De flesta allvarliga halkolyckor sker under perioden november till maj. Bra skor, broddar, snöröjning och sandning kan förebygga många av olyckorna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Se upp för halkan!

Nu blir det kallare, och halt ute. Så här års är det fler som ramlar utomhus under sin arbetstid. Bra skor och halkskydd vid entréer kan spara onödiga skador.

– Men kunde tro att det inte är så farligt att ramla, att det skulle vara ett trivialt problem på arbetsplatser. Men fallolyckor är den enskilt vanligaste olyckan som leder till allvarliga arbetsolyckor. Och när det är kallt ute drar risken iväg ganska rejält, säger Andreas Ek, statistiker på AFA Försäkring.

Över tusen människor drabbas varje år av en allvarlig arbetsskada till följd av att de har ramlat utomhus, visar statistik från AFA Försäkring. Med allvarlig arbetsolycka menas att den har lett till minst en månads sjukskrivning eller ”bestående men”.

Många är kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Äldre är mer utsatta än yngre.

– En typisk risksituation är när man förflyttar sig utomhus på väg mellan två brukare, och ramlar på vägen, säger Andreas Ek.

Lärare och fritidsledare, som är ute på rast med skolbarn, är en annan utsatt grupp.

Vanliga platser där halkolyckorna sker är isfläckar på gatan och is vid entréer. Snö som följer med in under skorna är en annan risk. Konsekvenserna av fallen är ofta frakturer på armar och handleder för kvinnor. För män är det vanligare med benbrott.

Snöröj, sanda och se till att det finns halkskydd

Det går att förebygga många fallskador utomhus på vintern. Flera forskningsprojekt visar vikten av att anställda har just bra skor, anpassade för vinterklimat.

Några råd från AFA Försäkring är:

 • Halkskydd vid entréer
 • Snöröj och sanda ordentligt
 • Halkutbilda äldre arbetskraft
 • Riskbedöm även förflyttningar utomhus och utgå från att risker kan variera med årstiderna.
 • Se till att anställda som rör sig utomhus har broddar eller ändamålsenliga skor
Text: Åsa Hammar, 22 december 2015

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?