Kristin Eriksson, hemtjänstanställd i Sundsvall, har varit med och tagit fram ett nytt arbetssätt med hjälp av Vanguardmetoden. Nu har vi en verksamhet som är anpassad till det som är viktigt för våra kunder. Och vi känner att vi kan göra ett bra jobb, säger hon.

Foto: Åsa Hammar

Med Vanguardmetoden är medarbetarna experter

Anpassa er organisation efter det som är viktigt för kunden – och låt medarbetarna genomföra förändringen. Det är grundtanken med Vanguardmetoden. Nu sprider den sig från England till andra länder. I Sverige har den prövats i två kommuner.

Vanguardmetoden utvecklades i Storbritannien på 1980-talet av organisationspsykologen John Seddon. Den kan hjälpa till med två saker:

1. Den kan hjälpa en att förstå organisationer som ett system, en helhet.
2. Den skapar förändringar genom att låta medarbetarna genomföra förändringarna.

Människor och bilar

Metoden är en variant av Lean. Men medan Lean kom till för att skapa ett bättre flöde i Toyotas bilproduktion, har Vanguardmetoden utvecklats för att passa tjänsteorganisationer.
Människor varierar ju som bekant sina behov från dag till dag, till skillnad från bilar. Så grundfrågan i en tjänsteorganisation borde vara: vilka behov har de människor vi ska serva med tjänster? Många verksamheter har idag förlorat kontakten med detta syfte. Målet att hålla budget kommer väger ofta tyngre.

Det sättet att tänka påverkar ganska mycket vad man gör i en organisation, menar Jonas Astrup Beck, från det danska konsultbolaget Vanguard.

– Om man tänker att bra service kostar mer än dålig service, då säger man ibland nej till kundernas önskemål med tanken att man sparar pengar. Men om man istället tänker: ”Vi ska göra det som är viktigt för kunden” – då blir konsekvensen ofta att det kostar mindre, säger han.

Detaljkontroll och oviktiga mått

I en traditionell organisation har ledarskapet ofta också en detaljerad kontroll av medarbetarna.

– Det finns olika kontrollsystem för att mäta att de gör det som de är ålagda. Men de mått man då använder säger ingenting om det man gör är viktigt för kunderna. Så det som ledarskapet har kontroll över, är därför bara en illusion.

Vill man ha nöjdare kunder borde man därför börja med frågorna: Vad är syftet med att vi finns? Vilka är våra kunders behov? Därefter kan man fundera över hur man ska skapa ett arbetssätt som bättre passar de behoven.

I Vanguardmetoden ingår också att se till att medarbetarna själva genomför den förändringen. Det är de som står närmast kunderna, och som bäst kan fånga upp deras behov.
Vill man testa metoden själv, kan man börja med den del som handlar om att kartlägga vilka aktiviteter som skapar ett värde för kunden, och vilka som inte gör det i ens organisation, föreslår Jonas Astrup Beck.

– Traditionellt styrda organisationer har mellan 40 till 90 procent icke värdeskapande aktiviteter, säger han. Vilka konsekvenser tror du det har på servicen? På kostnaderna? På arbetsglädjen?

 

Vill du testa metoden på egen hand?

Börja med det här, föreslår Jonas Astrup Beck:

 • Undersök vad som skapar värde, och vad som inte gör det i er organisation.
 • Avsätt tid för en grupp medarbetare, som levererar tjänster till era kunder, att arbeta med uppgifterna nedan.
 • Ta reda på var kunderna kontaktar organisationen.
 • Gå dit och lyssna till vad de säger. Skriv ner det, ord för ord.
 • Gå igenom det kunderna sagt och ställ frågan: är det något vi gör, som kunden inte tycker skapar något värde för dem?
 • Ta reda på orsakerna till att en del aktiviteter inte skapar något värde.
 • Lita på era medarbetare, det är de som bäst förstår kundernas behov!
Text: Åsa Hammar, 23 april 2014

Senaste artiklar

Återhämtning på schemat hos Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden har telefonsjuksköterskorna en ständig kö av rådvilla som behöver deras hjälp. Det finns inga naturliga raster att ta igen sig på. Men för tre år sedan införde…

Lyckad satsning på ökad chefstäthet

Västra Götalandsregionen har satsat på att minska antalet medarbetare per chef. Nu har cheferna mer tid för sina medarbetare och de hinner bättre med att utveckla verksamheten. Det visar en…

Gemensamt säkerhetsarbete bättre för alla

I Region Kalmar har man numera en gemensam enkät för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det har lett till ett nytt sätt att arbeta med säkerheten för både patienter och vårdpersonal. På…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?