På Solbackens äldreboende har personalen fått ett ökat inflytande. Det är en viktig del av ett hälsofrämjande ledarskap, menar Anna Drugge, chef för boendet.

Foto: Lennart Jönsson

Hälsofrämjande ledarskap ger resultat

– Nu tänker jag mer på hur vår arbetsorganisation påverkar personalens hälsa, säger Anna Drugge, chef för äldreboendet Solbacken i Luleå.
En ändrad städorganisation och högre personalbemanning är några exempel på konkreta förbättringar.

För vissa chefer i Luleå kommun var frågan om personalens hälsa ett prioriterat område och ett självklart inslag i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Andra däremot, såg hälsofrågorna som en privatsak – och ett helt personligt ansvar. De oroade sig mest för att hälsosatsningar skulle kosta pengar.

Mot den bakgrunden satsade socialförvaltningen i Luleå tillsammans med Kommunhälsan på en utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Socialförvaltningen är kommunens största förvaltning, med cirka 2 500 medarbetare, varav 120 på chefsposter. Drygt 90 av cheferna deltog förra året i en heldagsutbildning.

Syftet var att stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunens värdegrund – engagemang, ansvarstagande och kompetens– var utgångspunkten. Målet var att alla chefer efter utbildningen skulle ha den insikt och de verktyg de behövde för att kunna göra sin egen handlingsplan för hälsofrämjande ledarskap, enligt Helena Mattsson, beteendevetare vid Kommunhälsan.

– Hälsofrämjande är så mycket mer än bara en fruktkorg och ett stavgångsprojekt, sa hon då hon berättade om utbildningen på ett seminarium på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nyligen.

Bra introduktion för nyanställda

Under utbildningen arbetade cheferna på olika sätt med frågor som rör hälsa och välbefinnande. Hur är jag som chef? Vad är hälsa för mig? Vad kan jag göra för att stärka mitt eget välbefinnande i jobbet? Och medarbetarnas?

Deltagarna inventerade också hälsofrämjande faktorer i organisationen. Vad gör vi på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja hälsa? För att förebygga ohälsa? Och hur agerar vi när hälsoproblemen redan är ett faktum? De ringade också in organisationens styrkor och svagheter.

Att nyanställda medarbetare får en bra introduktion i jobbet lyftes fram som en hälsofrämjade insats. Otydlighet om målet med arbetet, och vad som förväntas, kan däremot skapa onödiga konflikter och stress.

– Medarbetare kan ha orealistiska förväntningar på arbetet, som inte matchar verkligheten, sa Helena Mattsson.

Intern bank för jobbyten

Ett resultat av utbildningen är en intern bank för jobbyten inom kommunen, som drar igång i höst. Ett annat resultat är en fortsatt satsning på ”hälsoinspiratörer”.

Hittills har ett hundratal anställda i Luleå utbildats för att vara inspiratörer för sina arbetskamrater. De ska uppmuntra, ta initiativ och hålla liv i frågor som rör livsstil och hälsa på arbetsplatsen. Inspiratörerna får använda två timmar per månad av den betalda arbetstiden till sitt uppdrag.

Vad är hälsa för mig som chef?

Anna Drugge, enhetschef på äldreboendet Solbacken i Luleå, tycker att den viktigaste effekten av utbildningen är att hon börjat anlägga hälsoperspektiv på en rad frågor som handlar om arbetets innehåll och organisering. De anställda tog till exempel upp städfrågan, som de tyckte var stressande.

De hann inte städa ordentligt och hade också dåligt samvete för att städningen tog tid från kontakten med de boende, eller kunderna som de kallas i Luleå. På arbetsplatsträffar diskuterade man sig fram att pröva att avdela en person för enbart städning. Lösningen permanentades så småningom.

– I och med att det blev en arbetsuppgift mindre blev stressen mindre, trots att man är en skalle mindre i vården, säger Anna Drugge.

Höjd grundbemanning skapar mindre stress

En annan hälsofrämjande förändring är den höjda grundbemanningen. I samband med att alla kommunanställda i Luleå erbjöds heltid valde Solbacken att ha ”för mycket” personal. Å andra sidan tas inga vikarier in under de första 14 dagarna, om någon blir sjuk.

– Det innebär att vi klarar det dagliga arbetet, även om några skulle vara borta, säger Anna Drugge.

Det betyder också att personalen inte behöver lägga kraft på att lära upp nya, oerfarna vikarier. Alla som jobbar kan rutinerna och de har också fått delegation att dela ut medicin.

– Det genererar mindre stress. Kunderna uppskattar det också. De möter kända ansikten och personalen har oftast mer tid.

En annan förändring är att tre anställda har fått i uppdrag att vara samordnare, och fungera som en länk mellan chefen och de 37 anställda.

– Samordnarna är hälsofrämjande för både mig och gruppen. Jag bli avlastad och det behöver aldrig bli någon oro i personalen om de har frågor och jag inte är på plats. Det är mindre risk för att missförstånd trappas upp eller småkonflikter växer sig stora.

Delaktighet är en viktig ingrediens i hälsofrämjande ledarskap, menar Anna Drugge. Hon tycker att samverkan har blivit bättre på arbetsplatsen. Fler vill och vågar göra sina röster hörda. På Solbacken har många samtal handlat om vad som förväntas av var och en i gruppen och om allas personliga ansvar för arbetsklimatet.

– Det är inte okej att sitta tyst på mötet och säga sin åsikt sedan, i korridoren. Allas åsikter är värdefulla. Vi är vår egen arbetsmiljö och vi måste själva bidra för att det ska bli bra.

Text: Margareta Edling, 14 mars 2014

Relaterade verktyg

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Få bättre arbetsplats med Forskning på 5

Tänk dig att arbeta på ett ställe där man håller reda på vad forskare inom arbetsmiljö kommer fram till, och sedan använder den kunskapen för att hela tiden skapa en…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?