Våga fråga hur dina medarbetare mår! Det rådet gav Selene Cortes och Palle Storm, ambassadörer för organisationen Hjärnkoll, på konferensen om psykisk ohälsa som SKL och Hjärnkoll höll i Stockholm.

Foto: Åsa Hammar

Så kan chefer minska risken för psykisk ohälsa

Skapa arbetsorganisationer där det är tillåtet att inte prestera på topp hela tiden. Och våga fråga om någon mår dåligt! Det var några av de råd som forskare och drabbade delade med sig av, under en välbesökt konferens om psykisk ohälsa.

Konferensen arrangerades av SKL och Hjärnkoll i Stockholm den 3 december. Temat var hur chefer i offentlig sektor kan agera för att minska riskerna för sjukskrivning på sin arbetsplats. Ett hundratal deltagare, varav ungefär hälften var chefer, fick ta del av ny forskning, goda exempel och starka berättelser från människor som själva drabbats av psykisk ohälsa.

Världen krympte

En av dem som delade med sig av egna erfarenheter var Hjärnkolls ambassadör Palle Storm, doktorand på Stockholms universitet. Han berättade om höga prestationskrav, ångest och en ständig rädsla för att bli avslöjad. För ett par år sedan började han må allt sämre.

– Min värld krympte. Jag slutade träna och träffa vänner. All energi gick åt till att klara mitt jobb. Hemma sov jag bort all tid. Till slut kunde jag inte sova heller.

Palle Storm gjorde allt för att dölja på jobbet hur dåligt han mådde. Han tog till exempel semester istället för att låta sig sjukskrivas. Till slut insåg han att han måste berätta. Och det blev bra. Han fick anpassade arbetsuppgifter, och stöd från chef och kollegor. Det stödet var avgörande för att han skulle kunna återhämta sig, menar han.

Om de inte hade varit så förstående så tror jag att jag hade varit långtidssjukskriven idag

– Om de inte hade varit så förstående så tror jag att jag hade varit långtidssjukskriven idag. Idag mår jag bättre. Nu lyssnar jag mer på mig själv och kan dra ner på tempot när jag behöver det.

Bra rutiner behövs

Psykisk ohälsa är den vanligaste enskilda orsaken till långtidssjukskrivning idag. Den näst vanligaste orsaken är belastningsskador.

– Ingen av de diagnoserna är något som går att operera bort i sjukvården. Vi måste hantera de här problemen på arbetsplatserna, sade Magnus Svartengren, professor i yrkes- och miljömedicin och överläkare på Arbetsmiljöverket.

Tillsammans med professor Eva Vingård har han undersökt vilka faktorer i en arbetsorganisation som får folk att hålla sig friska. De företag och verksamheter där medarbetarna var minst sjukskrivna har bland annat:

 • En bra kommunikation mellan chefer och medarbetare
 • Bra rutiner kring hälsa och sjukfrånvaro – och intresse för vad som orsakar sjukfrånvaron
 • Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete

Företagshälsan kan stötta arbetsmiljöarbetet

Företagshälsan skulle kunna ha en mycket större roll i arbetet med att skapa bra organisationer, menade Magnus Svartengren.

– Vi har på Arbetsmiljöverket tittat en del på hur avtalen ser ut mellan verksamheter och företagshälsor. Där finns sällan med skrivningar om arbetsmiljö. Ett minimikrav borde vara att företagshälsovården åtminstone har tillgång till de riskbedömningar som görs i verksamheten.

Stora skillnader i arbetsvillkor för kvinnor och män

Kvinnor är mer sjukskrivna än män. I forskning om arbetsvillkoren för kvinnor respektive män i offentlig sektor finns viktig information att hämta för den som vill sänka sjukfrånvaron, menade Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap.

Annika Härenstam har lett ett forskningsprojekt kallat Chefios. De har visat att det finns stora skillnader i villkor mellan de tekniska, mansdominerade förvaltningarna, och de kvinnodominerade förvaltningarna som har ansvar för äldreomsorg och funktionshinder.

I tekniska förvaltningar har chefen ofta omkring tjugo medarbetare, och en bättre kommunikation med sina egna chefer. Första linjens chefer inom äldreomsorgen kan ha upp emot hundra medarbetare, och kläms ofta mellan en budget som ska hållas och en verksamhet där behoven hela tiden växlar. De har inte heller några naturliga kanaler uppåt i sin organisation.

Konferensens deltagare fick också ta del av en verksamhet där man har sänkt sjukfrånvaron med hjälp av en ny arbetsorganisation. Sundsvalls kommun håller på att införa ett nytt sätt att arbeta i hemtjänsten, med små arbetsgrupper, egenlagda scheman och ingen tidsmätning vid hembesöken hos brukarna.

Nöjd med dagen

En av konferensens deltagare var Marie-Louise Jonsson, enhetschef på äldreomsorgen i Ludvika. Hon var nöjd med dagen. Störst intryck gjorde de två ambassadörerna från Hjärnkoll.

– De pratade bland annat om hur viktigt det är att våga fråga medarbetare hur de mår i ett tidigt skede. Jag har själv varit utbränd, och ändå bara jobbat på, så jag vet vad de pratar om. Jag kommer att försöka få min arbetsgivare att bjuda dem till min kommun så fler får höra, sade hon.

Läs mer:

Om friska kommuner och landsting i AFA Försäkrings rapport Från risk till frisk.

Om Chefiosprojektet.

Text: Åsa Hammar, 08 december 2014

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Vad är hälsa?

Hälsa handlar om att må bra. Men hälsa betyder mer än att vara fri från sjukdom. Såväl kropp som psyke samt relationer spelar in. Hur då? Och hur ser hälsa…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...