Om friskfaktorerna

Suntarbetslivs resursteam

Vi utformar stöd hos er!

Om friskfaktorerna

Forskare har undersökt vad som kännetecknar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. Dessa kännetecknas av väl utvecklade s k friskfaktorer. Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med dem bidrar till en god arbetsmiljö, att verksamheten utvecklas och att vi får medarbetare som håller i längden.

Åtta friskfaktorer

  1. Ledarskap, närvarande, tillitsfullt och engagerat
  2. Delaktighet och påverkansmöjligheter
  3. Kommunikation och återkoppling
  4. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
  5. Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro
  6. Rättvis och transparent organisation
  7. Kompetensutveckling hela karriären
  8. Prioritering av arbetsuppgifter

Att tidigt agera för att förebygga ohälsa är bra för verksamheten, även ekonomiskt. Flera studier visar att en genomtänkt strategi på organisationsnivå har stor betydelse för hur vi mår på jobbet.

Forskaren och professor emeritus i arbets- och miljömedicin, Eva Vingård, berättar i filmen om friskfaktorerna och varför vi bör fokusera på det friska och inte enbart åtgärda det sjuka. Se forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning (Hoff) för en fördjupad kunskap.

Artiklar i ämnet

Stödet från resursteamet gav resultat

Lägre sjukfrånvaro och ett mer närvarande ledarskap. Några resultat av de insatser som Suntarbetslivs resursteam bidragit med hittills i olika kommuner och regioner.  Proffsigt och peppande, tycker Pia Kragh Jensen, HR-specialist på förskoleförvaltningen i Göteborg, om resursteamet.

Små förändringar som kan ge stora resultat

Hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning. Hur vänder man en sådan arbetssituation? Eskilstunas vård- och omsorgsboenden tog hjälp av Suntarbetslivs resursteam.

Med Suntarbetslivs resursteam i Umeå

Samtal, skratt och nya insikter – så kan en förmiddag se ut tillsammans med Suntarbetslivs resursteam. I Umeå har de träffat chefer och HR-personer inom kommunens äldreomsorg.

Följ med Suntarbetslivs resursteam till Gnesta

Hur kan man skapa ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete? Och hur gör man för att ringa in vilka områden som behöver utvecklas? Det kan Suntarbetslivs resursteam hjälpa till med. Följ med till Gnesta på ett inledande dialogmöte.

Utveckla er verksamhet med Suntarbetslivs resursteam

Har ni många stressade medarbetare i er verksamhet? Stor omsättning på chefer? Eller dålig kommunikation i arbetsgruppen? Nu kan ni vända er till Suntarbetslivs resursteam.  De ger stöd i att utveckla verksamheten.

närbild å leende förskollärare med två förskolebarn i gula västar. Utomhus i förskolemiljö.

Så får ni en friskare arbetsplats – 8 säkra sätt

Närvarande ledarskap, bra kommunikation och delaktighet, det är några av de friskfaktorer som får människor att må bra på jobbet. Testa de forskningsbaserade råden på er egen arbetsplats.

Så visar du vinsterna med bättre arbetsmiljö

Anställdas arbetsmiljö påverkar det ekonomiska utfallet i organisationer och företag. Du som vill skapa en bättre arbetsmiljö, använd ekonomiska argument för investeringarna.