Åtgärda och följ upp arbetsmiljön

Filmen handlar om att åtgärda och följa upp risker. Ett bra verktyg är att fortsätta fråga: Varför?

Du kanske också är intresserad av