Gemensam kunskap lägger grunden till förhandlingar

18 oktober 2016 Lästid: 4 min
Bra stämning i förhandlingsgruppen. Från vänster Dolores Kandelin Mogard, Fysioterapeuterna, Ida Eklöf, Vårdförbundet, Annelie Söderberg, Vårdförbundet, Torbjörn Bidebo, Fysioterapeuterna, Johannes Isaksson, SKL, Lena Schaller, SKL och Ann-Sophie Svedhem, SKL.

Foto: Åsa Hammar

Just nu pågår överläggningar mellan SKLs och Vårdförbundet om arbetstiden för nattarbete bland sjuksköterskor. I samband med detta har parterna gjort något ovanligt. De har samtidigt träffats en gång i veckan under nästan ett halvår, för att skaffa sig gemensam kunskap om hur nattarbete påverkar hälsan.

– Om vi kan enas om vad som är en bra lösning vet vi inte ännu. Men det här sättet att jobba ihop är bra. Och jag tror båda parter är nöjda.

Det säger Lena Schaller, ansvarig förhandlare på arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet, är också nöjd så här långt.
– Jag tycker vi har tagit gemensamma steg framåt med det här sättet att arbeta. Det här är en så viktig fråga, och då behöver man ibland ta ett sådant här grepp, säger hon.

De två, och ett par kollegor till dem, har träffats ungefär en gång i veckan under hela våren för att utbyta erfarenheter om nattarbete i vården, och behovet av vila och återhämtning mellan arbetspassen.

Gått igenom forskning tillsammans

De har träffat forskaren Göran Kecklund, och har gemensamt gått igenom bland annat flera forskarrapporter från Stressforskningsinstitutet, och den utredning om effektiv vård som Göran Stiernstedt har gjort på uppdrag av regeringen (SOU 2016: 2).

Vården har förändrats mycket det senaste decenniet, menar Annelie Söderberg.

– Vården ser förstås väldigt olika ut från sjukhus till sjukhus, och även inom sjukhusen. Men sammantaget har vårdtyngden ökat, och numera är den lika stor på natten som på dagen, säger hon.

För Lena Schaller, som representerar arbetsgivarna, handlar arbetstiderna för sjuksköterskor också om patientsäkerhet, och att skapa attraktiva arbetsplatser för sjuksköterskorna.

– Efterfrågan på personal har ökat de senaste åren, och därför har arbetstidsfrågan blivit ännu viktigare. Hur kan man åstadkomma en verksamhetsanpassad arbetstid, och samtidigt en bra arbetsmiljö?

Började med en avsiktsförklaring

När parterna hösten 2015 beslöt att se över arbetstidsfrågan, så började de inte med att förhandla direkt, utan med en avsiktsförklaring.

I avsiktsförklaringen står att den ska ”leda fram till arbetstidsbestämmelser som är anpassade till verksamhetens behov, resurser och utveckling samt ger vila och återhämtning i samband med arbetstid förlagd på natten”.

Det är den formuleringen som ligger till grund för vårens samarbete mellan SKL och Vårdförbundet.

Det här samarbetet ska nu leda fram till att parterna enas om ett par grundläggande principer som ska vara klara den 30 november. Först därefter börjar parterna formulera själva avtalet. De samtalen kan pågå ett helt år till november 2017.

– Vi har en lång tidtabell, säger Annelie Söderberg.

Parterna har fler samarbeten om arbetsmiljö

Det här är inte första gången som SKL samarbetar med ett fackförbund i frågor om arbetsmiljö. De har sedan tidigare ett 25-tal partsgemensamma projekt med bland annat Kommunal och Lärarförbundet. Men det är första gången man så systematiskt behandlar frågan om skift- och nattarbete.

– Det som har varit givande här är att vi verkligen har djupdykt i frågan om arbetstider, och skaffat oss en gemensam kunskapsgrund, säger Lena Schaller.

Fakta / avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaringen är ett tillägg till den huvudöverenskommelse (HÖK) som gäller just nu, om lön och allmänna anställningsvillkor, mellan SKL och Vårdförbundet och Fysioterapeuterna.

Ur avsiktsförklaringen:
Parterna enas om en avsiktsförklaring som innebär att en principöverenskommelse ska träffas. Denna ska i sin tur leda fram till arbetstidsbestämmelser som är anpassade till verksamhetens behov, resurser och utveckling samt ger vila och återhämtning i samband med arbetstid förlagd på natten.

För att detta ska kunna uppnås krävs att parterna gemensamt inventerar verksamhetens behov och frågor såsom arbetsorganisation, kompetensförsörjning dygnets alla timmar och en hälsosam arbetstidsförläggning.

Principöverenskommelsen ska ange syfte och mål, omfattning, tidpunkt för
ikraftträdande, möjlighet till lokala avvikelser och konstruktion avseende arbets-
tidsbestämmelserna.

Verktyg och stöd

Text: Åsa Hammar