Nya riktlinjer för drogtest ger säkrare resultat

6 mars 2014 Lästid: 3 min
Tester för att spåra missbruk av alkohol och droger används allt mer i arbetslivet.

Foto:

Låt utbildad personal inom hälso- och sjukvård sköta alkohol- och drogtester. Och se till att anställda vid kvalitetssäkrade laboratorier hanterar proverna. Det är riktlinjer från arbetsmarknadens centrala organisationer.

Tester för att spåra missbruk av alkohol och droger används allt mer i arbetslivet. Den bilden har i alla fall organisationen Alna, som ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, droger med mera i arbetslivet.

– Samtidigt finns det en stor okunskap på arbetsplatserna om hur testning bör gå till, konstaterade Kerstin Redig, verkställande direktör för Alna, när hon presenterade de nya riktlinjerna på ett Gilla Jobbet-seminarium 2012.

En arbetsgrupp, där företrädare för arbetsmarknadens centrala organisationer ingått, har tagit fram riktlinjerna. Alna tar inte ställning till om – och i så fall i vilka lägen – som arbetsgivare bör testa medarbetare. Men när det görs, ska processen vara så säker som möjligt. En anställd som testar positivt kan ju i förlängningen förlora jobbet . Och för arbetsgivaren kan felaktigheter bli dyra, ifall det skulle visa sig att testresultaten inte håller om det blir en rättegång i frågan.

Fungerande rutiner ger trygghet – för alla

Märkliga tester förekommer

Arbetsgivarna och fackförbunden har olika syn på när anställda måste gå med på tester, men bägge sidor tror att tydligare krav leder till en bättre användning.

– Vi har sett mycket märkliga provförsök med Clas Ohlsonmätare och annat. Det är viktigt att proven inte blir kränkande och dessutom felaktiga, sa LO-juristen Sofie Rehnström i paneldiskussionen.

Regelverket är också komplicerat . Olika bestämmelser gäller för offentliga och privata arbetsgivare. Utöver arbetslivets lagar och kollektivavtal påverkar till exempel hälso- och sjukvårdslagen och personuppgiftslagen vad arbetsgivaren får göra och hur proven ska hanteras. De anställdas integritetsskydd väger också tungt, betonade Oskar Öhrström, jurist på Datainspektionen.

Tydligt syfte viktigt

Det är, enligt Alna, viktigt att vara klar över syftet med testen och vad som ska hända om en anställd får ett positivt resultat.

Att proven ska tas av personal inom sjuk- och hälsovården är ett av kraven i de nya riktlinjerna. Transporten ska också vara säker, så att inte prov blir ”smittade” eller förväxlas. På laboratorierna ska det ställas speciella krav.

– Det handlar till exempel om arbetssättet, att personalen är utbildad och att det finns spårbarhet hela vägen, sa Sirkka Ström, handläggare på Swedac, den myndighet som kontrollerar och ackrediterar laboratorierna.

Riktlinjerna tar också upp hur resultaten ska överlämnas till beställaren, det vill säga arbetsgivaren.

– Analyssvaren ska överlämnas i ord, inte i form av en siffra, sa Kerstin Redig. Arbetsgivaren ska inte behöva vara sjukvårdskunnig för att tolka svaret.

Artiklar: Forskning

Text: Margareta Edling