Statistiken i den nya rapporten Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn är mer utförlig för kvinnor än för män. Det beror på att 80 procent av alla som arbetar inom sektorn är kvinnor.

Foto: Jan Vejstad

Billigt och lönsamt att förebygga fallolyckor

Fallolyckor utgör nästan hälften av alla arbetsskador som drabbar kvinnor inom kommun- och landstingssektorn. Störst risk löper kvinnor mellan 56 och 64 år. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Att halka på vägen mellan två brukare, snubbla på en leksak eller ramla i en korridor. Det är tre vardagsolyckor som kan få allvarliga följder.

Statistiken i den nya rapporten Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn är mer utförlig för kvinnor än för män. Det beror inte på att kvinnor är mer riskbenägna, utan på att 80 procent av alla som arbetar inom kommuner och landsting är kvinnor.

Rapportens analys utgår från alla allvarliga arbetsolyckor som har lett till ersättning under perioden 2008–2013. Att arbetsolyckan är allvarlig betyder att skadan har medfört minst en månads sjukskrivning eller medicinsk invaliditet.

Äldre kvinnor löper större risk

De flesta kvinnor som drabbas av en allvarlig fallolycka arbetar som vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter eller på fritidshem och förskola. När de ramlar skadar de oftast armar, ben och handleder.

De flesta olycksdrabbade männen arbetar som fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare eller lärare. För dem är skador på armar, ben och fötter vanligast. Hälften av alla allvarliga fallolyckor leder till bestående men och en viss medicinsk invaliditet.

Statistiken visar tydligt att de äldsta kvinnorna oftare drabbas av allvarliga olyckor efter att ha ramlat eller snubblat på arbetet. Kvinnor mellan 56 och 64 år har i genomsnitt 2,2 gånger högre risk att drabbas än övriga kvinnor i kommun- och landstingssektorn. Om ökad stress påverkar risken att falla går inte att utläsa ur statistiken.

SAM bör omfatta även förflyttningar utomhus

Varken uppgifterna i rapporten eller i den analys som framfördes vid AFA Försäkrings seminarium den 10 mars, var några nyheter för deltagarna i publiken. Den allmänna diskussionen handlade därför mest om rapportens förslag till förebyggande åtgärder.

Pia Gellerstedt, arbetsmiljöexpert vid Sveriges Kommuner och Landsting, betonade bland annat vikten av att vidga riskbedömningen i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) så att den omfattar även förflyttningar utomhus och utgår från att risker kan variera med årstiderna.

De flesta fallolyckor på plant underlag utomhus sker under vintern, och många olyckor inomhus orsakas av snö som fastnat under skorna.

Att alla anställda har rejäla skor som är anpassade för underlaget och tillgång till broddar på vintern borde vara en både enkel och billig åtgärd

Rapporten avslutas med förslag på förebyggande åtgärder som halkskydd vid in- och utgångar, sandning, snöröjning, bra skor och broddar.

– Att alla anställda har rejäla skor som är anpassade för underlaget och tillgång till broddar på vintern borde vara en både enkel och billig åtgärd, menade Michel Normark, chef för Analys och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Halkutbildning och broddar kan förebygga skador

För att minska risken för fallolyckor inomhus rekommenderar han att undvika blöta golv, plocka bort hinder i korridorer och analysera risker även i patienters, brukares och vårdtagares hem.

Andra förslag är utbildning i förflyttningsteknik för anställda inom vård och omsorg, dessutom ”halkutbildning”; åtminstone för alla äldre.

Publiken kompletterade listan genom att bland annat påpeka värdet av fysisk aktivitet på arbetstid och ökat samarbete med kommunens tekniska förvaltning om snöröjning.

Text: Birgita Klepke, 11 mars 2015

Senaste artiklar

Så mätte de sin oro – och gjorde något åt den

Socialtjänsten i Upplands Väsby har mätt oron och annat som påverkar arbetsmiljön för medarbetarna under pandemin. Tillsammans fann sedan medarbetarna och deras chefer lösningarna på mycket av det som var…

Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

När Sandviken energi satte säkerhetsarbetet högst upp på agendan, och införde ett nytt system för att rapportera risker, minskade arbetsolyckorna med 16 procent på ett år. ”Nu genomsyrar vårt säkerhetstänk…

Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

Under pandemin har många med kontorsarbete arbetat hemifrån. Utan rutiner och social kontroll ökar risken för alkoholproblem. Men det finns bra hjälp att få för chefer och skyddsombud som vill…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kristina Tärk i ett intensivvårdsrum

Två sätt att stötta covidpersonal

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under pandemin har likheter med att vara stationerad i en krigszon. Försvarsmakten har metoder för...