Prehabguiden – Arbetsanpassningar

Arbetsanpassningar kan göras på många sätt. Här får du del av erfarenheter som kan inspirera! Träffa Jonathan Lyström, specialistläkare i arbets- och miljömedicin, Region Stockholm och Gun Johansson, med dr Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm.

Du kanske också är intresserad av