Välkommen till Digi-ronden

Den här filmen ger en introduktion till verktyget Digi-ronden och de tre olika områdena inom digital arbetsmiljö: anpassning till människan, stöd för verksamheten och fungerande teknik.