Kristin Eriksson, hemtjänstanställd i Sundsvall, har varit med och tagit fram ett nytt arbetssätt med hjälp av Vanguardmetoden. Nu har vi en verksamhet som är anpassad till det som är viktigt för våra kunder. Och vi känner att vi kan göra ett bra jobb, säger hon.

Foto: Åsa Hammar

Med Vanguardmetoden är medarbetarna experter

Anpassa er organisation efter det som är viktigt för kunden – och låt medarbetarna genomföra förändringen. Det är grundtanken med Vanguardmetoden. Nu sprider den sig från England till andra länder. I Sverige har den prövats i två kommuner.

Vanguardmetoden utvecklades i Storbritannien på 1980-talet av organisationspsykologen John Seddon. Den kan hjälpa till med två saker:

1. Den kan hjälpa en att förstå organisationer som ett system, en helhet.
2. Den skapar förändringar genom att låta medarbetarna genomföra förändringarna.

Människor och bilar

Metoden är en variant av Lean. Men medan Lean kom till för att skapa ett bättre flöde i Toyotas bilproduktion, har Vanguardmetoden utvecklats för att passa tjänsteorganisationer.
Människor varierar ju som bekant sina behov från dag till dag, till skillnad från bilar. Så grundfrågan i en tjänsteorganisation borde vara: vilka behov har de människor vi ska serva med tjänster? Många verksamheter har idag förlorat kontakten med detta syfte. Målet att hålla budget kommer väger ofta tyngre.

Det sättet att tänka påverkar ganska mycket vad man gör i en organisation, menar Jonas Astrup Beck, från det danska konsultbolaget Vanguard.

– Om man tänker att bra service kostar mer än dålig service, då säger man ibland nej till kundernas önskemål med tanken att man sparar pengar. Men om man istället tänker: ”Vi ska göra det som är viktigt för kunden” – då blir konsekvensen ofta att det kostar mindre, säger han.

Detaljkontroll och oviktiga mått

I en traditionell organisation har ledarskapet ofta också en detaljerad kontroll av medarbetarna.

– Det finns olika kontrollsystem för att mäta att de gör det som de är ålagda. Men de mått man då använder säger ingenting om det man gör är viktigt för kunderna. Så det som ledarskapet har kontroll över, är därför bara en illusion.

Vill man ha nöjdare kunder borde man därför börja med frågorna: Vad är syftet med att vi finns? Vilka är våra kunders behov? Därefter kan man fundera över hur man ska skapa ett arbetssätt som bättre passar de behoven.

I Vanguardmetoden ingår också att se till att medarbetarna själva genomför den förändringen. Det är de som står närmast kunderna, och som bäst kan fånga upp deras behov.
Vill man testa metoden själv, kan man börja med den del som handlar om att kartlägga vilka aktiviteter som skapar ett värde för kunden, och vilka som inte gör det i ens organisation, föreslår Jonas Astrup Beck.

– Traditionellt styrda organisationer har mellan 40 till 90 procent icke värdeskapande aktiviteter, säger han. Vilka konsekvenser tror du det har på servicen? På kostnaderna? På arbetsglädjen?

 

Vill du testa metoden på egen hand?

Börja med det här, föreslår Jonas Astrup Beck:

 • Undersök vad som skapar värde, och vad som inte gör det i er organisation.
 • Avsätt tid för en grupp medarbetare, som levererar tjänster till era kunder, att arbeta med uppgifterna nedan.
 • Ta reda på var kunderna kontaktar organisationen.
 • Gå dit och lyssna till vad de säger. Skriv ner det, ord för ord.
 • Gå igenom det kunderna sagt och ställ frågan: är det något vi gör, som kunden inte tycker skapar något värde för dem?
 • Ta reda på orsakerna till att en del aktiviteter inte skapar något värde.
 • Lita på era medarbetare, det är de som bäst förstår kundernas behov!
Text: Åsa Hammar, 23 april 2014

Senaste artiklar

Säkra kemisalar – så gör man i Tyresös skolor

Tyresö kommun har ökat säkerheten och minskat stressen för sina kemilärare. Starten var en gemensam utbildning för lärare och skolledare. Kemilärare har inte bara ansvar för sin egen och elevernas…

Kemisäkerhet för både lärare och elever

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som…

Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

Alla som är nya på jobbet behöver ett bra bemötande. Det säger språkstödjaren Emilia Karlin, som efter bara en dags utbildning kommit igång med att skapa en tryggare arbetsmiljö för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar...

Ny metod ska mäta hjärntrötthet

Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras...