– Fler medarbetare har kunnat erbjudas samtalsstöd tack vare rehabiliteringsstödet från AFA Försäkring, säger Pamela Dahlin, PA-konsult i Säffle.

Foto: Johan Österman/Säffle kommun

Ekonomiskt stöd ger rehabiliteringen fart

I Säffle får fler sjukskrivna numera samtalsstöd under rehabiliteringen. Hälften av kostnaderna betalas av ett stöd som arbetsgivare kan söka från AFA Försäkring. Det är bra för ekonomin och har dessutom gett bättre kvalitet, anser Pamela Dahlin, PA-konsult i kommunen.

Förra året fick arbetsgivare i kommun- och landstingssektorn ekonomiskt stöd från AFA Försäkring i sammanlagt 1 200 rehabiliteringsärenden. Det är en ökning med drygt 400 ärenden sedan 2013. Men många fler skulle kunna ta del av rehabiliteringsstödet.

– Hos vissa arbetsgivare har det blivit rutin att ansöka om stöd. De som har fått med oss i sin rehabiliteringskedja söker väldigt frekvent, medan andra inte söker alls, säger Anna Mia Olofsson, samordnare på AFA Försäkring.

Hon hoppas att fler arbetsgivare ska utnyttja stödet, i takt med att möjligheten blir mer känd.

Sökte stöd för samtal

Pamela Dahlin, PA-konsult i Säffle, fick upp ögonen för rehabiliteringsstödet genom en tidningsartikel.

Säffle kommun har omkring 1 500 anställda och sjuktalen har ökat under flera år, precis som i många andra kommuner. En stor del av sjukskrivningarna är kopplade till psykisk ohälsa. Därför var det naturligt att satsa på att erbjuda flera medarbetare behandlingssamtal, berättar hon.

Förra året sökte kommunen på prov ekonomiskt stöd för alla behandlingssamtal som medarbetare behövde. Det visade sig vara enkelt och lönsamt.

– Vi har hämtat hem väldigt mycket pengar på det, säger Pamela Dahlin. Det är smidigt och oproblematiskt. Vi har en bra dialog med AFA och vi har aldrig fått avslag. Vi är jättetacksamma för den här möjligheten.

Halva kostnaden betald

Rehabiliteringsstödet innebär att arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn, som gör insatser för arbetslivsinriktad rehabilitering, eller för att förebygga sjukskrivning, kan få hälften av kostnaderna betalda.

Det går att få ersättning för antingen behandlingssamtal hos legitimerad psykolog/terapeut, rehabilitering vid missbruk och beroendebehandling, eller övrig rehabilitering där vissa förutsättningar är uppfyllda.

Arbetstagaren behöver inte vara sjukskriven, utan stödet kan också gälla en insats som syftar till att undvika sjukskrivning.

– Ganska många söker för förebyggande insatser för anställda som visar symptom, men som fortfarande är på arbetsplatsen, säger Anna Mia Olofsson, AFA Försäkring. Det kan vara samtalsstöd, och också kurser som handlar om att till exempel hantera stress eller förändra sin livsstil.

Den anställdas problem behöver inte vara orsakade av arbetet, fortsätter hon.

– Det kan även vara sorg eller privata livskriser som påverkar möjligheten att arbeta.

Det går att söka ekonomiskt stöd i upp till sex månader efter att rehabiliteringen har dragit igång. Tidigare var tidsfristen snävare. Då hände det att ansökningar avslogs, för att de kom in för sent. Idag får nästan alla arbetsgivare som söker rehabiliteringsstöd ja – 80 till 90 procent, uppskattar Anna Mia Olofsson.

Nya rutiner på plats

I Säffle finns den nya rutinen nu på intranätet, så att cheferna enkelt kan lägga in de dokument som personalavdelningen behöver, bland annat en fullmakt från medarbetaren och en rehabiliteringsplan. Pamela Dahlin uppskattar att det går ansöka digitalt.

– Det är bara några knapptryck, så får vi ett snabbt beslut, säger hon.

Ett krav för att få ersättning är att legitimerade psykoterapeuter eller psykologer håller i behandlingssamtalen. Säffle beställer psykoterapeuter genom företagshälsovården. Medarbetarna tycker att samtalen håller hög kvalitet, uppger Pamela Dahlin. I vissa fall kan det ha kortat sjukskrivningstiden, menar hon.

Förebyggande insatser

Kommunen har också använt stödet från AFA Försäkring för att försöka förebygga sjukskrivning. Till exempel har socialsekreterare, som har många tunga klientärenden, och medarbetare på HVB-hem, som arbetar med traumatiserade barn, kunnat få prata med en psykoterapeut som sin situation.

– Det har varit medarbetare som flaggat på arbetsplatsen för att de inte mår bra, säger Pamela Dahlin.

Insatserna har varit effektiva, tycker hon. Sjukskrivningarna minskade lite under förra året.

– Vi vet inte om det beror på detta, men många i arbetslivet behöver ju ha någon att ventilera med. I samtalen kan man också göra upp en bra plan för hur de som är sjukskrivna ska kunna återgå i arbetet, och se vad som eventuellt behöver förändras på arbetsplatsen.

Text: Margareta Edling, 20 mars 2017

Senaste artiklar

Tillit gav bättre arbetsmiljö i socialtjänsten

Socialtjänsten i Nyköping har satsat på dialog och tillit i organisationen. Nu får socialsekreterarna mer stöd, stressen har minskat och introduktionen har blivit bättre. I maj 2015 samlades politiker, chefer…

Så tar du ansvar för inhyrdas arbetsmiljö

I kommuner och landsting blir det allt vanligare med inhyrd personal när det är svårt att få tag på exempelvis sjuksköterskor och socialsekreterare. Men det är inte helt lätt att…

5 steg till ökad arbetsglädje i Habo

Nöjdare medarbetare och färre sjukskrivningar. Det blev resultatet för äldreomsorgens projekt Arbetsglädje i Habo kommun. – Mycket handlar om att förbättra samarbetet, säger skyddsombudet Jeanette Lundberg, Kommunal. Hur kan vi…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna sover i soffa med vita kuddar och grå filt. Fönster i bakgrunden med mörk natt utanför. Till artikel om dygnsvila.

Ny forskning om dygnsvila

Inom vården är det vanligt med kort tid för vila mellan arbetspassen. Hur påverkar det hälsan hos de anställda och...