Konflikter går att lösa

9 oktober 2006 Lästid: 4 min
Konfliktbehandling är inte att få folk eniga utan att få dem att kunna mötas med vänlighet och respekt även om de är oeniga, säger psykologen Jan Atle Andersen.

Foto: Cecilia Elander

En konflikt kan uppstå på en halv sekund – det kan räcka med en liten sarkasm eller ett tonfall. Det tar betydligt längre tid att lösa problemen. Psykolog Jan Atle Andersen har lång erfarenhet av konfliktbehandling på arbetsplatser.

– Att lösa en konflikt beror på hur länge du tjurar. Några av oss har elefantminne och glömmer aldrig en oförrätt, säger Jan Atle Andersen, psykolog.

Men alla konflikter går att lösa, även långvariga sådana, hävdar han. Jan Atle Andersen har arbetat med konfliktbehandling på arbetsplatser i 23 år. Konfliktbehandling är inte att få folk eniga utan att få dem att kunna mötas med vänlighet och respekt även om de är oeniga.

Skilj på oenighet och konflikt

Det är viktigt att skilja på oenighet och konflikt. I en konflikt är känslor som rädsla, misstro, hopplöshet och bitterhet inblandade. Det är de obehagliga känslorna som är konfliktens kärna – om de inte finns kvar är konflikten löst.

de obehagliga känslorna är konfliktens kärna – om de inte finns kvar är konflikten löst

Jan Atle Andersen menar att konflikter handlar om form och inte om innehåll. Alltså inte om våra olika åsikter utan hur vi uttrycker dem och vårt kroppsspråk. Vissa sätt att uppträda främjar konflikter, andra förebygger eller löser dem.

Hans erfarenhet är att det behövs tre dygn för att lösa en konflikt så länge inte fler än 15 personer är involverade i konflikten. I hans konfliktbehandlingsmodell samlas arbetsgruppen på neutral mark utanför arbetsplatsen.

Jan Atle Andersen betonar att en av de farligaste fällorna när man ska lösa konflikter är att använda sunt förnuft.

– För vad är sunt förnuft – jo, det har alla som tycker som jag. Det måste finnas en strategi, man måste veta vad man ska säga och vad man ska arbeta med.

Han tar aldrig i förväg reda på vad konflikten handlar om när han har konfliktbehandling med en grupp och han lyssnar inte på skvaller.

– Som konfliktbehandlare ska jag veta minst möjliga om konflikten. Alla ska höra allt som blir sagt. Det reducerar misstänksamhet och paranoida föreställningar. Vi ska prata med varandra och inte om varandra. Lyssnar du bara till ena parten i en konflikt så får du bara halva sanningen.

Eget ansvar

– Kärnan i alla konflikter är ansvarsfrånskrivelse. Jag frånskriver mig ansvar för mina reaktioner och gör mig till offer, till exempel att du irriterar mig när det i själva verket är jag som gör det, eller att bussen gick ifrån mig, inte att jag gick hemifrån för sent och missade bussen. Det är de andras skuld att jag irriterar mig och att jag fortsätter att sura. En förutsättning för att kunna lösa en konflikt är att var och en tar ansvar för sina egna reaktioner och sopar rent framför sin egen dörr, säger Jan Atle Andersen.

– It takes two to tango – det är lögn, det räcker med en. Om du försöker att kränka mig är det inte en sak mellan dig och mig utan mellan mig och mig. Ska jag låta mig kränkas eller inte, det är frågan. När det kommer till kritan kan vi bara vara i konflikt med oss själva. Ta ansvar och du stärker dig själv, skyll ifrån dig och du försvagar dig själv och blir beroende av omgivningen. Jag ansvarar för mina egna känslor.

– Det är jag som låter mig provoceras och kränkas. Att bli vuxen och ta ansvar är för mig nästan synonyma begrepp. Problemet är inte att du försöker kränka mig, problemet uppstår när jag inte kan ta ansvar för mina egna reaktioner. Andras ord har bara den verkan som jag som mottagare tillåter.

Som exempel på ord och makt berättar Jan Atle Andersen om när en person inte återgäldade en hälsning från Sokrates. Hans vänner blev mycket upprörda men Sokrates svarade: ”Det är inte mig emot att jag är hövligare än vad han är”.

Text: Bibbi Eriksen