Yrkesstolthet ett kvitto på god arbetsmiljö

12 oktober 2012 Lästid: 3 min
Sylve Wiik, parkchef i Ljungby kommun, i ett växthus.
– Blir man sedd och får känna sig betydelsefull blir man stolt, säger Sylve Wiik, parkchef i Ljungby kommun.

Foto: Elisabeth Johansson, Ljungby Hembygdsförening

Lyckas chefen skapa yrkesstolthet så finns mycket att vinna både för verksamheten och för de anställdas välmående. Stolta medarbetare trivs och engagerar sig i sitt arbete. Faktum är att stolthet är ett kvitto på en god arbetsmiljö.

Varje höst besöker personalen på parkavdelningen i Ljungby kommun trädgårdsmässor, kollar in nyheter och planerar tillsammans hur parkerna i Ljungby ska se ut den kommande sommaren. Sedan beställer de hem växter, odlar dem i de egna växthusen under vintern och planterar ut dem när våren kommer. De ansvarar också för att hålla rent i parker, på torg och i centrum.

– När alla är med i hela processen förstår de vad just de bidrar med. Känslan av delaktighet ökar och de blir stolta över att ha varit med och fattat besluten som ledde fram till resultatet, säger Sylve Wiik, som är chef för parkavdelningen i Ljungby kommun.

För honom är det en självklarhet att stolthet är viktigt, både när det gäller att nå bra resultat i verksamheten och för arbetsmiljön. Som chef har han ansvar för att bygga stolthet, men påpekar att han inte ständigt funderar i termer av stolthet utan beskriver det som en naturlig konsekvens av ett coachande ledarskap.

– När jag började som chef för tolv år sedan lade jag ut ansvarsområden på varje medarbetare. I och med ansvaret har de rätt till positiv och negativ feedback. Det gäller även de enklaste uppgifterna.

– Blir man sedd och får känna sig betydelsefull blir man stolt, säger Sylve Wiik.

Stolthet kommer med helhetskänslan

– Kommuner och landsting måste bli bättre på att fira framgångar och lyfta fram allt bra som görs, säger forskaren Jonas Welander.

Jonas Welander, doktorand vid Mälardalens högskola.

Jonas Welander är doktorand vid Mälardalens högskola där han studerar yrkesstolthet i kommunala verksamheter. Han menar att stolthet inte kan existera utan ett gott arbetsklimat och att chefen spelar en viktig roll för stoltheten. För att höja den personliga stoltheten bland medarbetarna gäller det att ge socialt stöd och konkret feedback på arbetet, både individuellt och i grupp.

Nästa nivå handlar om att göra medarbetarna stolta över organisationen.

För att höja den personliga stoltheten gäller det att ge socialt stöd och konkret feedback på arbetet

– Som chef i splittrade organisationer som kommuner och landsting är det den största utmaningen. Saknar man en helhetskänsla är det svårt att känna stolthet, säger Jonas Welander.

För att lyckas med det är det smart att låta medarbetarna vara delaktiga i att formulera övergripande mål och strategier, att uppmuntra samarbeten över gränser så att verksamheten inte sköts som isolerade öar och att ha många fast anställda. Det skapar en vi-känsla och stolthet över både arbetet och organisationen.

– Dessutom måste kommuner och landsting bli bättre på att fira framgångar, vara proaktiva och lyfta fram allt bra som görs, menar Jonas Welander.

– Alla vill tillhöra en vinnare.

Det är något som parkmästare Sylve Wiik tagit fasta på.

– Jag är noga med att beröm från allmänheten når hela vägen fram till alla medarbetare och inte stannar hos cheferna på kontoret. Då ser jag tydligt hur stoltheten växer, säger han.

Text: Åsa Bolmstedt