Rätt verktyg gör jobbet bättre

Upptäck Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning!

Varsågod!
En kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö

Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka ditt och andras arbetsliv i en positiv riktning. Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ger grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete – från teori till praktik.

Utbildningsmaterialet finns tillgängligt kostnadsfritt över webben och genomförs av utbildningsledare i den egna organisationen. Innehållet är framtaget av Suntarbetsliv som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Chefer och skyddsombud tillsammans

Ett arbetsmiljöarbete som drivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har större möjligheter att fungera framgångsrikt. Därför är utbildningen utformad så att chefer och skyddsombud går den tillsammans.

Att få samma kunskap samtidigt skapar en gemensam bas så att arbetsmiljöarbetet kan fortsätta i vardagen.

Vill du komma igång?

Börja utforska utbildningen här och nu, eller kontakta oss på [email protected].

Frågor och svar

Svar på några vanliga frågor. Finns inte din fråga med? Här finns fler frågor och svar! Eller kontakta oss på [email protected].

Utbildningen är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till varje modul finns ett körschema. Det finns också stödmaterial med pedagogiska tips, råd och metoder för att förbereda och genomföra utbildningen. I modul 1 introduceras en uppgift som ska genomföras på den egna arbetsplatsen. Uppgiften följs upp i modul 6.

Utbildningen leds av lokala utbildningsledare som organisationen själva utser. Det är bra om dessa har viss kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningsledarna förbereder genomförandet med hjälp av vägledningsmaterial på sidan ”Planera utbildningen”. Där finns utbildningens syfte beskrivet och olika pedagogiska och praktiska tips.

Vi rekommenderar att de lokala utbildningsledarna jobbar i par, där den ena personen företräder arbetsgivaren och den andre företräder arbetstagarna i det lokala arbetsmiljöarbetet. 

Det rekommenderade upplägget är att utbildningen löper över sex halvdagar inklusive pauser, som även kan organiseras som tre heldagar. Räkna med tre timmars effektiv utbildningstid per modul (det finns totalt sex moduler). Tid tillkommer för uppgiften som är kopplad till den egna verksamheten (ca 2 timmar).

Ja, det går bra. På sidan Planera utbildningen hittar du stöd för att förbereda och genomföra Arbetsmiljöutbildningen på distans.

Tips och råd från andra

Kontakta våra referenspersoner för att höra hur de lagt upp genomförandet av utbildningen.

Magnus Rehn, HR-konsult
0380-51 83 2
[email protected]

Maria Holmén, Lärarförbundet
070-338 14 91 eller 0500-49 83 23
[email protected]

Johanna Erlandsson, HR-strateg arbetsmiljö och hälsa
0500-49 82 83
[email protected]

Pernilla Englund, HR-strateg
0565-160 75
[email protected]

Eva Carlsson Nagy, HR-strateg, HR-avdelningen
0431-46 82 24
[email protected]

Vi har blivit mer samspelta och hjälps åt att jobba med frågorna.

Johan Bertilsson, huvudskyddsombud Kommunal