

Gruppen har stöd av sjukhusledningarna. Det gör det lättare att också få stöd från klinikerna, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra studieplan och schemaläggning.

Måste avsätta tid

Målet är att varje AT-läkare ska få en timmes schemalagd handledning i veckan.

– Men det kan vara svårt att få till det. Ibland kan såväl handledare som AT-läkare arbeta jour och det är inte alltid som jourerna tajmar med varandra i schemat, säger Rebecca Borg.

Vissa kliniker och vissa perioder är mer belastade, som till exempel nu när influensasäsongen kommer och kan ställa till det.

Klinikernas studierektorer utser handledarna, som är specialister eller ST-läkare med erfarenhet och rutin. Ibland ser handledare uppgiften som ett tillägg till en redan pressad arbetssituation. Rebecca Borg tycker därför att det är viktigt att schemalägga arbetet med att handleda. Det ska vara avsatt tid i schemat, för såväl AT-läkaren som för handledaren. Det ger struktur och är en del i de riktlinjer som studierektorsgruppen arbetat fram.

När en läkare känner ångest eller osäkerhet i sitt arbete, finns det ingen handbok som kan hjälpa. Det kan bara en erfaren läkare, under ett handledarsamtal, menar Rebecca Borg.

Utveckla sina egna gåvor

Läkaren David Svaninger från Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) driver frågan om läkares handledning och känner själv till de problem som finns.

– Jag har haft en patient med flera sjukdomssymptom. Så småningom gick min behandling över i frustration eftersom mina föreslagna åtgärder inte verkade hjälpa. Stämningen mellan mig och patienten blev för varje besök alltmer infekterad och jag kände mig otillräcklig. Efter samtal med en handledare fick jag klart för mig att den spända situationen inte berodde på mig – och faktiskt inte heller på patienten.

Han menar att schemalagd handledning på AT-nivå varierar mycket över landet och att det är få landsting som har schemalagd handledning under hela AT-perioden.

– Vi vet genom vår egen enkät att placeringen på allmänmedicin är väldigt populär. Där är det vanligare med schemalagd handledning än vid ortopeden eller där det finns ett stort antal läkare som har jourtjänstgöring.

Handledning för läkare är ett sätt att få utveckla sina egna gåvor och begripa sin egen person. Att få utveckla sin yrkesroll som läkare bortom det rent kliniska, säger David Svaninger.

Arbetsmiljö och utvecklingsklimat

ST-läkaren Ellen Lindell arbetar som handledare på öron- , näs- och halskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus har funderat över handledarrollen.

– Fungerande handledning och ett positivt utbildningsklimat främjar andan på kliniken, säger hon.

Hon menar att handledning även är utvecklande för handledaren. Arbetsmiljön påverkas negativt om kliniken är negativ till handledning och bidrar till ett sämre utvecklingsklimat för yngre läkare, anser hon.

Text: Jan Vejstad, 12 mars 2014

Senaste artiklar

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Få bättre arbetsplats med Forskning på 5

Tänk dig att arbeta på ett ställe där man håller reda på vad forskare inom arbetsmiljö kommer fram till, och sedan använder den kunskapen för att hela tiden skapa en…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?