Om friskfaktorerna

Suntarbetslivs resursteam

Vi utformar stöd hos er!

Om friskfaktorerna

Forskare har undersökt vad som kännetecknar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. Dessa kännetecknas av väl utvecklade s k friskfaktorer. Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med dem bidrar till en god arbetsmiljö, att verksamheten utvecklas och att vi får medarbetare som håller i längden.

Åtta friskfaktorer

  1. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  2. Delaktighet och påverkansmöjligheter
  3. Välutvecklad kommunikation och feedback
  4. Välfungerade systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
  5. Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro
  6. Rättvis och transparent organisation
  7. Kompetensutveckling hela karriären och möjlighet till anpassning och byta av arbetsuppgifter
  8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

Att tidigt agera för att förebygga ohälsa är bra för verksamheten, även ekonomiskt. Flera studier visar att en genomtänkt strategi på organisationsnivå har stor betydelse för hur vi mår på jobbet.

Forskaren och professor emeritus i arbets- och miljömedicin, Eva Vingård, berättar i filmen om friskfaktorerna och varför vi bör fokusera på det friska och inte enbart åtgärda det sjuka. Se forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning (Hoff) för en fördjupad kunskap.

Artiklar i ämnet

gruppbild på Suntarbetslivs resursteam, sex kvinnor och en man. Inomhus med gardin i ljusgrönt i bakgrunden.

Utveckla er verksamhet med Suntarbetslivs resursteam

Har ni många stressade medarbetare i er verksamhet? Stor omsättning på chefer? Eller dålig kommunikation i arbetsgruppen? Nu kan ni vända er till Suntarbetslivs resursteam – en grupp erfarna experter. De ger stöd i att utveckla verksamheten.

närbild å leende förskollärare med två förskolebarn i gula västar. Utomhus i förskolemiljö.

Så får ni en friskare arbetsplats – 8 säkra sätt

Närvarande ledarskap, bra kommunikation och delaktighet – det är några av de friskfaktorer som får människor att må bra på jobbet. Testa de forskningsbaserade råden på er egen arbetsplats!