Om de åtta friskfaktorerna

Suntarbetslivs resursteam

Vi utformar stöd hos er!

Åtta friskfaktorer för en bättre arbetsmiljö

Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra och presterar på arbetet. Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med dem bidrar till en god arbetsmiljö vilket gör att verksamheten kan utvecklas. De åtta friskfaktorer som resursteamet arbetar för att stärka är de faktorer som forskare har funnit kännetecknar organisationer med låg sjukfrånvaro.

  1. Ledarskap, närvarande, tillitsfullt och engagerat
  2. Delaktighet och påverkansmöjligheter
  3. Kommunikation och återkoppling
  4. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
  5. Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro
  6. Rättvis och transparent organisation
  7. Kompetensutveckling hela karriären
  8. Prioritering av arbetsuppgifter

Varsågod – en film om friskfaktorerna 

Forskaren och professor emeritus i arbets- och miljömedicin, Eva Vingård, berättar i filmen om friskfaktorerna och varför vi bör fokusera på det friska och inte enbart åtgärda det sjuka. Se en skrift av forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning (Hoff) för en fördjupad kunskap.

Tips! Använd gärna filmen för att introducera friskfaktorerna för din chef, kollega eller skyddsombud.

Artiklar i ämnet

Förskolan blomstrar med hjälp av friskfaktorer

Ökad måluppfyllelse, nöjdare medarbetare och lägre sjuktal. I Svedalas förskoleverksamheter har alla siffror pekat åt rätt håll det senaste åren. Hemligheten är ett främjande arbete med friskfaktorer – och hälsoinspiratörer!

Tobias Ångqvist, Ingela Lundström och Dennis Kallin i samtal vid en öppen baklucka på en bil.

Här ger friskfaktorer bättre arbetsmiljö

För två år sen rullade äldreomsorgen i Umeå, med stöd av Suntarbetslivs resursteam, igång ett projekt för bättre arbetsmiljö. Enhetscheferna har en viktig roll, och mycket pekar på att de är på rätt väg. Så här långt har de kommit hittills!