– Jag som chef har ett arbetsmiljöansvar och får inte låta bli att agera om personalen blir kränkt, säger Ann-Sofie Jönsson, förskolechef i Östra Göinge.

Foto: Teres Hallman

Så stoppade de nätmobbningen

På en förskola i Skåne kunde personalen läsa kränkande skriverier om sig själva på Facebook från föräldrar. Nu har chef och personal skrivit en handlingsplan för hur man ska agera.

Ann-Sofie Jönsson är förskolechef för fyra förskolor i Östra Göinge kommun i Skåne. Vi träffas på hennes kontor tillsammans med en person ur hennes personal. Vi kallar henne Anna eftersom hon vill vara anonym då det här med mobbning är känsligt. Barnen till de föräldrar som stod bakom skriverierna går fortfarande kvar i förskolan där Anna jobbar, och därför känns det bättre att inte mötas där.

Både Ann-Sofie Jönsson och Anna har lång erfarenhet av att jobba på förskola. Anna beskriver att det är ett arbete som inte sällan väcker mycket känslor. När hon går hem efter en arbetsdag och har rett ut en konflikt eller ett missförstånd så känns det väldigt bra och ger en personlig tillfredsställelse.

Men upplevelsen av att bli omskriven på Facebook utan att kunna bemöta det var mycket obehaglig.

— Jag har jobbat i många år och är stolt över mitt arbete på förskolan och vill ha erkännande för det. När jag fick höra om skriverierna kände jag att det kunde jag inte acceptera, säger Anna.

Anna har själv inget konto på Facebook men fick höra om vad som skrevs genom andra på arbetsplatsen. Hennes första reaktion var att det inte kunde vara sant.

— Om man inte är nöjd med mitt jobb vill jag att man säger det direkt till mig. Jag vill inte läsa om det, säger Anna.

Polisen uppmuntrade anmälan

När Anna förstod att hon var omnämnd på Facebook, ringde hon upp föräldrarna och frågade varför de inte kom till henne direkt om de upplevde problem av något slag. Därefter gjorde hon en polisanmälan.

Efter det fick föräldrarna ett brev från polisen om att en anmälan var gjord emot dem. Däremot gick inte polisen vidare utan lade ner ärendet. Men några veckor senare ringde en polis upp Anna. Den polisen hade läst anmälan, och undrade om hon ville att de skulle ta upp ärendet igen.

— Jag sa nej för jag vill inte rota mer i det. Att föräldrarna får ett brev från polismyndigheten får effekt och för mig räckte det. Men det var bra att veta att de tycker att man ska anmäla. Många tror inte att det är okej att göra det, säger Anna.

Personliga angrepp på personalen

Ann-Sofie Jönsson och Anna berättar att skriverierna till exempel kan handla om att föräldrarna är irriterade över att förskolepersonalen har bett dem ta med extra kläder till barnen. Andra tillfällen kan vara när ett barn har blivit sjukt på förskolan och personalen bett vårdnadshavare att hämta det. Orden som de använt för att beskriva personalen har varit grova och kränkande.

— Det som är jobbigt är att vårdnadshavarna har skrivit saker på Facebook på eftermiddagen och nästa morgon lämnar de barnen med ett stort leende på läpparna. Det känns svårt att möta dem, inte barnen, men föräldrarna, säger Anna.

Skriverierna är gjorda på föräldrarnas egna Facebook-sidor som i vissa fall har varit öppna för vem som helst att läsa. Förskolan ligger i en liten ort och personalen har fått kännedom om det genom att någon känner någon, som i sin tur känner föräldrarna. De bland Ann-Sofie Jönssons anställda som har blivit utpekade har blivit fruktansvärt ledsna, berättar hon.

— Det som är sårande är att de inte diskuterar verksamheten, utan skriver om personerna som arbetar på förskolan. Finns det någon form av kritik så vill vi att de berörda vänder sig direkt till oss. Vi har inget emot att föräldrar tar upp sådant som de inte tycker fungerar, tvärt om. Men när det sker på det här viset kan vi inte bemöta det, säger Ann-Sofie Jönsson.

Ann-Sofie Jönsson uppskattar att skriverierna om personalen och förskolorna i kommunen började för fem eller sex år sedan. Det har inte bara förekommit på Facebook utan på andra ställen, som portalen Familjeliv. Känslan som hon och personalen har är att det har förekommit av och till men att det har ökat de senaste åren.

Beslut i den lokala samverkansgruppen

I personalgruppen har man pratat många gånger om hur de ska bemöta och hantera problemet. Under våren togs det upp i den lokala samverkansgruppen. Då beslöt man att ta fram en handlingsplan för hur personalen ska hantera den här typen av trakasserier.

Nu vet vi hur vi ska gå tillväga om något händer igen.

Eftersom Ann-Sofie Jönsson som chef har arbetsmiljöansvaret var det hennes uppgift att skriva den.Utgångspunkten var deras likabehandlingsplan. Därefter fick alla i personalen läsa och komma med synpunkter.

— Det är viktigt att alla står bakom det som står i dokumentet och känner att åtgärderna är rimliga, säger Ann-Sofie Jönsson.

Handlingsplanen skapar trygghet

Joanna Möller är skyddsombud för Lärarförbundet på arbetsplatsen och var med och diskuterade innehållet och formuleringarna i handlingsplanen. Hon är nöjd med resultatet.

— Handlingsplanen skapar en trygghet i och med att vi vet hur vi ska gå tillväga om något händer igen. Många har lidit i det tysta, men nu blir det lättare att ta upp och prata om den här typen av mobbning, säger Joanna Möller.

Handlingsplanen förklarar vad man på förskolan menar med kränkande behandling och hur den kan ta sig uttryck. Den beskriver också de åtgärder personalen kommer att vidta om de upplever sig kränkta. En sådan sak är att man alltid gör en polisanmälan om någon i personalen eller förskolan blir namngiven i samband med en kränkning. Har personalen eller förskolan bara blivit indirekt omtalad utan namn, gör man däremot ingen polisanmälan. Däremot tar de kontakt med vårdnadshavaren för samtal eller möte.

Handlingsplanen har skickats ut till alla föräldrar tillsammans med ett brev som förklarade varför man har tagit fram den. Reaktionerna från föräldrarna har varit positiva.

— Jag som chef har ett arbetsmiljöansvar och får inte låta bli att agera om personalen blir kränkta. Många föräldrar förstår kanske inte att det är en arbetsplats som lyder under arbetsmiljölagar och att de också har också ett ansvar för den.

Inlägg taggat med:

Hot och våld
Ledarskap
Mobbning
Text: Teres Hallman, 14 maj 2014

Senaste artiklar

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Få bättre arbetsplats med Forskning på 5

Tänk dig att arbeta på ett ställe där man håller reda på vad forskare inom arbetsmiljö kommer fram till, och sedan använder den kunskapen för att hela tiden skapa en…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?