Läkarnas roll, och deras relation till cheferna, är viktiga i förändringsprojekt inom vården. Det konstaterar Thomas Andersson i sin forskning. (Personerna på bilden har inget samband med texten)

Foto: Maskot/TT

Goda relationer är grunden vid förändringar i vården

Förtroendefulla relationer på arbetsplatsen är en förutsättning för att förändringsarbete i vården ska lyckas, konstaterar forskaren Thomas Andersson. Och läkarna måste vara med på tåget, annars händer ingenting.

Inom vården pågår många utvecklingsprojekt. Vissa får positiva effekter och leder till långsiktiga förändringar. Andra går i princip spårlöst förbi.

Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, och hans kolleger har undersökt vad som kännetecknar lyckat utvecklingsarbete. Forskarna studerade tre projekt, som alla inblandade beskrev som framgångsrika. De pågick på sjukhus och handlade om att förkorta väntetider för operation, förbättra vissa kliniska mått och minska omotiverade skillnader i vården av flickor respektive pojkar.

Flera faktorer spelar roll för om medarbetarna blir engagerade i förändringsarbetet, eller om det ses som ett påbud från uppifrån, såg forskarna.

– Det finns flera olika faktorer som kan hindra medarbetarengagemang. I framgångsrika projekt lyckas man hantera dem, säger Thomas Andersson.

En sådan faktor är den professionella identiteten hos dem som arbetar i vården, främst hos läkarna. Även relationerna på arbetsplatsen har betydelse.

Olika perspektiv i organisationen

Sjukhus är komplexa organisationer, poängterar Thomas Andersson. Här finns en rad aktörer, som företräder olika perspektiv utifrån sin yrkesmässiga identitet. Det avgör hur de ser på frågor och hur de agerar. Läkarnas professionella medicinska perspektiv och chefernas organisatoriska perspektiv kan ses som ytterligheter på en skala.

Det professionella perspektivet innebär ofta att läkare tänker på vård främst i relation till den individ de har framför sig här och nu, beskriver han. Managementperspektivet, som utvecklingsprojekt ofta bygger på, handlar i stället om patienter som kollektiv. Det har sin grund i näringslivet.

I de lyckade projekten finns en öppenhet

– Det kan vara svårt att få läkare att acceptera förändringsarbete som de bedömer inte är omedelbart kopplat till den individuella patientvården.

Även i de framgångsrika projekten fanns motstånd mot frågeställningar som professionen inte ansåg hade högsta prioritet. Men det gick ändå att lirka ihop de olika perspektiven och få med läkarna på tåget.

– Det är viktigt att läkarna upplever att ”det här är vårt projekt”. Professionen ska inte få ett uppdrag, utan vara involverad i formuleringen av arbetet. Påtvingade metoder och strukturer kan ha direkt negativ inverkan och göra medarbetarna passiva.

Man måste acceptera att det finns många olika perspektiv inom ett sjukhus, som inte alltid går hand i hand, menar Thomas Andersson. Verksamhetsutvecklaren kan spela en viktig roll, som länk mellan dem.

Läkarnas inställning avgör

Krocken mellan professions- och organisationsperspektiven handlar särskilt om läkarna. De har den starkaste identiteten som profession. De står dessutom högst i den informella personalhierarkin.

– Om läkarna inte legitimerar ett förändringsprojekt, så händer ingenting, säger Thomas Andersson. De har nästan som ett veto i den här typen av arbete.

I de lyckade projekten undvek chefer och läkare att hamna i en revirkamp. De var öppna och respekterade varandras perspektiv.

– Läkarna står inte på händer och jublar för chefernas perspektiv, det finns fortfarande ett gnagande motstånd. Men det finns också en öppenhet för att lyssna till den andras tänkesätt.

Bygg upp relationerna innan förändringar

En viktig lärdom är att goda relationer är en framgångsfaktor. Där projekten blev lyckade fanns redan ett grundläggande förtroende som fick stor betydelse. Bygg upp relationerna, innan förändringsförsöken drar igång, råder Thomas Andersson.

– Förtroende och respekt för varandra är grundbulten. Det behövs för att möta de utmaningar som Lean, och andra verktyg innebär för professionsidentiteten, och för att överbrygga den aversion som de kan väcka hos de professionella.

Att relationerna är inriktade på samarbete har stor betydelse.

– Det innebär att man värnar om sitt perspektiv, med respekt för den andra. Samtidigt accepterar man att inget av perspektiven kommer att kunna diktera villkoren.

Han ser en poäng med komplexiteten och de motstridiga synsätten.

– Man får inte falla för hårt åt något av hållen, då blir det ingen bra vård.

Text: Margareta Edling, 01 november 2016

Senaste artiklar

Möt stök med stök för tryggare bibliotek 

Rutiner, pyssel, personal och ommöbleringar. Det är några av de verktyg som bibliotek kan ta till för att öka tryggheten. Stök på biblioteken är ett ökande problem. Det yttrar sig…

Arbetsplatser som passar fler

Bra belysning och ljuddämpad miljö – men också tydliga arbetsuppgifter och kompetenskriterier för tjänster som ska tillsättas. Vad är gemensamt för alla de här sakerna? Det kallas UUA – universell utformning av arbetsplatser.   Universell utformning av arbetsplatser är ett projekt med…

”Vi blir alla människor”

På en psykiatrisk vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet tvångsåtgärder minskat drastiskt. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen sjunkit. En nyckel till framgång har varit programmet Safewards, som är till för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Forskning. På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

Hot och våld på vårdavdelningar

Att hot och våld förekommer på akutmottagningar råder det inget tvivel om, men hur stort är problemet på vårdavdelningar? Det...

Utskrivningsbudskap - hoppfulla meddelanden som utskrivna patienter lämnar till sina medpatienter - är en del av Safewards. Veikko Pelto-Piri säger att programmet handlar om att påverka klimatet på en avdelning.

10 vägar till säkrare psykiatrisk vård

Hoppfulla meddelanden från utskrivna patienter, konkreta metoder för att trappa ner konflikter, och en ”lära-känna-varandra-pärm”. Det är några av de...