Prehabguiden – Samtal och möten

Hur kan jag förbereda mig inför ett samtal om arbetsanpassning eller rehabilitering? Träffa Elisabeth Björk Brämberg, docent i arbetsmedicin, Karolinska Institutet om bra samtal och möten. Prehabguiden ger vägledning i arbetsanpassning och rehabilitering.

Du kanske också är intresserad av