Sabine Nilsson har deltagit i en grupp i Uppdrag Hälsa. Gemenskapen i gruppen var viktig, tycker hon.

Hälsogrupper bromsar korttidsfrånvaron

Träffar i grupp med fokus på hälsan – det är Hyltes svar på den stigande korttidsfrånvaron.

Hylte kommun vill hålla sina medarbetare friska. Därför har de koll på sjukfrånvaron. För den som är sjuk mer än sex gånger på ett år, är det obligatoriskt att delta i programmet Uppdrag Hälsa.

Uppdrag Hälsa består av individuella hälsoprofilbedömningar, tio träffar i grupp under två terminer, och två uppföljningsträffar. Allt deltagande sker på betald arbetstid. Sedan hösten 2011 startar en eller två nya grupper varje termin, var och en med ett tiotal deltagare.

Hanna Lundgren, hälsoutvecklare och gruppledare, börjar med ett individuellt möte där hon gör en hälsoprofilbedömning.

– Jag mäter blodtryck, vikt och kondition, och har ett samtal om hälsa. Efter träffarna mäter vi en gång till. Ofta är det mer hälsosamma värden då. Efter två år har vi en tredje uppföljning, för att se om effekten håller i sig, säger hon.

Tar upp stress, sömn och återhämtning

Träffarna är två timmar långa varje gång, och består av en teoretisk och en praktisk del. Timme ett tar Hanna Lundgren upp träning, kost, stress, sömn och återhämtning. Timme två får gruppen testa olika träningsformer. Det kan vara spinning, pilates eller boxing.

Programmet ligger på en grundläggande nivå för att alla ska kunna hänga med. Deltagarna får också hjälp att göra en egen handlingsplan.

De flesta är kvinnor och arbetar inom vård och omsorg. En förvånansvärt stor andel är yngre, konstaterar Hanna Lundgren.

– De här arbetena är ju ofta fysiskt tunga med liten möjlighet att påverka själv. Så det är klart att ohälsan ofta har med arbetet att göra. Men många har också tuffa personliga livsvillkor, och en del har kroniska sjukdomar. Det är inte lätt att veta vad som hör ihop med jobbet och inte, säger hon.

Kan förebygga längre sjukskrivningar

Att tvingas delta i en grupp på arbetstid kan förstås väcka känslor. ”Varför ska någon annan tala om för mig vad jag behöver?” I de första grupperna var det flera som kände så. Men ju fler grupper de haft, desto bättre rykte har Uppdrag Hälsa fått.

– Nu är det många som säger vid första träffen att de ser fram emot att få delta och lära sig mer om hur de kan hjälpa sig själva att må bättre.

I de första grupperna hade många varit sjukskrivna i omgångar i flera år. Nu när programmet rullar på, fångas de som ofta är sjuka upp tidigare. Det gör det enklare att bryta mönster.

– Många har inte reagerat på sin sjukfrånvaro förrän de kommer hit: ”Jag jobbar i barnomsorgen, det är klart jag blir smittad av barnen”. Men det finns mycket man kan göra själv för att till exempel stärka sitt immunförsvar, säger Hanna Lundgren.

Känner sig starkare och friskare

En av dem som deltagit är Sabine Nilsson, 23 år. Hon jobbar i en daglig verksamhet och började en grupp våren 2013.

– Jag känner mig starkare och friskare som människa nu! säger hon.
Förutom träningen och föredragen om hälsa, så betydde gruppen också gemenskap med andra.

– Man var inte ensam om att ha haft det lite jobbigt. Och man behövde inte känna sig dum för att man inte provat att träna tidigare.

Arbetsmiljön tas upp på rehabsamtal

Programmet fokuserar på sambandet mellan hälsa och livsstil, och handlar inte direkt om arbetsmiljön. Hur arbetsmiljön kan påverka hälsan tar arbetsgivaren ta upp på de rehabsamtal de har med de medarbetare som är borta mer än sex tillfällen under ett år. Hylte kommuns personalavdelning håller på att se över hur rehabsamtalen kan fungera bättre, och hur de kan stötta cheferna i att hålla dem.

I början fanns det de som kände sig lite stämplade, innan de visste vad det var. Men nu har det stöd hos de flesta.

Annika Stenbäck är enhetschef för två äldreboenden i Hylte kommun. Det skulle kunna finnas en tydligare koppling mellan rehabsamtalen och det program Uppdrag Hälsa erbjuder, menar hon.

– Där skulle vi kunna utveckla bättre rutiner, säger hon.

Men programmet i sig är jättebra, tycker hon. De som deltagit mår bättre. Och de har blivit öppnare med att berätta om de har problem – inte minst om de börjar få ont i kroppen av arbetet.

– Och det gör ju att man kan sätta in resurser tidigare, säger Annika Stenbäck.
Kommunals ordförande i Hylte, Camilla Gustavsson, är också positiv till programmet.

– I början fanns det de som kände sig lite stämplade, innan de visste vad det var. Men nu har det stöd hos de flesta.

Det skulle däremot vara bra för facket att få veta mer om vad det gett, i form av minskad sjukfrånvaro och bättre hälsa hos de anställda.

– Det ska jag ta upp på nästa centrala samverkansgrupp! säger Camilla Gustavsson.

Uppdrag Hälsa i kortversion:

År 1:

 • Ett individuellt möte då hälsoutvecklaren gör en hälsoprofilbedömning
 • Tio träffar i grupp, två timmar varje gång
 • Träffarnas innehåll: en timme teori, en timme träning
 • Ny hälsoprofilbedömning efter tio gånger

År 2:

 • Två uppföljningsmöten med gruppen
 • Två individuella samtal
 • Ny hälsoprofilbedömning
Text: Åsa Hammar, 12 mars 2014

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Stötta riskgrupper – få en friskare arbetsplats

Det går att minska sjukfrånvaron i en organisation genom att tidigt fånga upp både medarbetare och arbetsplatser i riskzonen. Nu finns en metod, utvecklad av SKR, för att jobba systematiskt…

Tidiga insatser ger friskare medarbetare

Individuell hälsosupport och ett ambitiöst chefsstöd. Det är två tidiga insatser som har hjälpt Botkyrka kommun att få ner sjukfrånvaron bland de anställda – med 7000 dagar. För några år…

Fem tips från en uppskattad enhetschef

Enhetschefer är en yrkesgrupp som på många sätt bär upp verksamheten. En uppskattad enhetschef är Anna-Maria Bonskog, som leder den kommunala hemsjukvården och rehabiliteringen i Färgelanda. Det gör hon så…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?