– Mellanchefer i nätverket blir stärkta av att andra har samma situation. Samtidigt så kan de komma med positiva förslag till varandra, hur man kan lösa olika problem, säger Annica Forsgren, Kommunförbundet Skåne.

Chefer inom äldreomsorg nätverkar

I Skåne ordnas återkommande träffar för mellanchefer inom äldreomsorgen. Här får de tips på lösningar av problem och känslan av utsatt ensamhet krymper.

”Ibland kan situationen kännas hopplös och Du upplever en stor ensamhet i din roll som chef”, så står det i inbjudan från Kommunförbundet Skåne. Sex gånger om året ordnar FoU-enheten på Kommunförbundet Skåne träffar för chefer.

Annica Forsgren, som håller i träffarna, berättar att det cheferna mest efterfrågar är just att få prata med varandra.

– Vi har tidigare haft föreläsningar, men de vill mest ha tid för att prata med varandra i smågrupper, säger Annica Forsgren.

Charlotte Sandström, ansvarig för hemtjänsten natt i Örkelljunga, brukar komma på de flesta träffarna. Hon som jobbar i en liten kommun slås ofta av hur likartade problem hennes kollegor har, oavsett om de jobbar i en liten eller stor organisation.

– Alla brottas med problem som har att göra med personalfrågor, konflikter, besparingar och ekonomin. Det som däremot skiljer är lösningarna. Det är bra att få input från andra håll, hur de jobbar, säger Charlotte Sandström.

Förbered för konstruktiva samtal

Få ur sig

Annica Forsgren berättar att allt som sägs under träffarna måste stanna i rummet. Det gör att alla kan berätta fritt.

– Det kan vara skönt att få ”kräka av sig”, säger Annica Forsgren.
Verksamheten har funnits sedan år 2003. Under perioden har det skett en positiv förändring för mellanchefer.

– De verkar som att de riktigt stora personalgrupperna har försvunnit. Det är många kommuner som har jobbat aktivt med det.

Det som fortfarande tynger många mellanchefer är alla sidouppgifter som de tycker tar tid från det riktiga arbetet. Men de sista träffarna har det i stort sett bara varit en fråga som har diskuterats: besparingarna.

– De blir stärkta av att andra har samma situation. Samtidigt så kan de komma med positiva förslag till varandra, hur man kan lösa olika problem, säger Annica Forsgren.

Nya impulser

Charlotte Sandström menar att träffarna ger henne impulser att arbeta på nya sätt. Det har också hänt att hon ringt någon från träffen efteråt när hon behövt hjälp hur hon ska lösa ett problem.

Vare sig Annica Forsgren eller Charlotte Sandström känner till något liknande nätverk.

– Jag tror att det är många som skulle vara hjälpta av att träffas på det här sättet. En bra förutsättning hos oss är också att Annica (Forsgren) förbereder träffarna så att det blir konstruktiva samtal, inte någon träff för att bara gnälla, säger Charlotte Sandström.

Inlägg taggat med:

Arbetsorganisation
Ledarskap
Text: Louise Hertzberg, 19 mars 2014

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?