Chefoskopet – Om organisatoriska förutsättningar

I den här filmen berättar forskarna Annika Härenstam och Lisa Björk om organisatoriska förutsättningar. Filmen är en del av Chefoskopet, ett forskningsbaserat verktyg där du får stöd att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.