Kampanjsida arbetsmiljöutbildningen

Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck arbetsmiljöutbildningen för kommun- och regionsektorn!

Varsågod!
En kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö

Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka ditt och andras arbetsliv i en positiv riktning. Arbetsmiljöutbildningen för kommun- och regionsektorn ger grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete – från teori till praktik.

Utbildningsmaterialet finns tillgängligt kostnadsfritt över webben och genomförs av utbildningsledare i den egna organisationen. Innehållet är framtaget av Suntarbetsliv som drivs gemensamt av arbetsmarknadens parter.

Chefer och skyddsombud tillsammans

Ett arbetsmiljöarbete som drivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har större möjligheter att fungera framgångsrikt. Därför är utbildningen utformad så att chefer och skyddsombud går den tillsammans.

Att få samma kunskap samtidigt skapar en gemensam bas så att arbetsmiljöarbetet kan fortsätta i vardagen.

Vill du komma igång?

Börja utforska utbildningen här och nu, eller kontakta oss på info@suntarbetsliv.se.

Frågor och svar

Svar på några vanliga frågor. Finns inte din fråga med? Här finns fler frågor och svar!

Utbildningen är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till varje modul finns ett körschema. Det finns också stödmaterial med pedagogiska tips, råd och metoder för att förbereda och genomföra utbildningen. I modul 1 introduceras en uppgift som ska genomföras på den egna arbetsplatsen. Uppgiften följs upp i modul 6.

Utbildningen leds av lokala utbildningsledare som organisationen själva utser. Det är bra om dessa har viss kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningsledarna förbereder genomförandet med hjälp av vägledningsmaterial på sidan ”För utbildningsledare”. Där finns utbildningens syfte beskrivet och olika pedagogiska och praktiska tips.

Vi rekommenderar att de lokala utbildningsledarna jobbar i par, där den ena personen företräder arbetsgivaren och den andre företräder arbetstagarna i det lokala arbetsmiljöarbetet. 

Det rekommenderade upplägget är att utbildningen löper över sex halvdagar inklusive pauser, som även kan organiseras som tre heldagar. Räkna med tre timmars effektiv utbildningstid per modul (det finns totalt sex moduler). Tid tillkommer för uppgiften som är kopplad till den egna verksamheten (ca 2 timmar).

Här finns sidan ”Om utbildningen” som ger mer information om utbildningen och även material att ladda ner som stöd för att berätta vidare för dina kollegor.

Tips och råd från andra

Kontakta våra referenspersoner för att höra hur de lagt upp genomförandet av utbildningen.

Miia Borg, HR-konsult
08-124 574 02
miia.borg@ekero.se

Helena Ottosson, hälsoutvecklare
0455-30 48 44
helena.ottosson@karlskrona.se

Linda Algerstedt, hälsoutvecklare
070-930 31 22
linda.algerstedt@karlskrona.se

Magnus Rehn, HR-konsult
0380-51 83 2
magnus.rehn@nassjo.se

Maria Holmén, Lärarförbundet
070-338 14 91 eller 0500-49 83 23
maria.holmen@skovde.se

Monica Bernudd, HR
0500-49 84 46
monica.bernudd@skovde.se

Pernilla Englund, HR-strateg
0565-160 75
pernilla.englund@sunne.se

Charlotte Isoz, HR-specialist
072-141 47 51
charlotte.isoz@dll.se

Tom Norrgård, HR-partner
070-364 30 44
tom.norrgard@vindeln.se

Eva Carlsson Nagy, HR-utvecklare
0431-46 82 24
eva.carlssonnagy@engelholm.se

Vi har blivit mer samspelta och hjälps åt att jobba med frågorna.

Johan Bertilsson, huvudskyddsombud Kommunal