Både maskiner och människor kan innebära risker för patienter och anställda. Här doserar narkosläkaren Per Marcusson vid Piteå Älvdals sjukhus medicin.

Foto: Erland Segerstedt

Landsting analyserar både miljö och säkerhet

Landstinget i Östergötland har i över tio år arbetat med att utveckla sina riskanalyser, som samtidigt tar upp både arbetsmiljö och patientsäkerhet.
– Det gäller att göra rätt från början och redan från start få med bägge perspektiven. De är viktiga för varandra, säger Eva Ljunggren, verksamhetsutvecklare vid Linköpings universitetssjukhus.

Hon och hennes kollegor har deltagit i ett flerårigt nationellt utvecklingsprojekt med Socialstyrelsen kring riskanalyser.

– Vi har lärt oss mer och mer efter hand. Det gäller att utveckla både kulturen och systematiken, säger hon.

Östergötlands landsting är indelat i ett tiotal centra. Eva Ljunggren arbetar vid hjärt- och medicincentrum, med 13 kliniker med 1 100 anställda. Där är målet att göra sex riskanalyser per år. Det kan vara allt från tämligen små och begränsade, till större och mer omfattande.

– Just nu arbetar vi exempelvis med en analys av riskerna i samband med en större utbyggnad, där man bland annat kommer att spränga nära lokaler där vård pågår med teknisk utrustning som kan påverkas av vibrationer. Det är en patientsäkerhetsrisk, men byggnationen innebär också arbetsmiljörisker med otroligt störande buller och förtäckta fönster, säger Eva Ljunggren.

Skyddsombud oftare med i tidigt skede

År 2002 gick några av sjukhusets ”riskanalytiker” en utbildning vid universitetet om säkerhetskultur som leddes av professor Erik Hollnagel, som hade arbetat med kärnkraftssäkerhet.

– Det viktigaste som han förmedlade var att se alla perspektiv: människa, teknik och organisation, säger Eva Ljunggren. Vi lärde oss att det gäller att vara noggrann när man planerar en riskanalys och tänker igenom vad som är syftet, vad det är man ska analysera och vilka som ska vara med i gruppen för att få med alla perspektiv.

Ofta är skyddsombud med, men det är inte alltid självklart.

– Jag hör oftare att det är självklart att skyddsombud ska vara med tidigt, till exempel i samband med en omorganisation, säger Eva Ljunggren.

Chefer med specialkunskaper om verksamheten är nästan alltid med. Vid större riskanalyser finns någon från sjukhusets säkerhetsavdelning med. I bland kan det finnas en övervägande inriktning på arbetsmiljö eller patientsäkerhet, men det vanligaste är att man analyserar både miljö och säkerhet.

Risker kommer alltid finnas kvar, men det handlar om att bli bättre på att hantera dem.

– Ofta gör vi upp checklistor för att se till att vi inte missar något. På en sådan lista kan det exempelvis stå ljud, ljus, ergonomi, stress, kommunikation, organisation – man kan göra listan hur lång som helst beroende på behovet.

När de har identifierat de olika riskerna sammanställer och grupperar de olika frågor där de måste planera åtgärder, och fördelar sedan ansvaret. I exemplet med byggnationen handlar det om allt från en handlingsplan för vibrationsriskerna till en plan för att informera anställda och patienter. De rätta experterna på olika områden hjälps åt.

– Risker kommer alltid finnas kvar, men det handlar om att bli bättre på att hantera dem. Detta är den största lärdomen och vi kan se en ökad medvetenhet. Men fortfarande kan det klicka, säger Eva Ljunggren.

– En del ifrågasätter i bland om det verkligen behövs riskanalyser och åtgärdsplaner inför en förändring. Men de som tycker att det lite jobbigt i förväg säger sällan efteråt att det var onödigt att genomföra analysen. Man kan ju också välja olika former för riskanalysen, i bland kan det räcka att man samlas till en hjärnstorm för att få fram riskerna.

Riskanalys av ”sommarläget”

Sedan något år har de en särskild checklista inför överbeläggningar på Universitetssjukhuset, för att bedöma allt från risker i samband med stress till avståndet mellan sängar. Och i år beställde ledningsgruppen för första gången en riskanalys av ”sommarläget”, med frågor om de har tillräcklig kompetens under ledigheterna, om det uppstår risker beroende på att det blir för få anställda i förhållande till vårdbehovet, och om vad man ska göra om inte alla patienter får plats. Riskanalysen leder fram till åtgärdsförslag på både kort och lång sikt.

Mycket handlar om att göra tydligt vem som har ansvar för vad och att förstärka samarbetet mellan de olika enheterna, med dagliga samordningsmöten där cheferna deltar, för att bättre dela på arbetet när någon enhet får en ökad arbetsbörda. Allt för att undvika risker för såväl vårdskador för patienter som stresskador för vårdanställda. På sikt handlar det också om att förändra synsätt och kultur när det gäller vilken vård som bör utföras var.

Inlägg taggat med:

Riskbedömningar
Arbetsskada
Smittrisk
Text: Mats Utbult, 22 juni 2011

Senaste artiklar

Distansundervisning – så gjorde Celsiusskolan

På idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala är både lärare och elever vana vid distansundervisning. När skolan stängdes på grund av coronaviruset kunde undervisningen därför fortsätta ganska problemfritt. Onsdagen den 18 mars…

Små team i hemtjänsten kan minska smitta

Hemtjänsten i Västervik arbetar i små team med fasta brukare. De har även bra fart på sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det gör att de nu är väl rustade att mota bort…

Covid-19 – stöd för att hantera det på jobbet

Hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen av coronaviruset Covid-19, samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser? Här finns stöd och hjälp för att hantera det.  Coronaviruset…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna jobbar hemifrån

Arbetsmiljö för köksbordsjobbare

Coronaviruset har under våren 2020 gjort att väldigt många kontorsarbeten sköts från hemmet. Här kommer forskare med sina bästa tips...