Kampanjsida arbetsmiljöutbildningen

Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck arbetsmiljöutbildningen för kommun- och regionsektorn!

Chef och skyddsombud tillsammans

När chefen och skyddsombudet får samma kunskap samtidigt skapas en gemensam bas. Det ger goda förutsättningar för samverkan i vardagen kring arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljöutbildningen för kommun- och regionsektorn fungerar precis så.

Kostnadsfri såklart!

Detta är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Den är framtagen av Suntarbetsliv som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona. Materialet är kostnadsfritt.

Andras erfarenheter

Ta del av vad arbetsmiljöutbildningen bidragit med för andra kommuner och regioner.

Chefer och skyddsombud tryggare i sina roller

Att chefer och skyddsombud i Skövde fick en gemensam bas för arbetsmiljöarbetet fick snabba effekter. Nu riskbedömer t.ex. park och förskola tillsammans.

En skjuts framåt för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöutbildningen har satt igång ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete på hela Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Ledningsgruppen har nu tillsammans bestämt hur de ska styra arbetsmiljöarbetet från ledningsnivå.

Många säger att nu vet de vad de ska göra hemma på sin egen arbetsplats.

MONICA BERNUDD, HR-PARTNER SKÖVDE KOMMUN

Tips och råd från andra!

Kontakta våra referenser direkt och ta del av deras erfarenheter

Ekerö kommun

MIIA BORG, HR-KONSULT
08-124 574 02, miia.borg@ekero.se

Karlskrona kommun

HELENA OTTOSSON, HÄLSOUTVECKLARE
0455-30 48 44, helena.ottosson@karlskrona.se

LINDA ALGERSTEDT, HÄLSOUTVECKLARE
070-930 31 22, linda.algerstedt@karlskrona.se

Skövde kommun

MARIA HOLMÉN, LÄRARFÖRBUNDET
070-338 14 91 eller 0500-49 83 23, maria.holmen@skovde.se

MONICA BERNUDD, HR
0500-49 84 46, monica.bernudd@skovde.se

Sunne kommun

PERNILLA ENGLUND, HR-STRATEG
0565-160 75, pernilla.englund@sunne.se

Sörmlands läns landsting

CHARLOTTE ISOZ, HR-SPECIALIST
072-141 47 51, charlotte.isoz@dll.se

Vindelns kommun

TOM NORRGÅRD, HR-PARTNER
070-364 30 44, tom.norrgard@vindeln.se

Ängelholms kommun

EVA CARLSSON NAGY, HR-UTVECKLARE
0431-46 82 24, eva.carlssonnagy@engelholm.se

Vill du komma igång?

Börja utforska utbildningen här och nu, eller kontakta oss på info@suntarbetsliv.se.

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Arbetsmiljöutbildningen.

Utbildningen är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till varje modul finns ett körschema. Det finns också stödmaterial med pedagogiska tips, råd och metoder för att förbereda och genomföra utbildningen. I modul 1 introduceras en uppgift som ska genomföras på den egna arbetsplatsen. Uppgiften följs upp i modul 6.

Arbetsmiljöutbildningen är framtagen för att chefer och skyddsombud ska få kunskaper i praktiskt arbetsmiljöarbete.

Ett arbetsmiljöarbete som bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har störst möjlighet att bli framgångsrikt på lång sikt. Utbildningen är därför utformad för att skapa en gemensam bas för chefer och skyddsombud i arbetet för en frisk arbetsplats.

Det rekommenderade upplägget är att utbildningen löper över sex halvdagar inklusive pauser, som även kan organiseras som tre heldagar. Räkna med tre timmars effektiv utbildningstid per modul (det finns totalt sex moduler). Tid tillkommer för uppgiften som är kopplad till den egna verksamheten (ca 2 timmar).

Tiden mellan utbildningstillfällena är viktig för deltagarnas reflektion och för att koppla de nya kunskaperna till det dagliga arbetet. Sprid gärna ut utbildningen över en längre period med två till fyra veckor mellan träffarna.

Det finns flera sätt att anpassa arbetsmiljöutbildningen till den egna verksamhetens behov. Till exempel kan utbildningsledare:

  • prioritera vilka avsnitt i utbildningen som får mer tid än andra
  • vilka diskussionsfrågor som känns mest relevanta och aktuella
  • ta med egna lokala policydokument och rutiner som används inom arbetsmiljöarbetet

I materialet till utbildningsledare finns tips om var det är lämpligt att anpassa efter lokala förutsättningar.

Vi har blivit mer samspelta och hjälps åt att jobba med frågorna.

Johan Bertilsson, huvudskyddsombud Kommunal