Fötter och ben på medarbetare i vården, i korridor

I vissa yrken finns både fysiska och psykiska arbetsmiljörisker. En grupp forskare ska nu undersöka om personer som utsätts för en kombination av olika risker också är mer långtidssjukskrivna än andra.

Foto: Johan Wingborg/TT

Forskare studerar de mest sjukskrivna

Hur påverkas personer som utsätts för både fysisk och psykisk belastning i arbetet? Ökar risken för sjukskrivning? Det ska forskare vid Karolinska Institutet undersöka i en ny, stor studie.

Sjukfrånvaron bland anställda i kommuner och landsting har ökat kraftigt sedan början av 2000-talet. Det är särskilt den långa sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa som har skjutit i höjden.

Magnus Helgesson, forskare vid Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, fick nyligen anslag från AFA Försäkring för att studera de långa sjukskrivningarna bland anställda inom vård och omsorg.

Han och hans kolleger ska titta närmare på hur kombinationen av fysiska och psykosociala riskfaktorer i arbetet kan påverka sjukfrånvaron.

Sjukskrivning är kostsamt

– Långa sjukskrivningar leder ofta till att de sjukskrivna lämnar arbetslivet. Det är kostsamt både för de drabbade och för samhället, säger Magnus Helgesson. Vi vill se vilken inverkan som fysisk och psykosocial belastning har på sjukfrånvaron.

Den fysiska belastningen kan bestå i att man till exempel lyfter tungt i jobbet, har vridna arbetsställningar eller utför mycket arbete framåtböjd.

Psykiska belastning handlar om sådant som känslomässiga påfrestningar, arbetsmängd, tempo, stöd och inflytande – om balansen mellan krav och kontroll i arbetet.

I studien ska forskarna samköra statistikuppgifter från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Statistiska Centralbyrån, SCB.

– På det sättet kommer vi att kunna följa utvecklingen i upp till tjugofem år. Då kan vi se om vissa riskfaktorer i arbetsmiljön har slagit igenom i sjukskrivning, säger han. Mer specifikt kommer vi att se om de kombinerade effekterna av till exempel tunga lyft i äldrevården och en svår psykisk arbetsmiljö innebär en ökad risk för lång sjukskrivning.

Risk- och friskfaktorer

Hypotesen är att vissa arbetsmiljöfaktorer, som tas upp i arbetsmiljöundersökningarna, kommer att visa sig ha större betydelse för sjukskrivningarna än andra. Motsvarande har kommit fram i andra studier.

– Upplevelsen att man får liten belöning för sin arbetsinsats kan också vara en faktor för lång sjukskrivning.

Men det finns också friskfaktorer, som forskarna förväntar sig kunna koppla till mindre risk för sjukskrivning.

– Bra chef, tydlig kommunikation på arbetsplatsen och stöd från chefer och kolleger är kända friskfaktorer, säger Magnus Helgesson.

En annan friskfaktor är att inte ha sjuknärvaro, det vill säga inte gå till jobbet då man borde vara hemma på grund av sjukdom.

Forskarna hoppas att resultaten ska bli till nytta för arbetsplatserna. Genom att lyfta fram kopplingen mellan arbetsmiljöfaktorer och risken för sjukskrivningar, kommer studien också att peka på frågor som är särskilt viktiga att jobba med.

Text: Margareta Edling, 08 januari 2018

Senaste artiklar

”Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö”

Sexuella trakasserier kan förekomma på alla sorters arbetsplatser. Det visade Metoo-uppropen hösten 2017. Nu finns ett digitalt verktyg till hjälp för att förebygga sexuella trakasserier. Verktyget har tagits fram av…

De testar nytt sätt att mota stress

En ny arbetstidsmodell som ska ge återhämtning och mer variation. Det prövar Södra Älvsborgs sjukhus. På en avdelning har sköterskorna schemalagd kompetens­utveckling och personlig utveckling upp till 20 procent av…

Konsten att lyckas med heltid

Alla ska kunna leva på sin lön. Men hur få ihop heltid till alla på ett vettigt sätt? Tänk nytt och brett, satsa på samverkan och bli bra på schema­planering.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?