Strategier för att undvika rasism i vården

23 november 2012 Lästid: 5 min
Yeshiwork Wondemeneh, utredare på Kommunal.
Yeshiwork Wondemeneh, utredare på Kommunal, har skrivit rapporten Det räcker inte att göra rätt, om diskriminering inom vården.

Foto:

Jobben i vård och omsorg ger stolthet och glädje. Men medarbetare med utländsk bakgrund kan också möta brukare som inte vill ha med dem att göra på grund av deras ursprung. – För det första måste man identifiera problemen och erkänna att de finns, konstaterar Yeshiwork Wondemeneh, utredare på Kommunal, i en rapport.

Det räcker inte att göra rätt heter boken, som bygger på intervjuer med 17 slumpvis utvalda kommunalmedlemmar med utländsk bakgrund, främst inom vård och omsorg. Författaren Yeshiwork Wondemeneh menar att deras berättelser sätter fingret på viktiga frågeställningar, även om det inte går att generalisera utifrån så få intervjuer.

Arbetet har stor betydelse, inte bara som försörjning – det är en av hennes poänger. De intervjuade är stolta och glada över jobben inom vård och omsorg. Arbetsuppgifterna är meningsfulla och de känner värme och respekt för de personer de arbetar med, oavsett om det är dementa äldre eller förskolebarn. ”Jag älskar mitt jobb”, säger flera av dem. Även de som hade högre utbildning i sina hemländer, och egentligen ville fortsätta som ekonomer eller bokförläggare i Sverige, tycker att det nuvarande arbetet är viktigt.

De intervjuade är också beredda att betala ett pris för att få, och behålla, ett arbete, visar rapporten. De vill till exempel inte klaga eller ”bråka” för att hävda sina rättigheter. Otrygga anställningskontrakt hör till vardagen.

– De står kanske ut med lite för mycket. Alla som jag intervjuade har erfarenhet av diskriminering och kränkningar på jobbet, säger Yeshiwork Wondemeneh.

– För det första måste man identifiera problemen och erkänna att de finns. Sedan måste man ha strategier för hur de ska bemötas och öppna en dörr, så att medarbetare kan få stöd när det behövs.

Hög tolerans mot vårdtagare

I flera av fallen som beskrivs i rapporten handlar det om omsorgstagare som uttrycker sig nedsättande. En 94-årig kvinna tillåter till exempel inte Bella från hemtjänsten att öppna hennes skåp, eftersom hon är mörkhyad. Någon gång i livet ska kvinnan ha haft en ”mörk piga som stal från henne”. ”Det måste man respektera, eftersom hon är dement”, säger Bella i intervjun.

När Bella under utbildningen praktiserade i hemtjänsten fick hon inte gå in till en äldre omsorgstagare. Han ville bara släppa in den infödda svensken, själv fick hon vänta utanför. Bella anmälde aldrig händelsen, eftersom hon inte ville ha trassel – bara bli klar med utbildningen. Hon bestämde sig dock för att aldrig mer arbeta i enskilda vårdtagares hem.

– Toleransen för vård- och omsorgstagarna är enorm, säger Yeshiwork Wondemeneh.

– När det gäller personer med demens kan det vara rimligt att bortse från kränkningar, anser hon. Men det är inte acceptabelt om alla fördomar bagatelliseras. Att inte kräva vett och hyfs bara för att en person är gammal, är att omyndigförklara henne eller honom. Det är inte okej.

Anhöriga kan också uppträda avvisande. Undersköterskan Eden berättar om hur arbetsledningen gick med på att byta ut en arbetstagare med utländsk bakgrund som kontaktperson. Den boendes anhöriga ville ha ”en svensk”. Sådant känns som en större kränkning än om de äldre själva har fördomar.

– Chefer behöver bli bättre på att hantera den här sortens frågor, säger Yeshiwork Wondemeneh.

Arbetskamraternas stöd betydelsefullt

Ett stödjande och öppet klimat mellan arbetskamraterna har stor betydelse för den som blir kränkt, menar Yeshiwork Wondemeneh. Men flera av hennes intervjupersoner har i stället upplevt negativt bemötande även från arbetskamrater och chefer. Undersköterskan Sahar skildrar till exempel i boken hur kollegorna subtilt stänger henne ute från samtal i personalrummet. Andra beskriver ren mobbning.

Ett stödjande och öppet klimat mellan arbetskamraterna har stor betydelse

Flera upplever att de särbehandlas vid arbetsledning, genom att få mindre kvalificerade arbetsuppgifter, och vid lönesättning. Eden fick till exempel inte det lönepåslag som avtalet gav. Det var ett misstag som skulle rättas till nästa gång, ursäktade sig chefen. Hon hade haft ”fel uppgift” om lönen. Eden reflekterar: ”Alla andras hade hon exakt koll på, men inte min?”

De intervjuade har bilden av att det inte räcker att klara jobbet lika bra som arbetskamraterna, eller till och med bättre. Har du utländsk bakgrund, så hör du inte riktigt till. Du blir annorlunda bedömd och det finns mindre tolerans för dina misstag.

– Det här talas det alldeles för lite om. Många arbetsledare känns inte vid problemet och tar därmed inte tag i det, säger Yeshiwork Wondemeneh.

Ett jämlikt bemötande

Vissa forskare använder uttrycket emotionellt lönearbete om arbete inom bland annat vård och omsorg. De anställda arbetar i nära relationer till andra, men måste bete sig på ett visst sätt, oberoende av vad de själva känner.

– En undersköterska kan inte skrika åt en gammal vårdtagare, oavsett bemötande. Det är självklart. Men att inte kunna agera utifrån hur du känner, eller ens visa det, det sliter inifrån. Blir du dessutom dåligt bemött på grund av etnicitet, blir det en extra sten att bära.

– Socialt stöd, från chefer och arbetskamrater, har särskilt stor betydelse i relationsyrken, säger Yeshiwork Wondemeneh.

– Om Sverige ska kunna rekrytera den arbetskraft som behövs inom vård och omsorg framöver, är en av de avgörande frågorna hur personer med utländsk bakgrund blir bemötta.

Fakta

12 procent av landets kommunanställda är födda utomlands. Drygt 14 procent är födda i Sverige, med bägge föräldrar födda i ett annat land.
I landstingen är nära 13 procent av medarbetarna utlandsfödda och drygt 15 procent har två föräldrar som är födda utomlands. Siffrorna gäller år 2011.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

 

Artiklar: Så gör andra

Verktyg och stöd

Text: Margareta Edling