Statistiken i den nya rapporten Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn är mer utförlig för kvinnor än för män. Det beror på att 80 procent av alla som arbetar inom sektorn är kvinnor.

Foto: Jan Vejstad

Billigt och lönsamt att förebygga fallolyckor

Fallolyckor utgör nästan hälften av alla arbetsskador som drabbar kvinnor inom kommun- och landstingssektorn. Störst risk löper kvinnor mellan 56 och 64 år. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Att halka på vägen mellan två brukare, snubbla på en leksak eller ramla i en korridor. Det är tre vardagsolyckor som kan få allvarliga följder.

Statistiken i den nya rapporten Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn är mer utförlig för kvinnor än för män. Det beror inte på att kvinnor är mer riskbenägna, utan på att 80 procent av alla som arbetar inom kommuner och landsting är kvinnor.

Rapportens analys utgår från alla allvarliga arbetsolyckor som har lett till ersättning under perioden 2008–2013. Att arbetsolyckan är allvarlig betyder att skadan har medfört minst en månads sjukskrivning eller medicinsk invaliditet.

Äldre kvinnor löper större risk

De flesta kvinnor som drabbas av en allvarlig fallolycka arbetar som vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter eller på fritidshem och förskola. När de ramlar skadar de oftast armar, ben och handleder.

De flesta olycksdrabbade männen arbetar som fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare eller lärare. För dem är skador på armar, ben och fötter vanligast. Hälften av alla allvarliga fallolyckor leder till bestående men och en viss medicinsk invaliditet.

Statistiken visar tydligt att de äldsta kvinnorna oftare drabbas av allvarliga olyckor efter att ha ramlat eller snubblat på arbetet. Kvinnor mellan 56 och 64 år har i genomsnitt 2,2 gånger högre risk att drabbas än övriga kvinnor i kommun- och landstingssektorn. Om ökad stress påverkar risken att falla går inte att utläsa ur statistiken.

SAM bör omfatta även förflyttningar utomhus

Varken uppgifterna i rapporten eller i den analys som framfördes vid AFA Försäkrings seminarium den 10 mars, var några nyheter för deltagarna i publiken. Den allmänna diskussionen handlade därför mest om rapportens förslag till förebyggande åtgärder.

Pia Gellerstedt, arbetsmiljöexpert vid Sveriges Kommuner och Landsting, betonade bland annat vikten av att vidga riskbedömningen i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) så att den omfattar även förflyttningar utomhus och utgår från att risker kan variera med årstiderna.

De flesta fallolyckor på plant underlag utomhus sker under vintern, och många olyckor inomhus orsakas av snö som fastnat under skorna.

Att alla anställda har rejäla skor som är anpassade för underlaget och tillgång till broddar på vintern borde vara en både enkel och billig åtgärd

Rapporten avslutas med förslag på förebyggande åtgärder som halkskydd vid in- och utgångar, sandning, snöröjning, bra skor och broddar.

– Att alla anställda har rejäla skor som är anpassade för underlaget och tillgång till broddar på vintern borde vara en både enkel och billig åtgärd, menade Michel Normark, chef för Analys och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Halkutbildning och broddar kan förebygga skador

För att minska risken för fallolyckor inomhus rekommenderar han att undvika blöta golv, plocka bort hinder i korridorer och analysera risker även i patienters, brukares och vårdtagares hem.

Andra förslag är utbildning i förflyttningsteknik för anställda inom vård och omsorg, dessutom ”halkutbildning”; åtminstone för alla äldre.

Publiken kompletterade listan genom att bland annat påpeka värdet av fysisk aktivitet på arbetstid och ökat samarbete med kommunens tekniska förvaltning om snöröjning.

Text: Birgita Klepke, 11 mars 2015

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...