SMS-nacke och ryggont ökar med skärmjobbet

6 mars 2014 Lästid: 6 min
Tidigare har man talat om ”sms-tummar” som uppstår av alltför flitigt sms-ande. Nu möter rygg- och nackspecialister alltfler patienter som har ont i nacken av att huka över sina smarta mobiler.

Foto: Cecilia Elander

Det finns enkla och billiga åtgärder för arbetsgivare som vill uppmuntra bättre arbetsvanor, påpekar sjukgymnasterna, och lyfter fram i åtta punkter, som återges efter denna artikel.

Skärmarna som människor slavar vid handlar alltså bara om de stora datorskärmarna och de mindre skärmarna i de smarta mobiltelefonerna och läsplattorna. Det är inte minst de senare som gör att fler utnyttjar sina pendlingsresor, som många gånger kan vara långa, till att klara av en del av sitt jobb före och efter arbetstiden. Och alla som suttit på buss, pendeltåg, spårvagn och tunnelbana de senaste åren, har ju sett hur allt fler människor suttit lätt böjda över sina mobiler och läst, pillat och knappat.

Sjukgymnastförbundet genomförde 2012 en undersökning bland drygt 2.000 kontorsanställda i regionen East Midlands. Den visar såväl deras psykiska som fysiska hälsa är i fara när de arbetar mer än två timmar övertid under sin pendlingsresa, eller hemma vid hemmadatorn (eller en medsläpad jobbdator).

Två av tre kontorsanställda som deltog i undersökningen uppgav att de fortsatte att arbeta efter arbetstid. I genomsnitt tillbringade de två timmar och 34 minuter framför dessa mindre och större skärmar – och detta efter att på arbetsplatsen ha suttit och knogat framför en dator i sex timmar och 22 minuter, i genomsnitt.

Extrajobb som kortsiktig lösning – eller del av kvällsrutinen

De brttiska sjukgymnasternas förbundsordförande Helena Johnson förklarar, i ett pressmeddelande, att deras 50.000 medlemmar, som varje dag ser konsekvenserna av dåliga arbetsställningar och arbetsmetoder, i högsta grad är bekymrade och oroade över dessa undersökningsresultat.

– Lite extrajobb hemma kan te sig som en bra lösning på kort sikt, men om det blir en regelbunden del av ens kvällsrutin kan det leda till bekymmer som rygg– och nackproblem och stressrelaterad sjukdom. Detta gäller i synnerhet om du använder smarta mobiltelefoner och inte tänker på din arbetsställning. Tala med din arbetsgivare, om du känner att du är pressad!

57 procent av de kontorsanställda som deltog i undersökningen berättade att deras arbete utanför arbetstid hade ökat de senaste två åren. Men bland de svarande sade ingen att deras chef försökte göra någonting åt det. De vanligaste orsakerna till övertiden utanför arbetsplatsen är enligt de svarande ”minska pressen under arbetsdagen” (23 procent) och ”för mycket arbete” (41 procent). Drygt var femte förklarade att extrajobbet hemma hjälpte till att minska deras allmänna stressnivå.

Var fjärde kontorsanställd önskar att deras chef erbjuder rådgivning och hjälp för stressen.

Åtta enkla och billiga åtgärder

Enligt sjukförbundets företrädare är medlemmarn bekymrade över att så många som var fjärde kontorsanställd önskar att deras chef erbjuder dem rådgivning och hjälp för stressen. . Två av tre av de svarande hade redan arbetsrelaterad ohälsa som huvudvärk och ryggont.

Sjukgymnastförbundet varnar särskilt för att människor riskerar rygg– och nackvärk genom att ha en dålig arbetsställning när de använder sina smarta mobiltelefoner eller läsplattor. Och enligt undersökningen har färre än var fjärde funderat över hur de sitter när de tittar på sina skärmar utanför arbetsplatsen.

Det finns enkla och billiga åtgärder för arbetsgivare som vill uppmuntra bättre arbetsvanor, påpekar sjukgymnasterna, och lyfter fram i åtta punkter, som återges efter denna artikel. Man kan känna igen åtskilliga från det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser i svenska kommuner och landsting. Men en del kan ge nya idéer och uppslag.

I undersökningen pekade de svarande på tre saker som de skulle vilja att deras arbetsgivare skulle stå för: ergonomiskt utformade stolar, träningsgrupper och sjukgymnastik.

I extramaterial efter artikeln finns information om de brittiska sjukgymnasternas kampanjer och informationsmaterial, liksom om ett chefsverktyg för hälsofrämjande arbete, inom ramen för en satsning av arbets- och pensionsdepartementet.

Böjt huvud över mobilen som att stå på fotled i sidled

Kiropraktorerna i Storbritannien har uppmärksammat en särskild del av de problem som sjukgymnasterna pekar på, genom att varna för fenomenet ”sms-nacke”. Tidigare har man talat om ”sms-tummar” som uppstår av alltför flitigt sms-ande. Nu möter rygg- och nackspecialister alltfler patienter som har ont i nacken av att huka över sina smarta mobiler, men även sina läsplattor (”paddor”, efter I–pad), rapporterar tidningen Daily Mail. Det beror inte bara på att alltfler har sådan utrustning. Det hänger också ihop med att människor använder dem under en allt längre tid, eftersom det med dem blir allt lättare att, förutom att jobba, surfa på nätet och spela spel – när som helst och var som helst.

Till skillnad från datorerna, som man framför sig, har man läsplattan i knät och böjer därför rygg och nacke för att se och manövrera. Och när man pillar på mobilen och sms–are kröker man rygg. Huvudet väger ju en hel del. När det böjs framåt och nedåt under lång tid blir det en annorlunda vinkel på nacken som ökar risken för en smärt och stelhet, som kan fortplanta sig nerför skuldrorna och armarna, och ge huvudvärk. Daily Mail citerar en kiropraktor, Rachael Lancaster vid Freeedom Back Clinics i Leeds, som säger:

– Föreställ dig att du i tio minuter sitter på din fotled i sidled. Det skulle kännas stelt och ömt när du återvände till fotledens naturliga position. Detta är vad folk utsätter sina nackar för.

Hon hävdar att ”sms–nacke”, om man inte behandlar det, kan leda till skador som inte går att reparera. Var och en som har nackont borde låta undersöka sig. Läs fem tips av Rachael Lancaster efter den här artikeln.

Större risker för långa smalhalsade unga kvinnor

Tim Hutchful på brittiska kiropraktorföreningen bekräftar att medlemmarna möter allt fler fall där en överanvändning av mobilerna har bidragit till nack– och skuldervärk, och han säger:

– Våra muskler är utformade för att tänjas ut och dras tillbaka och om du förblir i en fixerad ställning under alltför lång tid, som du gör när du sitter lutad över en mobiltelefon, utsätter du dessa muskler för stress.

Enligt Tim Hutchful finns två grupper som mer än andra befinner sig farozonen för problem: långa unga kvinnor med smala halsar- och stillasittande personer som inte är vana vid att användA sina olika muskler.

Tips

  • Uppmuntra personalen att rapportera all oro över sin hälsa på ett tidigt stadium.
  • Uppmuntra personalen att ta regelbundna avbrott i arbetet och att vara fysiskt aktiva under lunchen.
  • Sprid broschyrer och sätt upp affischer som uppmuntrar bra arbetsställningar, satsa på hälsorådgivning och aktiviteter för personalen.
  • Arrangera och stöd aktiviteter som hjälper de anställda att bli aktiva, exempelvis lunchpromenadklubbar.
  • Upprätta samarbete med lokala gym och idrottsklubbar.
  • Inför ett ”Cykla till jobbet”-system och utnyttja det undantag i de engelska skattereglerna som möjliggör för arbetsgivare att låta de anställa låna cyklar och cykelutrustning som en skattefri förmån.
  • Uppmuntra anställda att använda alla sätt att få fysisk aktivitet när de tar sig till och från arbetsplatsen: cykla, gå och springa.
  • Satsa på att undersöka de anställdas arbetsplatser och utrustning, för att minska och behandla sjukdomar som har med muskler och skelett att göra.

Tips

Fem tips mot SMS-nacke

1. Ta regelbundna pauser från sms-andet.
2. Titta rakt fram var femte minut, dra tillbaka hakan mot halsen och håll den ställningen under några sekunder.
3. Rotera dina axlar medan du håller dina armar längs din kropp, för att öka blodflödet till axlarna
4. Sitt rakt upp varje gång du sms-ar.
5. Håll upp mobilen lite högre, när du sms–ar.

Text: Mats Utbult